Nükleon

Fizikte bir nükleon , nötron ve proton'un ortak ismidir. Nükleon (Kütle numarası) nötron ve protonun toplamıyla bulunur. Nükleonlar, atom çekirdeğinin parçalarıdır ve 1960'lara kadar bunların temel parçacıklar olduğu düşünülüyordu. O günlerde etkileşimleri güçlü etkileşimler olarak adlandırılıyordu. Bugün ise kuark ve gluonlardan oluşan bileşik parçacıklar olarak bilinmektedirler. Nükleonlar, atomaltı parçacıkların baryon sınıfına aittirler.

Proton en hafif baryondur ve kararlılığın ölçüsüdür. Zayıf etkileşim nedeniyle nötron bir protona bozunur. Bu ikisi bir izospinin üyesidir. I=1/2 çiftli.

Kaynakça

  • Gerald Edward Brown and A. D. Jackson, The Nucleon-Nucleon Interaction, (1976) North-Holland Publishing, Amsterdam ISBN 0-7204-0335-9
  • Linas Vepstas, A.D. Jackson, A.S. Goldhaber, Two-phase models of baryons and the chiral Casimir effect, Physics Letters B140 (1984) p. 280-284.
  • Linas Vepstas, A.D. Jackson, Justifying the Chiral Bag, Physics Reports, 187 (1990) p. 109-143.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.