Mukden Olayı

Mukden Olayı, Mançurya Olayı olarak da bilinir, Japonların Mançurya'daki Mukden kentini ele geçirdikten sonra bütün Mançurya'yı işgal etmesi ve Japonya'nın güdümündeki Manzhu Guo (Japonca Mançukoku) Devleti'nin kurulmasıyla sonuçlanan olay.

20. yüzyılda Mançurya'da önemli ayrıcalıklar elde eden Japonya, Kore'deki kolonisinin savunması açısından bölgenin tarafsız kalması gerektiği görüşündeydi. 1920'lerin sonlarında Çan Kay-şek'in Çin'in birliğini sağlama yolunda elde ettiği başarılar ve SSCB'nin bölgeye yönelik baskıları Japonları Mançurya'daki konumlarının geleceği konusunda kaygıya düşürdü. Bu koşullar altında, Mançurya'da üslenmiş olan Japon Guangdong Ordusu'nun komutanları, hükümetin onayını almaksızın harekete geçmeye karar verdiler.

Japon askerleri 18 Eylül 1931 gecesi Japonya'nın denetimindeki Güney Mançurya Demiryolu hattında meydana gelen bir patlamayı gerekçe göstererek Mukden'i işgal ettiler. Japon ordusu 21 Eylül'de Kore'den gelen Japon destek kuvvetleriyle birlikte Mançurya'nın kuzeyini istila etmeye başladı. Olay üzerine Tokyo'daki hükümet düştü. Yeni hükümetin işgali onaylamasının ardından, Japon ordusu üç ay içinde bütün Mançurya'ya yayıldı. Sorunun çözümünü Milletler Cemiyeti'nden bekleyen Çan Kay-şek Mançurya'daki Çin kuvvetlerine direniş göstermeden geri çekilme emri verdiğinden, Guangdong Ordusu ciddi bir direnişle karşılaşmadı.

Milletler Cemiyeti'nin Mukden Olayı'nı araştırmakla görevlendirdiği Lytton Komisyonu, Japonya'yı saldırgan ilan etti. Bunun üzerine Milletler Cemiyeti'nden çekilen Japonya, Mançurya'yı 1945'e değin işgal altında tuttu.

Mukden Olayı çeşitli adlarla anlandırılır; Çin tarihinde 18 Eylül Olayı adıyla bilinirken, Japonlar tarafından Mançurya Olayı olarak bilinir.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.