Mukoza

Mukoza veya sümükdoku[1] bazı iç organlar ve dışarıya açılan boşluklarda en dış katmanı oluşturan, ektodermik kökenli, kaplayıcı, sümük (mukus) salgılayan zar. Epitel bir yapıdır. Emilim ve salgılamada görev alırlar.

Mide mukozasını gösteren mide antrumundan alınan histolojik bölüm

Mukoz tabaka içeren vücut boşluklarına solunum yolunun büyük bir kısmı, bütün gastrointestinal kanal ve üretra dahildir.

  • Bukkal mukoza
  • Gastrik mukoza
  • İntestinal mukoza
  • Olfaktör mukoza
  • Oral mukoza

Kaynakça

  1. "Sümükdoku." 16 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Dil Derneği. Erişim: 1 Ocak 2013.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.