Nāga

Nāga (नाग), Hinduizm ve Budizm’de yer alan büyük bir yılan şeklinde betimlenen ikincil (minör) bir ilahın Sanskritçe ve Pāli’deki ismi. Bununla birlikte sözcüğün kullanımı pek muğlaktır ve sözcük ile birden çok şey anlatılabilir. “Nāgalar” olarak anılan bir (insan) kabile(sin)den, normal yılanlara (özellikle de kral kobra ve Hint kobralarına) veya fillere kadar birçok farklı anlamı mevcuttur. Dişi bir nāgaya nāgī denir.

Nāga (Hint minyatürü)

Naga Mucalinda, Buda’nın koruyucusuyken, Balarama Vişnu’nun naga hâlinde enkarnasyonudur (yeniden vücut bulmuşu).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.