NGC cisimleri dizini (1-999)

Aşağıda 1 ile 999 arası NGC cismi listelenmiştir. Diğer NGC cisimleri için NGC cisimleri dizini'ndeki alt başlıklara bakınız.

1-99

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
1 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 07d 15,8sn +27° 42 29 13,65
2 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 07d 17,1sn +27° 40 42 14,96
3 Merceksi galaksi Balıklar 00s 07d 16,8sn +08° 18 06 14,2
4 Galaksi Balıklar 00s 07d 24,4sn +08° 22 26 16,8
5 Eliptik galaksi Andromeda 00s 07d 48,9sn +35° 21 44 14,33
6 (NGC 20 ile aynı)[1] Merceksi galaksi Andromeda 00s 09d 32,7sn +33° 18 31 14,04
7 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 08d 20,9sn -29° 54 54 13,47
8 Çift yıldız[1] Kanatlıat 00s 08d 45,3sn +23° 50 20
9 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 08d 54,7sn +23° 49 02 14,5
10 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 08d 34,5sn -33° 51 31 13
11 Sarmal galaksi Andromeda 00s 08d 42,5sn +37° 26 52 14,5
12 Sarmal galaksi Balıklar 00s 08d 44,8sn +04° 36 45 14,5
13 Sarmal galaksi Andromeda 00s 08d 47,8sn +33° 25 58 14,2
14 Düzensiz galaksi Kanatlıat 00s 08d 46,4sn +15° 48 59 13,3
15 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 09d 02,5sn +21° 37 27 14,9
16 Merceksi galaksi Kanatlıat 00s 09d 04,3sn +27° 43 45 13,0
17 Sarmal galaksi Balina 00s 11d 06,60sn -12° 06 26 14,0
18 Çift yıldız[2] Kanatlıat 00s 09d 23,1sn[1] +27° 43 55[1]
19 Sarmal galaksi Andromeda 00s 10d 40,9sn[1] +32° 58 59[1] 14,0[1]
20 Merceksi galaksi Andromeda 00s 09d 32,8sn +33° 18 31 14,5
21 Sarmal galaksi Andromeda 00s 10d 41,0sn +32° 58 57 13,9
22 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 09d 48,3sn +27° 49 56 14,9
23 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 09d 53,4sn +25° 55 27 12,5
24 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 09d 56,5sn -24° 57 48 12,1
25 Merceksi galaksi Anka 00s 10d 00,8sn -57° 01 07 15,5
26 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 10d 26,1sn +25° 49 55 13,9
27 Sarmal galaksi Andromeda 00s 10d 32,8sn +28° 59 47 14,5
28 Eliptik galaksi Anka 00s 10d 25,1sn -56° 59 23
29 Sarmal galaksi[3] Andromeda 00s 10d 47,1sn +33° 21 09 14,5
30 Çift yıldız[2] Kanatlıat 00s 11d[2] +21° 57[2]
31 Sarmal galaksi Anka 00s 10d 38,5sn -56° 59 11
32 Yıldız deseni[2] Kanatlıat 00s 11d[2] +18° 47[2]
33 Çift yıldız[2] Balıklar 00s 11d[2] +03° 40[2]
34 (NGC 17 ile aynı) Sarmal galaksi Balina 00s 11d 06,6sn -12° 06 26 14,0
35 Sarmal galaksi Balina 00s 11d 10,5sn -12° 01 15 14
36 Sarmal galaksi Balıklar 00s 11d 22,5sn +06° 23 21 14,5
37 Merceksi galaksi Anka 00s 11d 22,7sn -56° 57 22
38 Sarmal galaksi Balıklar 00s 11d 47,0sn -05° 35 09 13,5
39 Sarmal galaksi Andromeda 00s 12d 18,0sn +31° 03 40 14,4
40 Gezegenimsi bulutsu Kral 00s 13d 01,0sn +72° 31 19 11,7
41 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 12d 48,0sn +22° 01 26 14,6
42 Merceksi galaksi Kanatlıat 00s 12d 56,4sn +22° 05 60 15,0
43 Merceksi galaksi Andromeda 00s 13d 01,0sn +30° 54 55 13,9
44 Çift yıldız[1] Andromeda 00s 13d +31° 18
45 Düzensiz galaksi Balina 00s 14d 04,0sn -23° 10 51 11,2
46 Yıldız[2] Balıklar 00s 14d[2] +05° 59[2]
47 Sarmal galaksi Balina 00s 14d 30,6sn -07° 10 03 13
48 Sarmal galaksi Andromeda 00s 14d 02,3sn +48° 14 4 15,0
49 Merceksi galaksi Andromeda 00s 14d 22,5sn +48° 14 47 15,3
50 Merceksi galaksi Balina 00s 14d 44,7sn -07° 20 42 12
51 Merceksi galaksi Andromeda 00s 14d 35,0sn +48° 15 20 14,6
52 Sarmal galaksi Kanatlıat 00s 14d 40,3sn +18° 34 55 14,6
53 Sarmal galaksi Tukan 00s 14d 42,9sn -60° 19 39
54 Sarmal galaksi Balina 00s 15d 07,7sn -07° 06 25 14
55 Düzensiz galaksi Heykeltıraş 00s 15d 08,4sn -39° 13 13 8,2
56 Bilinmiyor Balıklar 00s 15d +12° 27
57 Eliptik galaksi Balıklar 00s 15d 31,0sn +17° 19 41 13,7
58 (NGC 47 ile aynı) Sarmal galaksi Balina 00s 14d 30,6sn -07° 10 03 13
59 Merceksi galaksi Balina 00s 15d 25,4sn -21° 26 42 13,1
60 Sarmal galaksi Balıklar 00s 15d 58,3sn -00° 18 14 15,4
61 Etkileşen galaksi Balıklar 00s 16d 24,3sn -06° 19 08 15
62 Sarmal galaksi Balina 00s 17d 05,4sn -13° 29 15 14
63 Sarmal galaksi Balıklar 00s 17d 45,6sn +11° 27 01 12,6
64 Sarmal galaksi Balina 00s 17d 30,3sn -06° 49 29 13,6
65 Merceksi galaksi Balina 00s 18d 58,6sn -22° 52 48
66 Sarmal galaksi Balina 00s 19d 04,9sn -22° 56 11
67 Eliptik galaksi Andromeda 00s 18d 14,9sn +30° 03 46 15,7
68 Merceksi galaksi Andromeda 00s 18d 18,5sn +30° 04 17 14,5
69 Merceksi galaksi Andromeda 00s 18d 20,5sn +30° 02 24 15,7
70 Sarmal galaksi Andromeda 00s 18d 22,6sn +30° 04 46 14,5
71 Merceksi galaksi Andromeda 00s 18d 23,6sn +30° 03 47 14,8
72 Sarmal galaksi Andromeda 00s 18d 28,4sn +30° 02 26 15,0
73 Sarmal galaksi Balina 00s 18d 38,0sn -15° 19 20 13
74 Galaksi Andromeda 00s 18d 48,4sn +30° 03 42 16
75 Merceksi galaksi Balıklar 00s 19d 26,4sn +06° 26 57 14,8
76 Sarmal galaksi Andromeda 00s 19d 37,8sn +29° 56 2 14,0
77 Merceksi galaksi Balina 00s 20d 01,7sn -22° 31 56
78 Etkileşen galaksi Balıklar 00s 20d 27,6sn +00° 49 60 14,5
79 Eliptik galaksi Andromeda 00s 21d 02,9sn +22° 33 60 14,9
80 Merceksi galaksi Andromeda 00s 21d 11,0sn +22° 21 24 13,7
81 Galaksi Andromeda 00s 21d 13,2sn +22° 22 59 17,7
82 Yıldız[1] Andromeda 00s 21d 17,5sn[1] +22° 27 37[1]
83 Eliptik galaksi Andromeda 00s 21d 22,5sn +22° 26 00 14,2
84 Galaksi[3] Andromeda 00s 21d 33,7sn +22° 35 35 15,8
85 Merceksi galaksi Andromeda 00s 21d 25,5sn +22° 30 42 15,7
86 Sarmal galaksi Andromeda 00s 21d 28,7sn +22° 33 23 14,9
87 Düzensiz galaksi Anka 00s 21d 14,0sn -48° 37 42 14,5
88 Sarmal galaksi Anka 00s 21d 21,8sn -48° 38 25 15,2
89 Sarmal galaksi Anka 00s 21d 24,4sn -48° 39 57 14,6
90 Yıldız[2] Andromeda 00s 22d[2] +22° 25[2]
91 Galaksi[2] Andromeda 00s 21d[2] +22° 25[2] 15,0[2]
92 Sarmal galaksi Anka 00s 21d 31,4sn -48° 37 28 14,3
93 Sarmal galaksi Andromeda 00s 22d 03,4sn +22° 24 28 14,7
94 Merceksi galaksi Andromeda 00s 22d 13,1sn +22° 28 44 15,6
95 Sarmal galaksi Balıklar 00s 22d 13,7sn +10° 29 29 13,4
96 Galaksi Andromeda 00s 22d 17,8sn +22° 32 48 17
97 Eliptik galaksi Andromeda 00s 22d 30,1sn +29° 44 43 13,5
98 Sarmal galaksi Anka 00s 22d 48,5sn -45° 16 09 12,8
99 Sarmal galaksi Balıklar 00s 23d 58,5sn +15° 46 14 14,0

100-199

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
100 Sarmal galaksi Balıklar 00s 24d 02,8sn +16° 29 10 14,6
101 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 23d 54,6sn -32° 32 09
102 Galaksi Balina 00s 24d 36,5sn -13° 57 22 14
103 Açık yıldız kümesi Kraliçe 00s 25d +61° 21 10,3
104 47 Tucanae Küresel yıldız kümesi Tukan 00s 24d 05,7sn -72° 04 53 5,8
105 Sarmal galaksi Balıklar 00s 25d 16,9sn +12° 53 01 14,1
106 Galaksi Balıklar 00s 24d 43,8sn -05° 08 55 14,5
107 Sarmal galaksi Balina 00s 25d 42,1sn -08° 16 58 15,7
108 Merceksi galaksi Andromeda 00s 25d 58,8sn +29° 12 42 13,3
109 Sarmal galaksi Andromeda 00s 26d 14,7sn +21° 48 25 15,0
110 Açık yıldız kümesi Kraliçe 00s 27d +71° 24
111 Bilinmiyor Balina 00s 27d[2] -02° 38[2]
112 Sarmal galaksi Andromeda 00s 26d 48,8sn +31° 42 12 14,5
113 Merceksi galaksi Balina 00s 26d 54,6sn -02° 30 03 13,5
114 Merceksi galaksi Balina 00s 26d 58,4sn -01° 47 10 15,0
115 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 26d 46,6sn -33° 40 36 14
116 Galaksi Balina 00s 27d 05,3sn -07° 40 05 14,5
117 Merceksi galaksi Balina 00s 27d 10,9sn +01° 20 03 15,5
118 Düzensiz galaksi Balina 00s 27d 16,2sn -01° 46 48 14,9
119 Merceksi galaksi Anka 00s 26d 57,5sn -56° 58 42
120 Merceksi galaksi Balina 00s 27d 30,3sn -01° 30 49 14,8
121 Küresel yıldız kümesi Tukan 00s 26d 48,0sn -71° 32 10 11,2
122 Bilinmiyor Balina 00s 28d[2] -01° 38[2]
123 Bilinmiyor Balina 00s 28d[2] -01° 36[2]
124 Sarmal galaksi Balina 00s 27d 52,5sn -01° 48 38 13,8
125 Merceksi galaksi Balıklar 00s 28d 50,3sn +02° 50 19 14,2
126 Merceksi galaksi Balıklar 00s 29d 08,1sn +02° 48 40 14,5
127 Merceksi galaksi Balıklar 00s 29d 12,4sn +02° 52 22 13,2
128 Merceksi galaksi Balıklar 00s 29d 15,1sn +02° 51 51 13,2
129 Açık yıldız kümesi Kraliçe 00s 30d +60° 13 7,3
130 Merceksi galaksi Balıklar 00s 29d 18,0sn +02° 52 18 15
131 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 29d 38,0sn -33° 15 38 13,5
132 Sarmal galaksi Balina 00s 30d 10,7sn +02° 05 35 13,8
133 Açık yıldız kümesi Kraliçe 00s 31d 12sn +63° 22 8,4
134 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 30d 21,5sn -33° 14 49 11,0
135 IC 26[1] Galaksi Balina 00s 31d 45,6sn -13° 20 17
136 Açık yıldız kümesi Kraliçe 00s 32d +61° 32
137 Merceksi galaksi Balıklar 00s 30d 58,2sn +10° 12 29 14,2
138 Sarmal galaksi Balıklar 00s 30d 58,4sn +05° 09 35 14,8
139 Sarmal galaksi Balıklar 00s 31d 06,4sn +05° 04 43 15,5
140 Sarmal galaksi Andromeda 00s 31d 20,6sn +30° 47 33 14,2
141 Galaksi Balıklar 00s 31d 18,0sn +05° 10 52 15,4
142 Sarmal galaksi Balina 00s 31d 07,9sn -22° 37 07
143 Sarmal galaksi Balina 00s 31d 15,5sn -22° 33 37
144 Sarmal galaksi Balina 00s 31d 20,7sn -22° 38 47
145 Düzensiz galaksi Balina 00s 31d 45,0sn -05° 09 11 12
146 Açık yıldız kümesi Kraliçe 00s 33d +63° 18 8,6
147 Eliptik galaksi Kraliçe 00s 33d 11,8sn +48° 30 25 12,0
148 Merceksi galaksi Heykeltıraş 00s 34d 15,6sn -31° 47 07 13,1
149 Merceksi galaksi Andromeda 00s 33d 50,4sn +30° 43 23 15,0
150 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 34d 16,1sn -27° 48 16 11,8
151 Sarmal galaksi Balina 00s 34d 02,8sn -09° 42 19 12,2
152 Açık yıldız kümesi Tukan 00s 32d 56,3sn -73° 06 57 13,1
153 (NGC 151 ile aynı) Sarmal galaksi Balina 00s 34d 02,8sn -09° 42 19 12,2
154 Galaksi Balina 00s 34d 18,5sn -12° 39 23 14
155 Merceksi galaksi Balina 00s 34d 40,1sn -10° 45 60 13
156 Çift yıldız[2] Balina 00s 35d[2] -08° 21[2]
157 Sarmal galaksi Balina 00s 34d 46,7sn -08° 23 48 10
158 olası Çift yıldız[2] Balina 00s 35d[2] -08° 19[2]
159 Sarmal galaksi Anka 00s 34d 35,5sn -55° 47 26
160 Merceksi galaksi Andromeda 00s 36d 04,1sn +23° 57 31 13,7
161 Merceksi galaksi Balina 00s 35d 33,9sn -02° 50 55 15
162 Yıldız[1] Andromeda 00s 35d 58,0sn +24° 02 16 16,0
163 Eliptik galaksi Balina 00s 35d 58,8sn -10° 07 18 13
164 Galaksi Balıklar 00s 36d 33,0sn +02° 44 58 16
165 Sarmal galaksi Balina 00s 36d 28,7sn -10° 06 18 13
166 Galaksi Balina 00s 35d 48,8sn -13° 36 40 15
167 Sarmal galaksi Balina 00s 35d 23,0sn -23° 22 28
168 Merceksi galaksi Balina 00s 36d 38,6sn -22° 35 35 14,9
169 Sarmal galaksi Andromeda 00s 36d 51,7sn +23° 59 28 13,7
170 Merceksi galaksi Balina 00s 36d 45,9sn +01° 53 11 15,5
171 (NGC 175 ile aynı) Sarmal galaksi Balina 00s 37d 21,9sn -19° 56 12 12
172 Sarmal galaksi Balina 00s 37d 13,5sn -22° 35 12 14,7
173 Sarmal galaksi Balina 00s 37d 12,6sn +01° 56 31 14,5
174 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 36d 58,8sn -29° 28 42 13,5
175 Sarmal galaksi Balina 00s 37d 21,9sn -19° 56 12 12
176 Açık yıldız kümesi Tukan 00s 35d 58,7sn -73° 09 57 13,1
177 Sarmal galaksi Balina 00s 37d 34,3sn -22° 32 58 14,2
178 IC 39 Düzensiz galaksi Balina 00s 39d 08,4sn -14° 10 17 13,0
179 Merceksi galaksi Balina 00s 37d 46,3sn -17° 51 00
180 Sarmal galaksi Balıklar 00s 37d 57,8sn +08° 38 04 14,3
181 Sarmal galaksi Andromeda 00s 38d 23,2sn +29° 28 22 15,4
182 Sarmal galaksi Balıklar 00s 38d 12,5sn +02° 43 42 13,8
183 Eliptik galaksi Andromeda 00s 38d 28,5sn +29° 30 40 13,8
184 Sarmal galaksi Andromeda 00s 38d 35,8sn +29° 26 51 15,5
185 Eliptik galaksi Kraliçe 00s 38d 57,4sn +48° 20 14 11,0
186 Merceksi galaksi Balıklar 00s 38d 25,3sn +03° 09 58 14,8
187 Sarmal galaksi Balina 00s 39d 30,4sn -14° 39 17 13
188 Açık yıldız kümesi Kral 00s 48d 26sn +85° 15 8,9
189 Açık yıldız kümesi Kraliçe 00s 40d +61° 04 8,1
190 Etkileşen galaksi Balıklar 00s 38d 54,8sn +07° 03 45 15,1
191 Sarmal galaksi Balina 00s 38d 58,3sn -09° 00 09 12
192 Sarmal galaksi Balina 00s 39d 13,5sn +00° 51 49 13,9
193 Merceksi galaksi Balıklar 00s 39d 18,7sn +03° 19 53 13,2
194 Eliptik galaksi Balıklar 00s 39d 18,5sn +03° 02 14 13,9
195 Sarmal galaksi Balina 00s 39d 35,8sn -09° 11 40 14
196 Merceksi galaksi Balina 00s 39d 17,9sn +00° 54 45 14,2
197 Merceksi galaksi Balina 00s 39d 18,9sn +00° 53 30 14,2
198 Sarmal galaksi Balıklar 00s 39d 23,1sn +02° 47 51 14,1
199 Merceksi galaksi Balıklar 00s 39d 33,3sn +03° 08 19 15,0

200-299

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
200 Sarmal galaksi Balıklar 00s 39d 34,9sn +02° 53 14 14,0
201 Sarmal galaksi Balina 00s 39d 34,9sn +00° 51 35 14,7
202 Merceksi galaksi Balıklar 00s 39d 40,0sn +03° 32 10 15,5
203 Merceksi galaksi Balıklar 00s 39d 38,5sn +03° 26 34 14,5
204 Merceksi galaksi Balıklar 00s 39d 44,3sn +03° 17 58 14,6
205 Messier 110 Eliptik galaksi Andromeda 00s 40d 22,0sn +41° 41 07 8,4
206 Yıldız birliği Andromeda 00s 40d 33,8sn +40° 44 22
207 Galaksi Balina 00s 39d 40,8sn -14° 14 15 14,8
208 Sarmal galaksi Balıklar 00s 40d 17,6sn +02° 45 22 15,5
209 Merceksi galaksi Balina 00s 39d 03,6sn -18° 36 30 14,0
210 Sarmal galaksi Balina 00s 40d 35,1sn -13° 52 26 11
211 (NGC 203 ile aynı)[1] Merceksi galaksi Balıklar 00s 39d 38,5sn +03° 26 34 14,5
212 Merceksi galaksi Anka 00s 40d 13,3sn -56° 09 11
213 Sarmal galaksi Balıklar 00s 41d 10,1sn +16° 28 08 14,8
214 Sarmal galaksi Andromeda 00s 41d 27,9sn +25° 30 01 13,0
215 Merceksi galaksi Anka 00s 40d 48,9sn -56° 12 51
216 Merceksi galaksi Balina 00s 41d 26,5sn -21° 02 43 13,6
217 Sarmal galaksi Balina 00s 41d 33,8sn -10° 01 19 13
218 Sarmal galaksi Andromeda 00s 41d 44,7sn +36° 21 34 15,5
219 Eliptik galaksi Balina 00s 42d 11,3sn +00° 54 16 15,6
220 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 40d 30,5sn -73° 24 10 14,6
221 Messier 32 Eliptik galaksi Andromeda 00s 42d 41,9sn +40° 51 57 8,2
222 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 40d 44,1sn -73° 23 00 12,8
223 Sarmal galaksi Balina 00s 42d 15,9sn +00° 50 44 14,5
224 Messier 31;
Andromeda Galaksisı
Sarmal galaksi Andromeda 00s 42d 44,3sn +41° 16 09 4,3
225 Açık yıldız kümesi Kraliçe 00s 44d +61° 47 7,4
226 Sarmal galaksi Andromeda 00s 42d 54,3sn +32° 34 49 14,4
227 Merceksi galaksi Balina 00s 42d 37,0sn -01° 31 44 13,4
228 Sarmal galaksi Andromeda 00s 42d 54,5sn +23° 30 12 14,9
229 Galaksi Andromeda 00s 43d 04,7sn +23° 30 33 14,7
230 Sarmal galaksi Balina 00s 42d 27,1sn -23° 37 45
231 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 41d 06,2sn -73° 21 07 13,1
232 Sarmal galaksi Balina 00s 42d 45,6sn -23° 33 39 14,4
233 Eliptik galaksi Andromeda 00s 43d 36,8sn +30° 35 12 13,8
234 Sarmal galaksi Balıklar 00s 43d 32,4sn +14° 20 33 13,5
235 Etkileşen galaksi Balina 00s 42d 52,5sn -23° 32 28 14
236 Sarmal galaksi Balıklar 00s 43d 27,6sn +02° 57 28 14,5
237 Sarmal galaksi Balina 00s 43d 27,9sn -00° 07 32 13,6
238 Sarmal galaksi Anka 00s 43d 25,8sn -50° 10 58 13,1
239 Sarmal galaksi Balina 00s 44d 37,5sn -03° 45 34 14
240 Sarmal galaksi Balıklar 00s 45d 02,0sn +06° 06 47 14,8
241 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 43d 32,7sn -73° 26 25
242 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 43d 37,6sn -73° 26 38 12,1
243 Merceksi galaksi Andromeda 00s 46d 00,7sn +29° 57 34 14,6
244 Merceksi galaksi Balina 00s 45d 46,5sn -15° 35 51 13
245 Sarmal galaksi Balina 00s 46d 05,6sn -01° 43 24 12,9
246 Gezegenimsi bulutsu Balina 00s 47d 03,3sn -11° 52 19 11,4
247 Sarmal galaksi Balina 00s 47d 08,6sn -20° 45 38 8,6
248 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Yayma bulutsu Tukan 00s 46d 18,6sn -73° 23 21
249 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Yayma bulutsu Tukan 00s 45d 10,9sn -73° 04 17
250 Sarmal galaksi Balıklar 00s 47d 16,1sn +07° 54 36 14,9
251 Sarmal galaksi Balıklar 00s 47d 54,0sn +19° 35 48 14,6
252 Merceksi galaksi Andromeda 00s 48d 01,5sn +27° 37 29 13,5
253 Heykeltıraş Galaksisı[1] Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 47d 33,1sn -25° 17 18 8,0
254 Merceksi galaksi Heykeltıraş 00s 47d 27,5sn -31° 25 19 12,7
255 Sarmal galaksi Balina 00s 47d 47,2sn -11° 28 05 11
256 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 45d 54,3sn -73° 30 24 12,8
257 Sarmal galaksi Balıklar 00s 48d 01,6sn +08° 17 48 13,7
258 Galaksi Andromeda 00s 48d 12,8sn +27° 39 26 15
259 Sarmal galaksi Balina 00s 48d 03,3sn -02° 46 34 12,5
260 Sarmal galaksi Andromeda 00s 48d 34,9sn +27° 41 30 14,3
261 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Yayma bulutsu Tukan 00s 46d 33,0sn -73° 05 55
262 Sarmal galaksi Andromeda 00s 48d 47,1sn +31° 57 25 15,0
263 Sarmal galaksi Balina 00s 48d 48,4sn -13° 06 28 14
264 Merceksi galaksi Heykeltıraş 00s 48d 21,1sn -38° 14 05 14,9
265 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 47d 11,6sn -73° 28 38 12,5
266 Sarmal galaksi Balıklar 00s 49d 48,0sn +32° 16 39 12,6
267 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Yayma bulutsu Tukan 00s 48d 37,6sn -73° 18 59
268 Sarmal galaksi Balina 00s 50d 08,4sn -05° 11 37 12,5
269 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 48d 21,2sn -73° 31 49 13,0
270 Merceksi galaksi Balina 00s 50d 32,4sn -08° 39 05 13
271 Sarmal galaksi Balina 00s 50d 41,9sn -01° 54 37 13,2
272 Açık yıldız kümesi Andromeda 00s 51d +35° 50
273 Merceksi galaksi Balina 00s 50d 48,5sn -06° 53 08 13
274 Merceksi galaksi Balina 00s 51d 01,9sn -07° 03 26 13
275 Sarmal galaksi Balina 00s 51d 04,4sn -07° 03 56 13
276 Sarmal galaksi Balina 00s 52d 06,4sn -22° 40 50 15,7
277 Merceksi galaksi Balina 00s 51d 17,2sn -08° 35 48 13
278 Sarmal galaksi Kraliçe 00s 52d 04,4sn +47° 33 01 10,5
279 Merceksi galaksi Balina 00s 52d 08,0sn -02° 13 07 14,0
280 Sarmal galaksi Andromeda 00s 52d 30,3sn +24° 21 04 14,6
281 Yayma bulutsu ve yıldız kümesi Kraliçe 00s 52d 25,1sn +56° 33 54 7,3
282 Galaksi Balıklar 00s 52d 42,2sn +30° 38 21 14,7
283 Sarmal galaksi Balina 00s 53d 13,2sn -13° 09 50 14
284 Galaksi Balina 00s 54d -13° 09 15
285 Galaksi Balina 00s 53d 28,8sn -13° 09 39 14,9
286 Merceksi galaksi Balina 00s 53d 30,4sn -13° 06 46 14
287 Galaksi Balıklar 00s 53d 28,3sn +32° 28 56 14,8
288 Küresel yıldız kümesi Heykeltıraş 00s 52d 45,3sn -26° 34 43 10
289 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 52d 41,7sn -31° 12 28 11,6
290 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 51d 14,1sn -73° 09 42 12,1
291 Sarmal galaksi Balina 00s 53d 28,8sn -08° 46 04 14
292 Small Magellanic Cloud Düzensiz galaksi Tukan 00s 52d 38,0sn -72° 48 01 2,8
293 Sarmal galaksi Balina 00s 54d 16,0sn -07° 14 09 14
294 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 53d 05,6sn -73° 22 49 12,7
295 Varolmayan cisim[1] Balıklar 00s 55d 07,7sn +31° 32 32 13,5
296 (Bazen NGC 295 olarak tanımlanmıştır)[1] Sarmal galaksi Balıklar 00s 55d 21,7sn +31° 40 37 15,4
297 Galaksi Balina 00s 54d 58,9sn[1] -07° 20 58,8[1] 17,3[1]
298 Sarmal galaksi Balina 00s 55d 02,3sn -07° 19 57 13,5
299 Açık yıldız kümesi Tukan 00s 53d 24,7sn -72° 11 48 12,1

300-399

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
300 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 54d 53,5sn -37° 40 59 8,7
301 Galaksi Balina 00s 56d 18,3sn -10° 40 25 15,5
302 Yıldız[2] Balina 00s 56d[2] -10° 39[2]
303 Merceksi galaksi Balina 00s 54d 54,9sn -16° 39 14 15,5
304 Sarmal galaksi Andromeda 00s 56d 06,1sn +24° 07 39 14,0
305 Yıldız deseni[2] Balıklar 00s 55d 58,7sn +12° 07 25 15,4
306 Açık yıldız kümesi Tukan 00s 54d 14,3sn -72° 14 27 12,2
307 Merceksi galaksi Balina 00s 56d 32,6sn -01° 46 20 14,1
308 Yıldız[2] Balina 00s 56d 22,4sn -01° 46 45
309 Sarmal galaksi Balina 00s 56d 42,7sn -09° 54 50 12
310 Yıldız[2] Balina 00s 57d[2] -01° 46[2]
311 Merceksi galaksi Balıklar 00s 57d 32,8sn +30° 16 50 14,1
312 Eliptik galaksi Anka 00s 56d 15,7sn -52° 46 59
313 Üçlü yıldız[1] Balıklar 00s 58d[2] +30° 21[2]
314 Merceksi galaksi Heykeltıraş 00s 56d 52,4sn -31° 57 45 14,5
315 Eliptik galaksi Balıklar 00s 57d 48,9sn +30° 21 09 12,5
316 Yıldız[1] Balıklar 00s 58d[2] +30° 21[2]
317 Etkileşen galaksi Andromeda 00s 57d 40,5sn +43° 47 31 14,5
318 Galaksi Balıklar 00s 58d 05,2sn +30° 25 32 15,2
319 Sarmal galaksi Anka 00s 56d 57,5sn -43° 50 22 15
320 Sarmal galaksi Balina 00s 58d 46,3sn -20° 50 25 15,0
321 Galaksi Balina 00s 57d 38,2sn -05° 05 10 16
322 Merceksi galaksi Anka 00s 57d 08,8sn -43° 43 38 14,1
323 Eliptik galaksi Anka 00s 56d 41,4sn -52° 58 35
324 Sarmal galaksi Anka 00s 57d 14,7sn -40° 57 29 13,5
325 Sarmal galaksi Balina 00s 57d 47,8sn -05° 06 45 15
326 Eliptik galaksi Balıklar 00s 58d 22,7sn +26° 51 57 14,9
327 Sarmal galaksi Balina 00s 57d 55,3sn -05° 07 50 13
328 Sarmal galaksi Anka 00s 56d 57,5sn -52° 55 27
329 Sarmal galaksi Balina 00s 58d 01,5sn -05° 04 17 13
330 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Küresel yıldız kümesi[1] Tukan 00s 56d 18,7sn -72° 27 50 8,8
331 Sarmal galaksi Balina 00s 57d 03,8sn -02° 45 27 15,2
332 Galaksi Balıklar 00s 58d 48,2sn +07° 06 40 14,9
333 Etkileşen galaksi Balina 00s 58d 51,3sn -16° 28 08 13,9
334 Sarmal galaksi Heykeltıraş 00s 58d 48,8sn -35° 06 54 14
335 Sarmal galaksi Balina 00s 59d 18,8sn -18° 14 05 15,8
336 Etkileşen galaksi Balina 00s 58d 58,1sn -18° 44 37
337 Sarmal galaksi Balina 00s 59d 50,2sn -07° 34 33 11
338 Sarmal galaksi Balıklar 01s 00d 36,6sn +30° 40 08 14,0
339 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Küresel yıldız kümesi[1] Tukan 00s 57d 48,9sn -74° 28 00 12,0
340 Sarmal galaksi Balina 01s 00d 34,9sn -06° 52 00 14
341 Sarmal galaksi Balina 01s 00d 45,7sn -09° 11 08 15,5
342 Galaksi Balina 01s 00d 48,9sn -06° 46 21 14,5
343 Etkileşen galaksi Balina 00s 58d 23,9sn[1] -23° 13 31[1]
344 Galaksi Balina 01s 01d 35,5sn -23° 15 53
345 Sarmal galaksi Balina 01s 01d 22,1sn -06° 53 04 13,5
346 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 00s 59d 18sn -72° 11
347 Galaksi Balina 01s 01d 35,2sn -06° 44 02 15,5
348 Sarmal galaksi Anka 01s 00d 51,9sn -53° 14 41
349 Merceksi galaksi Balina 01s 01d 50,7sn -06° 48 00 13,5
350 Galaksi Balina 01s 01d 56,7sn -06° 47 45 15
351 Sarmal galaksi Balina 01s 01d 57,9sn -01° 56 13 14,3
352 Sarmal galaksi Balina 01s 02d 08,0sn -04° 14 44 12,5
353 Sarmal galaksi Balina 01s 02d 24,7sn -01° 57 29 14,7
354 Sarmal galaksi Balıklar 01s 03d 16,6sn +22° 20 33 14,2
355 Merceksi galaksi Balina 01s 03d 07,0sn -06° 19 26 15
356 Sarmal galaksi Balina 01s 03d 07,1sn -06° 59 19 13,5
357 Sarmal galaksi Balina 01s 03d 21,9sn -06° 20 22 12
358 Yıldız deseni[2] Kraliçe 01s 05d[2] +62° 02[2]
359 Merceksi galaksi Balina 01s 04d 17,0sn -00° 45 54 14,8
360 Sarmal galaksi Tukan 01s 02d 51,4sn -65° 36 36
361 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 02d 12,8sn -71° 36 16 12,4
362 Küresel yıldız kümesi Tukan 01s 03d 14,3sn -70° 50 54 8,0
363 Galaksi Balina 01s 06d 15,8sn -16° 32 34 15
364 Merceksi galaksi Balina 01s 04d 41,0sn -00° 48 11 14,6
365 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 04d 18,7sn -35° 07 13 12,5
366 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 07d +62° 14
367 Galaksi Balina 01s 05d 48,9sn -12° 07 42 15,3
368 Merceksi galaksi Anka 01s 04d 22,0sn -43° 16 37
369 Sarmal galaksi Balina 01s 05d 08,7sn -17° 45 33 14,3
370 Üçlü yıldız[1] Balıklar 01s 06d 44,6sn[1] +32° 25 43[1]
371 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 03d 25sn -72° 04
372 Üçlü yıldız[2] Balıklar 01s 07d[2] +32° 26[2]
373 Eliptik galaksi Balıklar 01s 06d 58,2sn[1] +32° 18 30[1]
374 Merceksi galaksi Balıklar 01s 07d 06,0sn +32° 47 42 14,3
375 Eliptik galaksi Balıklar 01s 07d 05,9sn +32° 20 53 16,5
376 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 03d 53,4sn -72° 49 34 11,2
377 Sarmal galaksi Balina 01s 06d 34,8sn[1] -20° 19 57[1]
378 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 06d 12,1sn -30° 10 42
379 Merceksi galaksi Balıklar 01s 07d 15,9sn +32° 31 14 14,0
380 Eliptik galaksi Balıklar 01s 07d 17,7sn +32° 28 59 13,9
381 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 08d 18,9sn +61° 35 02 8,3
382 Eliptik galaksi Balıklar 01s 07d 24,1sn +32° 24 14 14,2
383 Merceksi galaksi Balıklar 01s 07d 25,0sn +32° 24 45 13,6
384 Eliptik galaksi Balıklar 01s 07d 25,1sn +32° 17 34 14,3
385 Merceksi galaksi Balıklar 01s 07d 27,4sn +32° 19 12 14,3
386 Eliptik galaksi Balıklar 01s 07d 31,4sn +32° 21 43 15,4
387 Galaksi Balıklar 01s 07d 33,0sn[1] +32° 23 28[1] 17,2[1]
388 Eliptik galaksi Balıklar 01s 07d 47,2sn +32° 18 36 15,5
389 Merceksi galaksi Andromeda 01s 08d 30,1sn +39° 41 43 15,0
390 Yıldız[1] Balıklar 01s 08d 12,9sn +32° 27 12
391 Merceksi galaksi Balina 01s 07d 22,7sn +00° 55 33 14,6
392 Merceksi galaksi Balıklar 01s 08d 23,6sn +33° 08 01 13,9
393 Merceksi galaksi Andromeda 01s 08d 37,1sn +39° 38 38 13,3
394 Merceksi galaksi Balıklar 01s 08d 26,0sn +33° 08 52 14,8
395 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 05d 08,0sn -71° 59 49
396 Galaksi Balıklar 01s 08d 08,5sn +04° 31 51 16,6[1]
397 Eliptik galaksi Balıklar 01s 08d 31,1sn +33° 06 33 15,7
398 Merceksi galaksi Balıklar 01s 08d 53,8sn +32° 30 52 15,4
399 Sarmal galaksi Balıklar 01s 08d 58,3sn +32° 38 03 14,5

400-499

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
400 Yıldız[1] Balıklar 01s 09d[2] +32° 44[2]
401 Yıldız[1] Balıklar 01s 09d[2] +32° 46[2]
402 Yıldız[1] Balıklar 01s 09d[2] +32° 49[2]
403 Sarmal galaksi Balıklar 01s 09d 14,4sn +32° 45 08 13,3
404 Merceksi galaksi Andromeda 01s 09d 27,0sn +35° 43 05 11,3
405 Çift yıldız[2] Anka 01s 08d[2] -46° 40[2]
406 Sarmal galaksi Tukan 01s 07d 24,1sn -69° 52 35 12,5
407 Sarmal galaksi Balıklar 01s 10d 36,7sn +33° 07 36 14,3
408 Yıldız[1] Balıklar 01s 11d[2] +33° 06[2]
409 Eliptik galaksi Heykeltıraş 01s 09d 33,2sn -35° 48 19 12
410 Eliptik galaksi Balıklar 01s 10d 58,1sn +33° 09 07 12,6
411 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 07d 56,0sn -71° 46 05 11,0
412 Varolmayan cisim[1] Balina 01s 10d 20,5sn[1] -20° 00 57[1]
413 Sarmal galaksi Balina 01s 12d 31,5sn -02° 47 37 14
414 Etkileşen galaksi Balıklar 01s 11d 17,7sn +33° 06 48 14,5
415 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 10d 05,6sn -35° 29 28 13
416 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Küresel yıldız kümesi[1] Tukan 01s 07d 58,0sn -72° 21 20 11,4
417 Merceksi galaksi Balina 01s 11d 05,6sn -18° 08 54 15,2
418 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 10d 35,7sn -30° 13 11 12,9
419 Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Küresel yıldız kümesi[1] Tukan 01s 08d 18,5sn -72° 53 03 10,6
420 Merceksi galaksi Balıklar 01s 12d 08,8sn +32° 07 24 13,4
421 Varolmayan cisim[1] Balıklar 01s 12d[2] +32° 09[2]
422 Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 09d 24,5sn -71° 45 59 13,5
423 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 11d 22,7sn -29° 14 07
424 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 11d 27,5sn -38° 05 01 12
425 Sarmal galaksi Andromeda 01s 13d 02,9sn +38° 46 07 13,5
426 Eliptik galaksi Balina 01s 12d 48,7sn -00° 17 26 14,4
427 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 12d 18,2sn -32° 03 43 14,9
428 Düzensiz galaksi Balina 01s 12d 55,8sn +00° 58 52 11,9
429 Merceksi galaksi Balina 01s 12d 57,4sn -00° 20 42 14,4
430 Eliptik galaksi Balina 01s 13d 00,1sn -00° 15 09 13,6
431 Merceksi galaksi Andromeda 01s 14d 04,7sn +33° 42 15 14,0
432 Merceksi galaksi Tukan 01s 11d 46,2sn -61° 31 40
433 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 15d +60° 08
434 Sarmal galaksi Tukan 01s 12d 13,6sn -58° 14 47 13,0
435 Sarmal galaksi Balina 01s 14d 00,0sn +02° 04 16 15,0
436 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 16d +58° 49 8,0
437 Sarmal galaksi Balıklar 01s 14d 22,4sn +05° 55 38 14,0
438 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 13d 33,5sn -37° 54 08 12
439 Merceksi galaksi Heykeltıraş 01s 13d 47,3sn -31° 44 52 13
440 Sarmal galaksi Tukan 01s 12d 48,5sn -58° 16 58 13,7
441 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 13d 51,2sn -31° 47 20
442 Sarmal galaksi Balina 01s 14d 38,5sn -01° 01 14 14,5
443 Sarmal galaksi Balıklar 01s 15d 07,6sn +33° 22 38 14,4
444 Sarmal galaksi Balıklar 01s 15d 48,7sn +31° 04 50 14,7
445 Merceksi galaksi Balina 01s 14d 38,7sn +01° 49 45 15,0
446 IC 89 Merceksi galaksi Balıklar 01s 16d 03,7sn +04° 17 38 13,8
447 Sarmal galaksi Balıklar 01s 15d 37,7sn +33° 04 04 14,0
448 Merceksi galaksi Balina 01s 15d 16,7sn -01° 37 35 13,2
449 Sarmal galaksi Balıklar 01s 16d 07,2sn +33° 05 22 15,5
450 Sarmal galaksi Balina 01s 15d 32,8sn -00° 51 17 13,0
451 Sarmal galaksi Balıklar 01s 16d 12,4sn +33° 03 51 15,5
452 Sarmal galaksi Balıklar 01s 16d 15,0sn +31° 02 01 14,0
453 Üçlü yıldız Balıklar 01s 16d[2] +33° 05[2]
454 Etkileşen galaksi Anka 01s 14d 26,1sn -55° 23 40 13,4
455 Sarmal galaksi Balıklar 01s 15d 57,7sn +05° 10 42 13,9
456 Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 14d -73° 16 14,2
457 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 19d 40sn +58° 17 7,0
458 Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 14d 53,4sn -71° 32 59 11,9
459 Sarmal galaksi Balıklar 01s 18d 08,3sn +17° 33 44 15,7
460 Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 14d 41,5sn -73° 17 51
461 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 17d 20,5sn -33° 50 25 13
462 Galaksi Balıklar 01s 18d 11,0sn +04° 13 34
463 Merceksi galaksi Balıklar 01s 18d 58,3sn +16° 19 32 15,2
464 Çift yıldız[1] Andromeda 01s 19d 06,4sn +34° 56 48
465 Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Tukan 01s 16d -73° 19
466 Merceksi galaksi Tukan 01s 17d 13,4sn -58° 54 35
467 Merceksi galaksi Balıklar 01s 19d 10,2sn +03° 18 02 13,3
468 Galaksi Balıklar 01s 19d 48,5sn +32° 46 02 15,1
469 Galaksi Balıklar 01s 19d 33,0sn +14° 52 17 15,0
470 Sarmal galaksi Balıklar 01s 19d 45,0sn +03° 24 35 12,4
471 Merceksi galaksi Balıklar 01s 19d 58,5sn +14° 47 12 14,0
472 Galaksi Balıklar 01s 20d 28,8sn +32° 42 32 14,2
473 Sarmal galaksi Balıklar 01s 19d 55,1sn +16° 32 40 13,4
474 Merceksi galaksi Balıklar 01s 20d 06,8sn +03° 24 56 12,9
475 Galaksi Balıklar 01s 20d 02,0sn +14° 51 40 17,4
476 Galaksi Balıklar 01s 20d 18,8sn +16° 01 12 15,2
477 Sarmal galaksi Andromeda 01s 21d 20,3sn +40° 29 19 14,0
478 Sarmal galaksi Balina 01s 20d 08,3sn -22° 22 39 14,8
479 Sarmal galaksi Balıklar 01s 21d 15,9sn +03° 51 44 15,1
480 Galaksi Balina 01s 20d 34,3sn -09° 52 49 16,3
481 Merceksi galaksi Balina 01s 21d 12,4sn -09° 12 40 14
482 Sarmal galaksi Anka 01s 20d 20,4sn -40° 57 60 14,5
483 Sarmal galaksi Balıklar 01s 21d 56,4sn +33° 31 16 14,0
484 Eliptik galaksi Tukan 01s 19d 34,9sn -58° 31 29 13,0
485 Sarmal galaksi Balıklar 01s 21d 27,7sn +07° 01 04 14,2
486 Galaksi Balıklar 01s 22d 10,6sn +05° 24 40
487 Sarmal galaksi Balina 01s 21d 55,1sn -16° 22 13 14,0
488 Sarmal galaksi Balıklar 01s 21d 47,0sn +05° 15 18 11,4
489 Merceksi galaksi Balıklar 01s 21d 54,0sn +09° 12 24 13,4
490 Sarmal galaksi Balıklar 01s 22d 02,9sn +05° 22 02 15,6
491 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 21d 20,3sn -34° 03 48 13,2
492 Galaksi Balıklar 01s 22d 13,6sn +05° 25 01 15,5
493 Sarmal galaksi Balina 01s 22d 08,5sn +00° 56 48 13,0
494 Sarmal galaksi Balıklar 01s 22d 55,4sn +33° 10 26 13,8
495 Sarmal galaksi Balıklar 01s 22d 56,1sn +33° 28 17 14,0
496 Sarmal galaksi Balıklar 01s 23d 11,5sn +33° 31 39 14,3
497 Sarmal galaksi Balina 01s 22d 23,9sn -00° 52 32 14,1
498 Merceksi galaksi Balıklar 01s 23d 11,3sn +33° 29 22 16
499 Merceksi galaksi Balıklar 01s 23d 11,5sn +33° 27 37 13,3

500-599

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
500 Galaksi Balıklar 01s 22d 38,4sn +05° 23 14 15,2
501 Eliptik galaksi Balıklar 01s 23d 22,4sn +33° 25 59 15,2
502 Merceksi galaksi Balıklar 01s 22d 55,7sn +09° 02 57 13,8
503 Eliptik galaksi Balıklar 01s 23d 28,4sn +33° 19 54 15,1
504 Merceksi galaksi Balıklar 01s 23d 28,0sn +33° 12 16 14,0
505 Merceksi galaksi Balıklar 01s 22d 57,2sn +09° 28 08 15,1
506 Yıldız[1] Balıklar 01s 24d[2] +33° 14[2]
507 Merceksi galaksi Balıklar 01s 23d 40,0sn +33° 15 22 13,0
508 Eliptik galaksi Balıklar 01s 23d 40,6sn +33° 16 50 14,5
509 Merceksi galaksi Balıklar 01s 23d 24,2sn +09° 26 01 14,7
510 Çift yıldız Balıklar 01s 24d[2] +33° 26[2]
511 Eliptik galaksi Balıklar 01s 23d 30,8sn +11° 17 27 15,4
512 Sarmal galaksi Andromeda 01s 23d 58,9sn +33° 54 29 14,0
513 Sarmal galaksi Andromeda 01s 24d 26,9sn +33° 47 57 13,4
514 Sarmal galaksi Balıklar 01s 24d 04,0sn +12° 55 02 12,8
515 Merceksi galaksi Balıklar 01s 24d 38,6sn +33° 28 22 14,3
516 Merceksi galaksi Balıklar 01s 24d 08,1sn +09° 33 06 14,3
517 Merceksi galaksi Balıklar 01s 24d 43,9sn +33° 25 47 13,6
518 Sarmal galaksi Balıklar 01s 24d 17,8sn +09° 19 51 14,4
519 Eliptik galaksi Balina 01s 24d 28,7sn -01° 38 31 15,3
520 Etkileşen galaksi Balıklar 01s 24d 35,4sn +03° 47 25 12,4
521 Sarmal galaksi Balina 01s 24d 33,8sn +01° 43 53 12,9
522 Sarmal galaksi Balıklar 01s 24d 45,9sn +09° 59 41 14,2
523 Düzensiz galaksi Andromeda 01s 25d 20,9sn +34° 01 29 13,5
524 Merceksi galaksi Balıklar 01s 24d 47,7sn +09° 32 20 11,5
525 Merceksi galaksi Balıklar 01s 24d 53,0sn +09° 42 11 14,5
526 Etkileşen galaksi Heykeltıraş 01s 23d 54,2sn -35° 03 55 14,5
527 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 23d 58,2sn -35° 06 51 13
528 Merceksi galaksi Andromeda 01s 25d 33,6sn +33° 40 16 13,7
529 Eliptik galaksi Andromeda 01s 25d 40,4sn +34° 42 46 13,1
530 Merceksi galaksi Balina 01s 24d 41,8sn -01° 35 16 14,0
531 Sarmal galaksi Andromeda 01s 26d 18,1sn +34° 45 14 14,9
532 Sarmal galaksi Balıklar 01s 25d 17,3sn +09° 15 51 13,5
533 Eliptik galaksi Balina 01s 25d 31,5sn +01° 45 32 13,1
534 Merceksi galaksi Heykeltıraş 01s 24d 44,7sn -38° 07 45 14
535 Merceksi galaksi Balina 01s 25d 31,2sn -01° 24 32 14,9
536 Sarmal galaksi Andromeda 01s 26d 21,9sn +34° 42 11 13,2
537 (NGC 523 ile aynı)[1] Düzensiz galaksi Andromeda 01s 25d 20,9sn +34° 01 29 13,5
538 Sarmal galaksi Balina 01s 25d 26,2sn -01° 33 04 14,7
539 Sarmal galaksi Balina 01s 25d 21,7sn -18° 09 50 13,9
540 Merceksi galaksi Balina 01s 27d 08,9sn -20° 02 12
541 Merceksi galaksi Balina 01s 25d 44,3sn -01° 22 47 14,6
542 Sarmal galaksi Andromeda 01s 26d 30,9sn +34° 40 32 15,4
543 Merceksi galaksi Balina 01s 25d 50,0sn -01° 17 34 15,0
544 Merceksi galaksi Heykeltıraş 01s 25d 12,0sn -38° 05 38 15,1
545 Merceksi galaksi Balina 01s 25d 58,2sn -01° 20 25 14,4
546 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 25d 12,8sn -38° 04 11 14,8
547 Eliptik galaksi Balina 01s 26d 00,8sn -01° 20 43 14,4
548 Eliptik galaksi Balina 01s 26d 02,6sn -01° 13 33 15,1
549 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 25d 28,3sn -38° 16 03 13
550 Sarmal galaksi Balina 01s 26d 42,6sn +02° 01 20 13,6
551 Sarmal galaksi Andromeda 01s 27d 40,8sn +37° 10 58 13,5
552 (Tanımlaması belirsiz)[1] Balıklar 01s 28d[2] +33° 28[2]
553 Merceksi galaksi Balıklar 01s 26d 12,6sn[1] +33° 24 18[1]
554 Etkileşen galaksi Balina 01s 27d 08,6sn -22° 43 31
555 Sarmal galaksi Balina 01s 27d 11,8sn -22° 45 44
556 Merceksi galaksi Balina 01s 27d 12,6sn -22° 41 52
557 Merceksi galaksi Balina 01s 26d 25,2sn -01° 38 21 14,2
558 Eliptik galaksi Balina 01s 27d 16,2sn -01° 58 15 15,0
559 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 29d 21,6sn +63° 16 48 8,9
560 Merceksi galaksi Balina 01s 27d 25,4sn -01° 54 49 14,0
561 Sarmal galaksi Andromeda 01s 28d 18,9sn +34° 18 30 14,1
562 Sarmal galaksi Andromeda 01s 28d 28,4sn +48° 23 13 14,5
563 Sarmal galaksi Balina 01s 27d 10,1sn -18° 39 12 14,2
564 Eliptik galaksi Balina 01s 27d 48,3sn -01° 52 48 13,8
565 Sarmal galaksi Balina 01s 28d 10,2sn -01° 18 22 14,5
566 Merceksi galaksi Balıklar 01s 29d 03,1sn +32° 19 56 14,6
567 Galaksi Balina 01s 27d 02,4sn -10° 15 55 14
568 Merceksi galaksi Heykeltıraş 01s 27d 56,8sn -35° 42 60 12,5
569 Sarmal galaksi Balıklar 01s 29d 07,3sn +11° 07 51 14,7
570 Sarmal galaksi Balina 01s 28d 58,7sn -00° 56 57 14,2
571 Sarmal galaksi Balıklar 01s 29d 56,2sn +32° 30 03 15,0
572 Merceksi galaksi Heykeltıraş 01s 28d 36,5sn -39° 18 27 15,5
573 Sarmal galaksi Andromeda 01s 30d 48,4sn +41° 15 26 13,5
574 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 29d 03,0sn -35° 35 56 14
575 Sarmal galaksi Balıklar 01s 30d 46,7sn +21° 26 25 13,8
576 Sarmal galaksi Anka 01s 28d 57,4sn -51° 35 56
577 Sarmal galaksi Balina 01s 30d 40,8sn -01° 59 41 14,3
578 Sarmal galaksi Balina 01s 30d 28,7sn -22° 40 01 11,5
579 Sarmal galaksi Üçgen 01s 31d 46,7sn +33° 36 56 13,6
580 Sarmal galaksi Balina 01s 30d 40,8sn -01° 59 41 14,3
581 Messier 103 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 33d +60° 39 7,7
582 Sarmal galaksi Üçgen 01s 31d 58,1sn +33° 28 34 13,7
583 Merceksi galaksi Balina 01s 29d 44,2sn -18° 20 22 15,0
584 Eliptik galaksi Balina 01s 31d 20,7sn -06° 52 06 12
585 Sarmal galaksi Balina 01s 31d 42,1sn -00° 55 59 14,4
586 Sarmal galaksi Balina 01s 31d 36,9sn -06° 53 38 14
587 Sarmal galaksi Üçgen 01s 32d 33,5sn +35° 21 30 13,7
588 (Üçgen Galaksisi'nde)[4] Yayma bulutsu Üçgen 01s 32d 45,2sn +30° 38 54 11,5
589 Sarmal galaksi Balina 01s 32d 38,9sn -12° 02 34 15,0
590 Sarmal galaksi Andromeda 01s 33d 41,1sn +44° 55 44 14,2
591 Merceksi galaksi Andromeda 01s 33d 31,3sn +35° 40 05 14,5
592 (Üçgen Galaksisi'nde)[4] Yayma bulutsu Üçgen 01s 33d 00,1sn +30° 34 37 13,0
593 Merceksi galaksi Balina 01s 32d 20,8sn -12° 21 17 14
594 Sarmal galaksi Balina 01s 32d 56,8sn -16° 32 10 13,9
595 (Üçgen Galaksisi'nde)[4] Yayma bulutsu Üçgen 01s 33d 35,5sn +30° 41 52 13,1
596 Eliptik galaksi Balina 01s 32d 52,1sn -07° 01 55 11,5
597 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 32d 14,8sn -33° 29 51 14,5
598 Messier 33;
Üçgen Galaksisı
Sarmal galaksi Üçgen 01s 33d 51,0sn +30° 39 37 6,3
599 Merceksi galaksi Balina 01s 32d 53,8sn[1] -12° 11 29[1] 13,7[1]

600-699

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
600 Sarmal galaksi Balina 01s 33d 05,4sn -07° 18 41 12,5
601 Galaksi Balina 01s 32d 53,8sn -12° 11 29 13
602 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Küçüksuyılanı 01s 30d -73° 34
603 Üçlü yıldız Üçgen 01s 34d 44sn +30° 14 14
604 (Üçgen Galaksisi'nde)[4] Yayma bulutsu Üçgen 01s 34d 33,2sn +30° 47 06 11,5
605 Merceksi galaksi Andromeda 01s 35d 02,5sn +41° 14 53 14,3
606 Sarmal galaksi Balıklar 01s 34d 50,2sn +21° 25 05 14,5
607 Üçlü yıldız[2] Balina 01s 34d[2] -07° 25[2]
608 Sarmal galaksi Üçgen 01s 35d 28,3sn +33° 39 23 14,0
609 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 36d 24,9sn +64° 32 12 12,3
610 Varolmayan cisim[1] Balina 01s 34d[2] -20° 09[2]
611 Varolmayan cisim[1] Balina 01s 34d[2] -20° 08[2]
612 Merceksi galaksi Heykeltıraş 01s 33d 57,7sn -36° 29 35 14,2
613 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 34d 18,2sn -29° 25 06 10,8
614 Merceksi galaksi Üçgen 01s 35d 52,3sn +33° 40 54 13,9
615 Sarmal galaksi Balina 01s 35d 05,7sn -07° 20 27 12
616 Çift yıldız[2] Üçgen 01s 36d[2] +33° 46[2]
617 Galaksi Balina 01s 34d 02,7sn -09° 46 28 15,2
618 (olası NGC 614 ile aynı)[1] Merceksi galaksi Üçgen 01s 35d 52,3sn +33° 40 54 13,9
619 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 34d 51,7sn -36° 29 21 14
620 Düzensiz galaksi Andromeda 01s 37d 00,0sn +42° 19 20 13,9
621 Merceksi galaksi Üçgen 01s 36d 48,2sn +35° 30 43 14,2
622 Sarmal galaksi Balina 01s 36d 00,1sn +00° 39 49 14,1
623 Eliptik galaksi Heykeltıraş 01s 35d 06,3sn -36° 29 23 13,5
624 Sarmal galaksi Balina 01s 35d 51,0sn -10° 00 10 14
625 Düzensiz galaksi Anka 01s 35d 04,7sn -41° 26 14 12,2
626 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 35d 12,0sn -39° 08 41 14
627 (NGC 614 ile aynı)[1] Merceksi galaksi Üçgen 01s 35d 52,3sn +33° 40 54 13,9
628 Messier 74 Sarmal galaksi Balıklar 01s 36d 41,8sn +15° 46 60 10,5
629 Yıldız deseni[1] Kraliçe 01s 40d[2] +72° 53[2]
630 Eliptik galaksi Heykeltıraş 01s 35d 36,5sn -39° 21 28 13,5
631 Eliptik galaksi Balıklar 01s 36d 47,1sn +05° 50 06 15,0
632 Merceksi galaksi Balıklar 01s 37d 17,7sn +05° 52 38 13,5
633 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 36d 23,5sn -37° 19 16 12,9
634 Sarmal galaksi Üçgen 01s 38d 18,7sn +35° 21 53 14,0
635 Sarmal galaksi Balina 01s 38d 17,8sn[1] -22° 55 44[1]
636 Eliptik galaksi Balina 01s 39d 06,5sn -07° 30 46 12,5
637 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 43d +64° 02 8,6
638 Sarmal galaksi Balıklar 01s 39d 37,9sn +07° 14 14 14,4
639 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 38d 58,1sn -29° 55 31 15,4
640 Sarmal galaksi Balina 01s 39d 24,8sn -09° 24 03 15
641 Eliptik galaksi Anka 01s 38d 38,2sn -42° 31 37 13
642 Sarmal galaksi Heykeltıraş 01s 39d 06,5sn -29° 54 56 13,1
643 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Küçüksuyılanı 01s 35d 01,1sn -75° 33 26
644 Sarmal galaksi Anka 01s 38d 52,9sn -42° 35 07 15
645 Sarmal galaksi Balıklar 01s 40d 08,8sn +05° 43 36 13,8
646 Etkileşen galaksi Küçüksuyılanı 01s 37d 23,6sn -64° 53 45 13,6
647 Merceksi galaksi Balina 01s 39d 56,2sn -09° 14 33 15
648 Merceksi galaksi Balina 01s 38d 38,6sn -17° 49 52 14,4
649 Sarmal galaksi Balina 01s 40d 07,4sn -09° 16 19 14,7
650 Messier 76;
Küçük Halter Bulutsusu
Gezegenimsi bulutsu Kahraman 01s 42d 18,9sn +51° 34 31 16,1
651 (NGC 650 ile aynı) Gezegenimsi bulutsu Kahraman 01s 42d 18,9sn +51° 34 31 16,1
652 Sarmal galaksi Balıklar 01s 40d 43,3sn +07° 58 55 14,7
653 Sarmal galaksi Andromeda 01s 42d 25,9sn +35° 38 18 14,1
654 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 44d +61° 53 7,4
655 Merceksi galaksi Balina 01s 41d 55,1sn -13° 04 54 14
656 Merceksi galaksi Balıklar 01s 42d 27,4sn +26° 08 34 13,5
657 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 44d +55° 52
658 Sarmal galaksi Balıklar 01s 42d 08,8sn +12° 36 07 13,6
659 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 44d +60° 40 8,4
660 Sarmal galaksi Balıklar 01s 43d 01,7sn +13° 38 36 12,8
661 Eliptik galaksi Üçgen 01s 44d 14,6sn +28° 42 21 13,0
662 Sarmal galaksi Andromeda 01s 44d 35,6sn +37° 41 45 13,6
663 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 46d +61° 14 7,8
664 Sarmal galaksi Balıklar 01s 43d 45,9sn +04° 13 22 13,9
665 Merceksi galaksi Balıklar 01s 44d 56,2sn +10° 25 23 13,5
666 Sarmal galaksi Üçgen 01s 46d 06,3sn +34° 22 27 13,6
667 Merceksi galaksi Balina 01s 44d 56,7sn -22° 55 09
668 Sarmal galaksi Andromeda 01s 46d 22,7sn +36° 27 36 13,5
669 Sarmal galaksi Üçgen 01s 47d 16,4sn +35° 33 46 12,9
670 Merceksi galaksi Üçgen 01s 47d 25,1sn +27° 53 09 13,5
671 Sarmal galaksi Koç 01s 46d 58,2sn +13° 07 30 14,3
672 Sarmal galaksi Üçgen 01s 47d 54,1sn +27° 25 56 11,4
673 Sarmal galaksi Koç 01s 48d 22,6sn +11° 31 16 13,3
674 (NGC 697 ile aynı)[1] Sarmal galaksi Koç 01s 51d 17,6sn +22° 21 28 12,7
675 Sarmal galaksi Koç 01s 49d 08,6sn +13° 03 34 15,5
676 Sarmal galaksi Balıklar 01s 48d 57,4sn +05° 54 26 12
677 Eliptik galaksi Koç 01s 49d 14,1sn +13° 03 19 14,3
678 Sarmal galaksi Koç 01s 49d 24,9sn +21° 59 48 13,3
679 Merceksi galaksi Andromeda 01s 49d 43,9sn +35° 47 07 13,1
680 Eliptik galaksi Koç 01s 49d 47,4sn +21° 58 14 13,0
681 Sarmal galaksi Balina 01s 49d 10,7sn -10° 25 35 12
682 Merceksi galaksi Balina 01s 49d 04,5sn -14° 58 29 13
683 Sarmal galaksi Koç 01s 49d 46,8sn +11° 42 03 14,8
684 Sarmal galaksi Üçgen 01s 50d 14,0sn +27° 38 45 13,2
685 Sarmal galaksi Irmak 01s 47d 43,1sn -52° 45 40 12,0
686 Merceksi galaksi Ocak 01s 48d 56,3sn -23° 47 55 13,0
687 Merceksi galaksi Andromeda 01s 50d 33,3sn +36° 22 14 14,4
688 Sarmal galaksi Üçgen 01s 50d 44,3sn +35° 17 03 13,3
689 Sarmal galaksi Ocak 01s 49d 51,8sn -27° 27 56 14,4
690 Sarmal galaksi Balina 01s 47d 48,2sn -16° 43 19 14,4
691 Sarmal galaksi Koç 01s 50d 41,7sn +21° 45 34 13,5
692 Sarmal galaksi Anka 01s 48d 42,0sn -48° 38 57
693 Sarmal galaksi Balıklar 01s 50d 30,9sn +06° 08 41 13,5
694 Merceksi galaksi Koç 01s 50d 58,6sn +21° 59 48 13,9
695 Merceksi galaksi Koç 01s 51d 14,4sn +22° 34 56 13,7
696 Merceksi galaksi Ocak 01s 49d 30,9sn -34° 54 22 13,5
697 Sarmal galaksi Koç 01s 51d 17,6sn +22° 21 28 12,7
698 Sarmal galaksi Ocak 01s 49d 43,8sn -34° 49 52 14,5
699 Sarmal galaksi Balina 01s 50d 43,7sn -12° 02 09 14

700-799

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
700 Merceksi galaksi Andromeda 01s 52d 12,8sn +36° 05 49 15,6
701 Sarmal galaksi Balina 01s 51d 03,8sn -09° 42 08 12
702 Etkileşen galaksi Balina 01s 51d 18,3sn -04° 03 21 14
703 Merceksi galaksi Andromeda 01s 52d 38,7sn +36° 10 16 14,5
704 Etkileşen galaksi Andromeda 01s 52d 37,7sn +36° 07 37 14,1
705 Merceksi galaksi Andromeda 01s 52d 41,7sn +36° 08 38 14,5
706 Sarmal galaksi Balıklar 01s 51d 50,6sn +06° 17 47 13,2
707 Merceksi galaksi Balina 01s 51d 27,2sn -08° 30 21 14
708 Eliptik galaksi Andromeda 01s 52d 38,7sn +36° 10 16 14,5
709 Merceksi galaksi Andromeda 01s 52d 50,6sn +36° 13 21 15,2
710 Sarmal galaksi Andromeda 01s 52d 54,1sn +36° 03 12 14,3
711 Merceksi galaksi Koç 01s 52d 27,8sn +17° 30 44 14,5
712 Merceksi galaksi Andromeda 01s 53d 08,6sn +36° 49 10 13,9
713 Sarmal galaksi Balina 01s 55d 21,5sn[1] -09° 05 02[1] 14,9[1]
714 Merceksi galaksi Andromeda 01s 53d 28,8sn +36° 13 15 13,9
715 Galaksi Balina 01s 53d 12,4sn -12° 52 26 15
716 Sarmal galaksi Koç 01s 52d 58,7sn +12° 42 28 14,0
717 Sarmal galaksi Andromeda 01s 53d 55,2sn +36° 13 45 14,7
718 Sarmal galaksi Balıklar 01s 53d 13,2sn +04° 11 44 12,8
719 Merceksi galaksi Koç 01s 53d 38,0sn +19° 50 25 14,7
720 Eliptik galaksi Balina 01s 53d 00,4sn -13° 44 18 11
721 Sarmal galaksi Andromeda 01s 54d 45,6sn +39° 22 59 13,8
722 Sarmal galaksi Koç 01s 54d 47,0sn +20° 41 53 14,6
723 Sarmal galaksi Balina 01s 53d 45,6sn -23° 45 28 13,1
724 Sarmal galaksi Ocak 01s 53d 45,6sn -23° 45 28 13,1
725 Galaksi Balina 01s 52d 35,5sn -16° 31 04 14
726 Düzensiz galaksi Balina 01s 55d 31,9sn -10° 48 04 14,3
727 Sarmal galaksi Ocak 01s 53d 48,2sn -35° 51 22 14,5
728 Üçlü yıldız[2] Balıklar 01s 55d[2] +04° 12[2]
729 (NGC 727 ile aynı)[1] Sarmal galaksi Ocak 01s 53d 48,2sn -35° 51 22 14,5
730 Yıldız[2] Balıklar 01s 55d[2] +05° 37[2]
731 Eliptik galaksi Balina 01s 54d 56,9sn -09° 00 47 13
732 Merceksi galaksi Andromeda 01s 56d 27,8sn +36° 48 07 14,9
733 Yıldız[1] Üçgen 01s 56d 24,7sn +33° 03 55
734 Sarmal galaksi Balina 01s 54d 28,5sn -16° 42 28 15
735 Sarmal galaksi Üçgen 01s 56d 38,0sn +34° 10 37 13,9
736 Eliptik galaksi Üçgen 01s 56d 41,0sn +33° 02 37 13,6
737 Yıldız[2] Üçgen 01s 57d[2] +33° 03[2]
738 Galaksi Üçgen 01s 56d 45,7sn +33° 03 30 15,5
739 Merceksi galaksi Üçgen 01s 56d 54,7sn +33° 16 00 14,8
740 Sarmal galaksi Üçgen 01s 56d 55,1sn +33° 00 55 14,9
741 Eliptik galaksi Balıklar 01s 56d 21,1sn +05° 37 43 13,2
742 Eliptik galaksi Balıklar 01s 56d 24,2sn +05° 37 36 14,8
743 Açık yıldız kümesi Kraliçe 01s 59d +60° 11
744 Açık yıldız kümesi Kahraman 01s 59d +55° 28 8,4
745 Etkileşen galaksi Irmak 01s 54d 08,7sn -56° 41 27 14,0
746 Düzensiz galaksi Andromeda 01s 57d 51,0sn +44° 55 05 13,8
747 Sarmal galaksi Balina 01s 57d 30,4sn -09° 27 44 14
748 Sarmal galaksi Balina 01s 56d 22,8sn -04° 28 03 12
749 Sarmal galaksi Ocak 01s 55d 40,9sn -29° 55 16
750 Eliptik galaksi Üçgen 01s 57d 32,8sn +33° 12 34 12,9
751 Eliptik galaksi Üçgen 01s 57d 33,0sn +33° 12 11 12,9
752 Açık yıldız kümesi Andromeda 01s 57d 41sn +37° 47 6,5
753 Sarmal galaksi Andromeda 01s 57d 42,5sn +35° 54 55 12,6
754 Eliptik galaksi Irmak 01s 54d 20,9sn -56° 45 40
755 Sarmal galaksi Balina 01s 56d 22,4sn -09° 03 45 13
756 Merceksi galaksi Balina 01s 54d 28,5sn -16° 42 28 15
757 (NGC 731 ile aynı)[1] Eliptik galaksi Balina 01s 54d 56,9sn -09° 00 47 13
758 Galaksi Balina 01s 55d 42,1sn -03° 03 59 15,1
759 Eliptik galaksi Andromeda 01s 57d 50,5sn +36° 20 35 13,7
760 Çift yıldız[2] Üçgen 01s 57d 47,4sn +33° 21 19 14,5
761 Sarmal galaksi Üçgen 01s 57d 48,6sn +33° 22 37 14,5
762 Sarmal galaksi Balina 01s 56d 57,7sn -05° 24 12 13,5
763 (NGC 755 ile aynı)[1] Sarmal galaksi Balina 01s 56d 22,4sn -09° 03 45 13
764 Çift yıldız[2] Balina 01s 57d[2] -16° 02[2]
765 Sarmal galaksi Koç 01s 58d 48,1sn +24° 53 32 14,2
766 Eliptik galaksi Balıklar 01s 58d 42,1sn +08° 20 48 14,4
767 Sarmal galaksi Balina 01s 58d 50,8sn -09° 35 14 14
768 Sarmal galaksi Balina 01s 58d 41,0sn +00° 31 44 14,3
769 Sarmal galaksi Üçgen 01s 59d 36,2sn +30° 54 36 13,4
770 Eliptik galaksi Koç 01s 59d 13,8sn +18° 57 17 14,2
771 Yıldız[1] Kraliçe 02s 03d[2] +72° 25[2] 3,95
772 Sarmal galaksi Koç 01s 59d 18,7sn +19° 00 28 11,3
773 Sarmal galaksi Balina 01s 58d 52,0sn -11° 30 52 14
774 Merceksi galaksi Koç 01s 59d 34,8sn +14° 00 30 14,4
775 Sarmal galaksi Ocak 01s 58d 32,5sn -26° 17 32 12,9
776 Sarmal galaksi Koç 01s 59d 54,6sn +23° 38 41 13,4
777 Eliptik galaksi Üçgen 02s 00d 15,0sn +31° 25 46 12,7
778 Merceksi galaksi Üçgen 02s 00d 18,5sn +31° 18 46 14,2
779 Sarmal galaksi Balina 01s 59d 42,3sn -05° 57 47 12
780 Galaksi Üçgen 02s 00d 35,3sn +28° 13 30 14,6
781 Sarmal galaksi Koç 02s 00d 08,0sn +12° 39 22 14,0
782 Sarmal galaksi Irmak 01s 57d 37,8sn -57° 47 24 12,8
783 Sarmal galaksi Üçgen 02s 01d 06,7sn +31° 52 56 12,8
784 Düzensiz galaksi Üçgen 02s 01d 17,1sn +28° 50 14 12,1
785 Merceksi galaksi Üçgen 02s 01d 38,9sn +31° 49 40 13,9
786 Sarmal galaksi Koç 02s 01d 24,7sn +15° 38 46 14,3
787 Sarmal galaksi Balina 02s 00d 48,6sn -09° 00 09 13
788 Sarmal galaksi Balina 02s 01d 06,5sn -06° 48 57 13
789 Sarmal galaksi Üçgen 02s 02d 26,1sn +32° 04 18 14,0
790 Merceksi galaksi Balina 02s 01d 21,5sn -05° 22 20 13,5
791 Eliptik galaksi Balıklar 02s 01d 44,4sn +08° 29 59 14,8
792 Merceksi galaksi Koç 02s 02d 15,4sn +15° 42 44 14,6
793 Çift yıldız[1] Üçgen 02s 03d[2] +32° 00[2]
794 Merceksi galaksi Koç 02s 02d 28,5sn +18° 22 22 14,0
795 Merceksi galaksi Irmak 01s 59d 48,1sn -55° 49 28
796 (Küçük Macellan Bulutu bölgesinde) Açık yıldız kümesi Küçüksuyılanı 01s 56d 45sn -74° 13
797 Etkileşen galaksi Andromeda 02s 03d 28,1sn +38° 07 01 13,9
798 Eliptik galaksi Üçgen 02s 03d 18,7sn +32° 04 38 14,7
799 Sarmal galaksi Balina 02s 02d 12,4sn -00° 06 03 14,2

800-899

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
800 Sarmal galaksi Balina 02s 02d 11,9sn -00° 07 50 14,7
801 Sarmal galaksi Andromeda 02s 03d 45,1sn +38° 15 33 14,2
802 Merceksi galaksi Küçüksuyılanı 01s 59d 05,5sn -67° 52 11
803 Sarmal galaksi Koç 02s 03d 44,8sn +16° 01 51 13,5
804 Merceksi galaksi Üçgen 02s 04d 02,2sn +30° 49 58 14,7
805 Merceksi galaksi Üçgen 02s 04d 28,7sn +28° 48 44 14,7
806 Sarmal galaksi Balina 02s 03d 31,2sn -09° 56 00 14
807 Eliptik galaksi Üçgen 02s 04d 55,8sn +28° 59 15 13,8
808 Sarmal galaksi Balina 02s 03d 56,6sn -23° 18 45 14,3
809 Merceksi galaksi Balina 02s 04d 18,0sn -08° 44 07 14
810 Etkileşen galaksi Koç 02s 05d 28,6sn +13° 15 03 15,4
811 Sarmal galaksi Balina 02s 04d 35,0sn -10° 06 32 14,0
812 Sarmal galaksi Andromeda 02s 06d 51,6sn +44° 34 19 12,8
813 Merceksi galaksi Küçüksuyılanı 02s 01d 36,9sn -68° 26 27 14,6
814 Merceksi galaksi Balina 02s 10d 37,6sn -15° 46 25
815 Etkileşen galaksi Balina 02s 02d 54,2sn -14° 40 25 15,1
816 Galaksi Üçgen 02s 08d 08,9sn +29° 15 21 15,3
817 Sarmal galaksi Koç 02s 07d 33,8sn +17° 12 08 13,9
818 Sarmal galaksi Andromeda 02s 08d 44,7sn +38° 46 38 12,7
819 Sarmal galaksi Üçgen 02s 08d 34,6sn +29° 14 00 14,1
820 Sarmal galaksi Koç 02s 08d 25,0sn +14° 20 58 13,7
821 Eliptik galaksi Koç 02s 08d 21,0sn +10° 59 41 12,6
822 Eliptik galaksi Anka 02s 06d 38,9sn -41° 09 25 13
823 Merceksi galaksi Ocak 02s 07d 20,1sn -25° 26 30 13,6
824 Sarmal galaksi Ocak 02s 06d 53,1sn -36° 27 08 13
825 Sarmal galaksi Balina 02s 08d 32,4sn +06° 19 25 14,5
826 Galaksi Üçgen 02s 09d 25,2sn +30° 44 22 15,4
827 Sarmal galaksi Balina 02s 08d 56,4sn +07° 58 16 14,0
828 Sarmal galaksi Andromeda 02s 10d 08,7sn +39° 11 27 13,0
829 Sarmal galaksi Balina 02s 08d 42,2sn -07° 47 27 14
830 Merceksi galaksi Balina 02s 08d 58,7sn -07° 46 00 15,0
831 Sarmal galaksi Balina 02s 09d 34,6sn +06° 05 46 15,2
832 Çift yıldız[1] Üçgen 02s 10d[2] +35° 32[2]
833 Sarmal galaksi Balina 02s 09d 20,9sn -10° 08 00 14
834 Sarmal galaksi Andromeda 02s 11d 01,5sn +37° 39 60 13,2
835 Sarmal galaksi Balina 02s 09d 24,7sn -10° 08 11 13,5
836 Sarmal galaksi Balina 02s 10d 24,9sn -22° 03 18 13,7
837 Sarmal galaksi Balina 02s 10d 16,2sn -22° 25 51
838 Merceksi galaksi Balina 02s 09d 38,6sn -10° 08 49 14,0
839 Sarmal galaksi Balina 02s 09d 42,9sn -10° 11 03 13,7
840 Sarmal galaksi Balina 02s 10d 16,3sn +07° 50 41 14,7
841 Sarmal galaksi Andromeda 02s 11d 17,5sn +37° 29 49 12,8
842 Merceksi galaksi Balina 02s 09d 50,8sn -07° 45 45 14
843 Üçlü yıldız[2] Üçgen 02s 11d 08sn +32° 06
844 Galaksi Balina 02s 10d 11,9sn +06° 02 54 15,0
845 Sarmal galaksi Andromeda 02s 12d 18,8sn +37° 28 38 14,5
846 Sarmal galaksi Andromeda 02s 12d 12,6sn +44° 34 05 13,2
847 Sarmal galaksi Andromeda 02s 12d 12,6sn +44° 34 05 13,2
848 Sarmal galaksi Balina 02s 10d 17,6sn -10° 19 17 15,0
849 Merceksi galaksi Balina 02s 10d 11,2sn -22° 19 23 15,7
850 Merceksi galaksi Balina 02s 11d 13,6sn -01° 29 08 14,1
851 Merceksi galaksi Balina 02s 11d 12,2sn +03° 46 46 14,7
852 Sarmal galaksi Irmak 02s 08d 55,4sn -56° 44 11
853 Düzensiz galaksi Balina 02s 11d 41,6sn -09° 18 17 13
854 Sarmal galaksi Ocak 02s 11d 30,8sn -35° 50 05 13
855 Eliptik galaksi Üçgen 02s 14d 03,7sn +27° 52 37 13,0
856 Sarmal galaksi Balina 02s 13d 38,5sn -00° 43 03 14,4
857 Merceksi galaksi Ocak 02s 12d 37,2sn -31° 56 40 13,3
858 Sarmal galaksi Balina 02s 12d 30,2sn -22° 28 18 14,0
859 Sarmal galaksi Balina 02s 13d 38,5sn -00° 43 03 14,4
860 Galaksi Üçgen 02s 15d 00,2sn +30° 46 44 15,1
861 Sarmal galaksi Üçgen 02s 15d 51,2sn +35° 54 48 14,8
862 Eliptik galaksi Anka 02s 13d 02,8sn -42° 02 02 13,7
863 Sarmal galaksi Balina 02s 14d 33,6sn -00° 46 00 14,0
864 Sarmal galaksi Balina 02s 15d 27,6sn +06° 00 09 12,0
865 Sarmal galaksi Üçgen 02s 16d 15,2sn +28° 36 01 14,0
866 (NGC 863 ile aynı)[1] Sarmal galaksi Balina 02s 14d 33,6sn -00° 46 00 14,0
867 Merceksi galaksi Balina 02s 17d 04,8sn +01° 14 39 14,2
868 Sarmal galaksi Balina 02s 15d 58,4sn -00° 42 48 15,6
869 h Persei Kümesi Açık yıldız kümesi Kahraman 02s 19d +57° 09 5,7
870 Galaksi Koç 02s 17d 08,2sn +14° 31 22 16
871 Sarmal galaksi Koç 02s 17d 10,8sn +14° 32 53 13,6
872 Sarmal galaksi Balina 02s 15d 25,2sn -17° 46 52
873 Sarmal galaksi Balina 02s 16d 32,3sn -11° 20 55 13,8
874 Sarmal galaksi Balina 02s 16d 02,0sn -23° 18 21
875 Merceksi galaksi Balina 02s 17d 04,8sn +01° 14 39 14,2
876 Sarmal galaksi Koç 02s 17d 53,3sn +14° 31 17 16,5
877 Sarmal galaksi Koç 02s 17d 58,7sn +14° 32 38 12,5
878 Sarmal galaksi Balina 02s 17d 54,2sn -23° 23 04 14,8
879 Düzensiz galaksi Balina 02s 16d 51,3sn -08° 57 48 15,5
880 Düzensiz galaksi Balina 02s 18d 27,1sn -04° 12 22 15,6
881 Sarmal galaksi Balina 02s 18d 45,4sn -06° 38 22 12,5
882 Merceksi galaksi Koç 02s 19d 40,0sn +15° 48 50 14,9
883 Merceksi galaksi Balina 02s 19d 05,2sn -06° 47 29 13
884 Chi Persei Kümesi Açık yıldız kümesi Kahraman 02s 22d +57° 08 6,6
885 (NGC 863 ile aynı)[1] Sarmal galaksi Balina 02s 14d 33,6sn -00° 46 00 14,0
886 Açık yıldız kümesi Kraliçe 02s 24d +63° 46
887 Sarmal galaksi Balina 02s 19d 32sn -16° 04 13
888 Eliptik galaksi Saat 02s 17d 26,9sn -59° 51 40
889 Eliptik galaksi Anka 02s 19d 06,9sn -41° 44 58 14,2
890 Merceksi galaksi Üçgen 02s 22d 00,9sn +33° 15 59 12,6
891 Sarmal galaksi Andromeda 02s 22d 32,9sn +42° 20 46 10,8
892 Sarmal galaksi Balina 02s 20d 52,0sn -23° 06 50
893 Sarmal galaksi Anka 02s 19d 57,8sn -41° 24 09 13,5
894 (NGC 895'in kuzeybatı kolu)[1] Sarmal kol Balina 02s 21d 36,2sn -05° 31 13 11,5
895 Sarmal galaksi Balina 02s 21d 36,2sn -05° 31 13 11,5
896 Yayma bulutsu Kraliçe 02s 26d +61° 59
897 Sarmal galaksi Ocak 02s 21d 06,1sn -33° 43 18 11
898 Sarmal galaksi Andromeda 02s 23d 20,3sn +41° 57 04 13,8
899 Düzensiz galaksi Balina 02s 21d 53,2sn -20° 49 22 13,3

900-999

NGC numarası Diğer isimler Cisim türü Takımyıldız Bahar açısı (J2000) Yükselim (J2000) Görünen parlaklık
900 Merceksi galaksi Koç 02s 23d 32,3sn +26° 30 41 15,0
901 Galaksi Koç 02s 23d 34,1sn[1] +26° 33 25[1]
902 Sarmal galaksi Balina 02s 22d 21,8sn -16° 40 45 14
903 Galaksi Koç 02s 24d 00,9sn +27° 21 23
904 Eliptik galaksi Koç 02s 24d 05,7sn +27° 20 32 15,0
905 Galaksi Balina 02s 22d 43,6sn -08° 43 09 15,9
906 Sarmal galaksi Andromeda 02s 25d 16,2sn +42° 05 25 14,4
907 Düzensiz galaksi Balina 02s 23d 01,9sn -20° 42 43 14,2
908 Sarmal galaksi Balina 02s 23d 04,8sn -21° 14 03 10,9
909 Eliptik galaksi Andromeda 02s 25d 22,8sn +42° 02 06 14,5
910 Eliptik galaksi Andromeda 02s 25d 26,8sn +41° 49 27 14,5
911 Eliptik galaksi Andromeda 02s 25d 42,4sn +41° 57 21 14,0
912 Eliptik galaksi Andromeda 02s 25d 42,7sn +41° 46 39 15,0
913 Eliptik galaksi Andromeda 02s 25d 44,8sn +41° 47 58 16,0
914 Sarmal galaksi Andromeda 02s 26d 05,1sn +42° 08 38 13,9
915 Galaksi Koç 02s 25d 45,6sn +27° 13 16 15,0
916 Galaksi Koç 02s 25d 47,6sn +27° 14 33 14,9
917 Sarmal galaksi Üçgen 02s 26d 07,8sn +31° 54 43 14,5
918 Sarmal galaksi Koç 02s 25d 50,8sn +18° 29 47 14,3
919 Sarmal galaksi Koç 02s 26d 16,8sn +27° 12 43 15,5
920 Sarmal galaksi Andromeda 02s 27d 51,9sn +45° 56 49 15,6
921 Sarmal galaksi Balina 02s 26d 33,5sn -15° 50 51 14
922 Sarmal galaksi Ocak 02s 25d 03,5sn -24° 47 22 12,6
923 Sarmal galaksi Andromeda 02s 27d 34,7sn +41° 58 40 14,4
924 Merceksi galaksi Koç 02s 26d 46,9sn +20° 29 51 13,8
925 Sarmal galaksi Üçgen 02s 27d 16,8sn +33° 34 45 10,5
926 Sarmal galaksi Balina 02s 26d 06,8sn -00° 19 56 13,9
927 Sarmal galaksi Koç 02s 26d 37,4sn +12° 09 18 14,5
928 Sarmal galaksi Koç 02s 27d 40,9sn +27° 13 15 14,7
929 Sarmal galaksi Balina 02s 27d 18,3sn -12° 05 11 15
930 Varolmayan cisim[1] Koç 02s 28d[2] +20° 20[2]
931 Sarmal galaksi Üçgen 02s 28d 14,6sn +31° 18 39 13,9
932 Sarmal galaksi Koç 02s 27d 54,8sn +20° 19 57 13,7
933 Sarmal galaksi Andromeda 02s 29d 17,7sn +45° 54 40 15,5
934 Merceksi galaksi Balina 02s 27d 33,0sn -00° 14 40 14,4
935 Sarmal galaksi Koç 02s 28d 11,2sn +19° 35 59 13,6
936 Merceksi galaksi Balina 02s 27d 37,3sn -01° 09 23 11,3
937 Sarmal galaksi Andromeda 02s 29d 28,3sn +42° 14 59 15,0
938 Eliptik galaksi Koç 02s 28d 33,6sn +20° 17 02 13,8
939 Eliptik galaksi Irmak 02s 26d 21,2sn -44° 26 47 14
940 Merceksi galaksi Üçgen 02s 29d 27,5sn +31° 38 28 13,4
941 Sarmal galaksi Balina 02s 28d 27,9sn -01° 09 04 13,4
942 Düzensiz galaksi Balina 02s 29d 11,0sn -10° 49 36 14
943 Merceksi galaksi Balina 02s 29d 08,6sn -10° 49 42 14
944 Merceksi galaksi Balina 02s 26d 42,1sn -14° 30 55 14
945 Sarmal galaksi Balina 02s 28d 37,2sn -10° 32 23 12
946 Merceksi galaksi Andromeda 02s 30d 38,6sn +42° 13 56 14,5
947 Sarmal galaksi Balina 02s 28d 32,8sn -19° 02 33 12,9
948 Sarmal galaksi Balina 02s 28d 45,1sn -10° 30 44 14
949 Sarmal galaksi Üçgen 02s 30d 48,8sn +37° 08 10 12,0
950 Sarmal galaksi Balina 02s 29d 12,4sn -11° 01 36 14
951 Sarmal galaksi Balina 02s 28d 56,9sn -22° 20 55
952 Varolmayan cisim[1] Üçgen 02s 31d +34° 45
953 Eliptik galaksi Üçgen 02s 31d 08,9sn +29° 35 19 14,5
954 Sarmal galaksi Irmak 02s 28d 51,4sn -41° 24 10 13,3
955 Sarmal galaksi Balina 02s 30d 33,4sn -01° 06 31 13,0
956 Açık yıldız kümesi Andromeda 02s 32d +44° 39 8,9
957 Açık yıldız kümesi Kahraman 02s 33d +57° 34 8,3
958 Sarmal galaksi Balina 02s 30d 42,5sn -02° 56 30 13
959 Düzensiz galaksi Üçgen 02s 32d 24,1sn +35° 29 41 12,5
960 Sarmal galaksi Balina 02s 31d 41,4sn -09° 18 02 14
961 Düzensiz galaksi Balina 02s 41d 02,5sn -06° 56 09 13
962 Eliptik galaksi Koç 02s 32d 40,0sn +28° 04 12 14,2
963 Galaksi Balina 02s 30d 31,2sn -04° 13 00 14,5
964 Sarmal galaksi Ocak 02s 31d 06,2sn -36° 01 60 12,5
965 Sarmal galaksi Balina 02s 32d 25,0sn -18° 38 23 14,3
966 Merceksi galaksi Balina 02s 31d 46,9sn -19° 52 52 14,1
967 Merceksi galaksi Balina 02s 32d 12,7sn -17° 13 01 13,7
968 Eliptik galaksi Üçgen 02s 34d 06,3sn +34° 28 47 13,8
969 Merceksi galaksi Üçgen 02s 34d 08,0sn +32° 56 50 13,4
970 Etkileşen galaksi Üçgen 02s 34d 11,8sn +32° 58 39 15,7
971 Yıldız[1] Üçgen 02s 34d 11,6sn +32° 58 36
972 Sarmal galaksi Koç 02s 34d 13,4sn +29° 18 38 12,1
973 Sarmal galaksi Üçgen 02s 34d 20,2sn +32° 30 19 13,7
974 Sarmal galaksi Üçgen 02s 34d 25,8sn +32° 57 16 13,9
975 Sarmal galaksi Balina 02s 33d 22,8sn +09° 36 06 14,2
976 Sarmal galaksi Koç 02s 34d 00,1sn +20° 58 37 12,9
977 Sarmal galaksi Balina 02s 33d 03,4sn -10° 45 36 13
978 Etkileşen galaksi Üçgen 02s 34d 47,1sn +32° 50 46 13,3
979 Merceksi galaksi Irmak 02s 31d 38,6sn -44° 31 26 13,8
980 Merceksi galaksi Andromeda 02s 35d 18,7sn +40° 55 35 14,3
981 Sarmal galaksi Balina 02s 32d 58,9sn -10° 58 31 14
982 Sarmal galaksi Andromeda 02s 35d 24,9sn +40° 52 09 13,2
983 Sarmal galaksi Üçgen 02s 38d 55,8sn +34° 37 20 14,0
984 Merceksi galaksi Koç 02s 34d 43,3sn +23° 24 46 14,5
985 Halka galaksi Balina 02s 34d 37,8sn -08° 47 15 14,5
986 Sarmal galaksi Ocak 02s 33d 34,2sn -39° 02 40 11,8
987 Sarmal galaksi Üçgen 02s 36d 48,6sn +33° 19 38 13,4
988 Sarmal galaksi Balina 02s 35d 27,4sn -09° 21 17 11,4
989 Galaksi Balina 02s 33d 46,1sn -16° 30 40 15
990 Eliptik galaksi Koç 02s 36d 18,3sn +11° 38 31 13,9
991 Sarmal galaksi Balina 02s 35d 32,9sn -07° 09 17 13,4
992 Sarmal galaksi Koç 02s 37d 25,6sn +21° 06 01 13,5
993 Merceksi galaksi Balina 02s 36d 46,2sn +02° 02 59 14,9
994 (NGC 993 ile aynı) Merceksi galaksi Balina 02s 36d 46,2sn +02° 02 59 14,9
995 Merceksi galaksi Andromeda 02s 38d 32,2sn +41° 31 45 14,9
996 Eliptik galaksi Andromeda 02s 38d 40,0sn +41° 38 49 14,5
997 Etkileşen galaksi Balina 02s 37d 14,4sn +07° 18 20 14,6
998 Sarmal galaksi Balina 02s 37d 20,3sn +07° 26 24 15,6
999 Sarmal galaksi Andromeda 02s 38d 47,6sn +41° 40 13 14,5

Kaynaklar

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for various objects. 14 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110514100451/http://nedwww.ipac.caltech.edu/.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933-34651-4.
  3. 1 2 "SIMBAD Astronomical Database". Results for various objects. http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/.
  4. 1 2 3 4 B. P. Wakker, B. D. Savage, K. R. Sembach, P. Richter, M. Meade, E. B. Jenkins, J. M. Shull, T. B. Ake, W. P. Blair, W. V. Dixon, S. D. Friedman, J. C. Green, R. F. Green, J. W. Kruk, H. W. Moos, E. M. Murphy, W. R. Oegerle, D. J. Sahnow, G. Sonneborn, E. Wilkinson, D. G. York (2003). "The Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer Survey of O VI Absorption in and near the Galaxy". Astrophysical Journal Supplement Series 146: 1–123. Hata: Kötü DOI belirtildi. http://adsabs.harvard.edu/abs/2003ApJS..146,...1W.
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.