Muinüddin Üner

Muinüddin Üner, 24 Ağustos 1139'da Şam Valiliğine atanmış ve özellikle İkinci Haçlı Seferi'nde Şam Kuşatması sırasında şehri başarıyla savunmuştur[1]. İkinci Haçlı Seferi'nden sonra ülkesine dönen Fransa Kralı VII. Louis kendisiyle bir anlaşma yapmış ve Trablus'ta bulunan Arima Kalesi'ni zaptetmiştir[2].

Muinüddin Üner
Şam Emiri
Görev süresi
1139-1149
Yerine geldiği Cemaleddin Muhammed
Yerine gelen Mucireddin Abak
Kişisel bilgiler
Ölüm 28 Ağustos 1149
Çocuk(lar) İsmet Hatun
Dini İslam
Askerî hizmeti
Bağlılığı Böriler
Çatışma/savaşları İkinci Haçlı Seferi

Kızı İsmet Hatun ilk evliliğini Nureddin Mahmud Zengi ile ikinci evliliğini Selahaddin Eyyubi ile yapmıştır.[3]

Kaynakça

  1. İbnü'l Kalanisi, Şam Tarihine Zeyl, Çev: Onur Özatağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015
  2. Murat Hanar, Grek - Latin İlişkileri Çerçevesinde Dördüncü Haçlı Seferi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015
  3. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 23,  sayfa: 140
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.