Kuzeydoğu Kafkas dilleri

Kuzeydoğu Kafkas dilleri
Nah-Dağıstan dilleri
Kaspi
Coğrafi
dağılım:
Kafkasya
Sınıflandırma: Kuzey Kafkas
 Alarodyan Diller
  Kuzeydoğu Kafkas dilleri
Alt bölümler:
Kuzeydoğu Kafkas Dillerinin konuşulduğu bölgeler.
  Nah Dilleri
  Avarca
  Lakça

Kuzeydoğu Kafkas dilleri veya Nah - Dağıstan dilleri. Kafkasya'nın doğu kesiminde konuşulan, Kafkas dilleri ailesine bağlı dil öbeği. İki ana kola ayrılır. Nah kolu (Nah dilleri) Çeçence, İnguşça ve Batsça dilinden oluşur. Dağıstan kolu (Dağıstan dilleri) ise daha fazla çeşitlilik gösterir ve alt öbeklere ayrılır. Bunlar Avar - Andi - Dido, Lak - Dargin ile Lezgi öbekleridir. Bu öbeklerin başta gelen dilleri Avarca, Lakça, Lezgice ve Dargice'dir.

Geleneksel Sınıflandırma (Nichols (2003))
Modern Sınıflandırma (Schulze (2009))
Kronolojik olmayan Sınıflandırma (Schulze (2009))


This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.