Nötron emisyonu

Nötron emisyonu fazla nötron içeren atomlarda gerçekleşen radyoaktif bir bozunma tepkimesidir. Bu bozunmada nötron basitçe çekirdekten atılır. Nötron yayan iki izotop örneği helium-5 ve berilyum-13'tür. Ancak helium-5'in bozunumu Alfa bozunumu olarak da geçer.

Birçok ağır izotop, özellikle kaliforniyum-252, başka bir radyoaktif bozunma tepkimesi spontane fisyonun yanında nötron da yayarlar.

Nötronlar nükleer fisyon süreçlerinde emilir ve yayılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.