Muhyiddîn Mehmed-i İskilibî

Muhyiddîn Mehmed-i İskilibî (?-1516) Türk din alimi; Bayrami tarikatı şeyhi, şeyhülislam Ebussuud'un babası ve II. Bayezid'in öğretmenidir.

Muhyiddin Mehmet Şeyh Yavsi, doğum yeri İskilip olmakla birlikte doğum yılı için kesin bir tarih verilememektedir.

Babası Osmanlı müderrislerinden matematikçi astronom olan Ali Kuşçu’nun kardeşi Mustafa el-İmâdî'dir.

Aynı zamanda kayınpederi de olan Ali Kuşçu'dan (ö. 879/1474) ve Alâeddîn Aliyy-i Tûsî'den (ö. 887/1482) dersler alarak yetişti. Ali Kuşçu'nun ölümü üzerine, tasavvufa yönelerek bir süre Şeyh Muslihüddîn-i Kocavî'nin yanında bulunmuştur.

Şeyh Yavsi; İskilip, Amasya ve İstanbul’da öğrenim yaparak yetişti. O zamanın Amasya valiliğini yapan şehzade II. Bayezid’e öğretmenlik yapmıştır. II. Bayezid ile kurulan bu ilişki şehzadenin padişah olması ile İstanbul'a taşınmıştır. II. Bayezid ile olan yakınlık nedeniyle Hünkar Şeyhi olarak da anılır.

Mezarı İskilip'te Şeyh Yavsi adını taşıyan camii ve külliyesinin içerisindedir. Kabri, İskilip ve çevresinde bilenlerce çok ziyaret edilen mekanlardandır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/17/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.