Nâ'ilî

Nâ'ilî, asıl adı Mustafa olup İstanbul doğumlu divan şairidir.[1] 17. yüzyılda yaşamıştır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şair devlet memurluğu yapmıştır. Gazel türünde başarılı örnekler veren şair, şiirlerinde anlam derinliğine inmiştir. Sebk-i Hindi akımının temsilcilerindendir. Naili-i Kadim olarak da anılmıştır. Özlü, ahenkli, topluma yönelik şiirler yazma gayreti içinde olmuştur. Soyut ifadeleri ile renkli, veciz ifadeleri Nedim ve Şeyh Galip'i derinden etkilemiştir. Naili-i Kadim Divanı başlıca eseridir.

Kaynakça

  1. İpekten, Halûk (1973). Nâ'ilî-i Kadim. Atatürk Üniversitesi Yayınları. s. 17. OL 20984229M.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.