Nafile


İslâm Fıkhı

Nafile, Arapça kökenli sözcük. İslam dininde, gerek olmamasına rağmen fazladan yapılan ibadetlere verilen isimdir.

İslam'da farz ve vâcib olmayan ibâdetler, "nafile" olarak tanımlanır (sınıflandırılır) ve "nafile ibadetler" olarak adlandırılır. Örneğin, vakit namazları dışında kılınan (farz veya vacib olmayan) namazlara nafile namaz, oruç tutulması şart olmayan günlerde tutulan oruca da nafile oruç denir.

nevafil: kelimesinden gelir. nafi: faydalı demektir. nafile:islami lugatta şart olmayan ama lüzumlu olan ibadetlerin tamamına denir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.