NGC 6520

NGC 6520, Yay takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 5380 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir açık yıldız kümesi.

NGC 6520

Gözlem verisi
Dönem J2000
Takımyıldız Yay
Bahar açısı (α) 18s 03d 25sn[1]
Yükselim (δ) -27° 53 28[1]
Sınıfı I2m[1]
Açısal boyut  (V) 5'[1]
Görünür parlaklık  (V) 7.6[1]
Fiziksel özellikler
Uzaklık5380 Iy
(1649 pc)
Yaş 190 milyon yıl
Katalog başlıkları
NGC 6520, OCL 10, ESO 456-SC42
Ayrıca bakınız:
Açık yıldız kümesi
Liste

Büyük ve genç yıldızlardan oluşan NGC 6520'nin oluşum süreci yaklaşık olarak 190 milyon yıl önce başlamıştır. NGC 6520'nin doğum yeri olarak düşünülen kertenkele şeklindeki Barnard 86 bulutu kalıntıları, bu kümenin yakınında yer alır. Her ikisi de; gökadamızın derinliklerinde, iç kısımlardaki kalabalık bölgelerde yer alan parlak altın renkli yıldızların hemen önündeymiş gibi görünmektedirler.

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. "NGC 6520 için sonuçlar". SEDS. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.