Muvatta

Muvatta, dört mezhep ekolları imamlarından biri olan alim İmam Malik bin Enes'in, ahkam Hadis-i Şeriflerini topladığı hadis kitabıdır. Kitabın günümüze ulaşan dokuz farklı nüshası mevcuttur. Bunlardan en meşhurları Yahya bin Yahya el-Leysî nüshası -mutlak olarak 'Muvatta' dendiğinde bu nüsha akla gelmektedir- ve Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî nüshasıdır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.