Nükleozit

Nükleozit veya nükleosit, azot içeren halka yapılı bir bileşiğin, bir şeker molekülüne glikosidik bağla bağlanarak oluşturduğu yapı. En yaygın nükleozitlerde şeker genellikle riboz veya deoksiriboz, azot bileşiği ise pirimidin (sitozin, timin, urasil) veya pürin (adenin, guanin) bazlarıdır. Fosforilasyona uğramaları halinde bir nükleotit oluşturan nükleozitler, nükleik asitlerin temel yapıtaşlarından biridir.[1]

Nükleozit ve nükleotit farkını gösteren şema

Türleri

Azotlu baz Ribonükleosit Deoksiribonükleosit
Adenin

A

Adenozin DeoksiadenozindA
Guanin

G

Guanozin DeoksiguanozindG
TiminT 5-Metiluridinm5U TimidindT
UrasilU Uridin DeoksiuridindU
SitozinC Sitidin DeoksisitidindC

Kaynakça

  1. "Nucleoside | biochemistry". Encyclopedia Britannica (İngilizce). Erişim tarihi: 27 Ocak 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.