Nükleofil

Nükleofil, kimyasal bağ oluşturmak için elektrofile bir elektron çifti bağışlayan kimyasal tür. En az bir pi bağına sahip veya serbest bir elektron çiftine sahip her molekül veya iyon nükleofil gibi davranabilir. Elektron çifti veren taraf olası sebebi ile nükleofil Lewis bazı olarak tanımlanır.

Tarihi

Nükleofil ve elektrofil terimler ilk defa Christopher Kelk Ingold tarafından 1933'te kullanılmıştır.[1] A. J. Lapworth'un 1925'te öne sürdüğü anyonoid ve katyonoid terimlerinin yerini almıştır.[2]

Nücleofil kelimesi atom çekirdeği anlamına gelen nükleus ve Yunanca sevgi anlamındaki φιλος, (fil) kelimelerinden türetilmiştir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 266.
  2. Lapworth, A. Nature 1925, 115, 625
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.