Nakit

Nakit, elde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para.[1] Nakit kavramı ile daha çok kâğıt ve metal paralar kastedilir. Bir mal veya hizmet teslim alınmadan önce veya teslim alınırken yapılan ödemeye, peşin ödeme denir.[2]

Etimoloji

Nakit sözcüğü Arapça,[1] peşin sözcüğü Farsça kökenlidir.[2] Fransızca kökenli likit sözcüğü de nakit anlamında kullanılır.[3]

Nakit akışı

Ekonomide nakit akışı başlıca üç grup faaliyetten kaynaklanır: işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finans faaliyetleri. Nakit akışı beyanı gelir beyanından farklıdır zira alacaklardan ziyade sadece eldeki nakit parayı bildirir. Nakit akışı beyanının amacı, yönetimin finansal kaynakları nasıl kullandığını göstermek ve şirketin likiditesini değerlendirmektir.

Kaynakça

  1. "nakit." 28 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. İktisat Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu. Erişim: 25 Kasım 2011.
  2. "peşin." 28 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 25 Kasım 2011.
  3. "likit." 28 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 25 Kasım 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.