Mustafa Çelebi (I. Mehmed'in oğlu)

Mustafa Çelebi (d. ? - ö. 1422, İznik) Osmanlı şehzadesi. I. Mehmed'in ikinci oğludur.[1] Kesin doğum tarihi bilinmeyip gençlik yıllarını Osmanlı'daki diğer şehzadeler gibi sancaklarda eğitim görerek geçirdi. Babasının ölümünden sonra can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünerek Karamanoğulları'na sığındı. Şaraptar İlyas Paşa tarafından kışkırtıldı ve yeni padişah olan ağabeyi II. Murad'a isyan etti. 1422 yılında İznik'te yakalandıktan sonra II. Murad'ın emriyle boğularak öldürüldü.

Kaynakça

  1. Almaz, Dr. Hasan, Şükrullah bin Şihâbeddîn b. Ahmed b. Zeyneddîn Zekî - Behcetü't-Tevârîh [İnceleme-Metin-Tercüme], Ankara, 2004, s. 391, YÖK Tez Merkezi Tez No: 141180, Mostar Yayınları, İstanbul, 2010, ISBN 978-605-5455-20-0
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.