Nüket Yetiş

Nüket Yetiş (d. 1950, Eskişehir), Türk akademisyen.

1973'te Boğaziçi Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği lisans, 1975'te İşletme yüksek lisans derecelerini aldı. Endüstri Mühendisliği doktora derecesini 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden aldı. 1988'de Doçent, 1993'te Profesör unvanını kazandı. 1985-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde çeşitli akademik görevlerde bulunduktan sonra en son dekanlık yaptı. Daha sonra da Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) başkanlığını üstlendi.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kuran Yetiş, fakültenin Eğitimde Sürekli Kalite Geliştirme çalışmalarına, kuruluşundan 2000 yılı Ekim ayına kadar liderlik yaptı. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2000 yılında Avrupa Kalite Ödülü finalisti olma başarısını gösterdi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1994-2000 yılları arasında sürdürdüğü çalışmalarla Avrupa Genelinde AKÖ'ne başvuran ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini halen taşımaktadır. 11 Ocak 2004 tarihinde vekaleten TÜBİTAK Başkanı oldu, 20 Ağustos 2008 tarihinde bu göreve asaleten atandı. 27 Ağustos 2011 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile görev süresi doldu.

Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi, Yeniden Yapılandırma, Liderlik ve Değişim Yönetimi, Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Üretim Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi gibi konularda yurt içinde ve yurt dışına çok sayıda teorik çalışma yayınlayan Yetiş, pratik alanda da önemli görevler üstlendi. 2000 yılından bu yana Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi ve Yeniden Yapılanma alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SSK Başkanlığı gibi 75 ten fazla özel ve kamu kurum ve kuruluşuyla ortak çalışmalar yaptı.

Kaynakça

  Akademik görevi
  Önce gelen:
  Namık Kemal Pak
  TÜBİTAK Başkanı
  11 Ocak 2004 - 20 Ağustos 2008 (vekil)
  20 Ağustos 2008 - 27 Ağustos 2011
  Sonra gelen:
  Yücel Altunbaşak
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.