Muhteşem Yüzyıl Kösem karakterleri listesi

Muhteşem Yüzyıl Kösem karakterleri listesi, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde yer alan karakterlere ilişkin bir listedir. Dizide gerçek karakterlerin yanı sıra kurgulanan veya hayatı tam olarak bilinmeyen karakterler de vardır. Bu karakterlerin de hayatı kurgulanmaktadır.

Dizi, Kösem Sultan etrafında kurgulanmıştır. Dizinin ilk 6 bölümünde Kösem Sultan'ın (Anastasia) gençliğini Anastasia Tsilimpiou canlandırmıştır. 7. bölümden 30. bölüme kadar Beren Saat canlandırmıştır. 31. bölümden itibaren de Nurgül Yeşilçay canlandırmaktadır. Dizinin 2. sezonuna adını veren IV. Murad'ı ise Metin Akdülger canlandırmıştır.

1. Sezon

 • Kösem Sultan (Anastasia Tsilimpiou/Beren Saat/Nurgül Yeşilçay) — Tüccar bir babanın hareketli, cesur ve özgür kızı. Adriyatik ve İyon denizinin buluştuğu yerde, Kefalonya adasında yaşıyor. Zengin bir hayatı var.. İyi eğitim almıştır, birkaç dil biliyor.. Ailesiyle birlikte mutlu huzurlu bir hayatı varken, İstanbul'a kaçırılıyor. Hareme zorla getirildiği için öfkeli. İlk günlerde aile özlemi ağır basıyor. Annesine, babasına, kardeşine ve yasemin kokulu adasına hasret duyuyor. Evine dönmek için her fırsatı kolluyor. Hayli inatçı ve hırçın. Hareme alışması, Ahmed'i kabullenmesi zaman alıyor. Ancak kabullendikten sonra hem Ahmed'e hem de Devlet-i Aliyye'ye derin bağlarla kenetleniyor. Kösem'in yabaniliğine son veren, onu ehlileştiren ise Ahmed'e olan aşkı. Hayli meraklı. Ahmed türlü hocalardan ders alırken, Kösem onun yanında yer alıyor, bu sayede birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Sultan olma yolunda Safiye'den birçok şey öğreniyor. Gözü kara. Lider özelliklerine sahip. Zor zamanlarda kimse cesaret edemezken idareyi eline alıyor. Zaten 'Kösem' (Lider, öncü) denmesinin sebebi de onun bu yönünden kaynaklanıyor. Osmanlı Sarayı'ında on yıllara yayılacak, fırtınalı bir hayat onu bekliyor ve bu hayat onu Osmanlı hanedanının en güçlü kadınlarından biri yapıyor. Kadınlar Saltanatı olarak bilinen dönemin ve tüm Osmanlı hanedanı tarihinin en güçlü kadın sultanıdır. Ondan öncehiç kimsenin erişemediği saltanat naibeliği makamına erişmiştir. Çocuk yaşta tahta geçen oğlu Murad devrinde devleti o yönetmiştir. Halkın sevgisini, devlet ricalinin ise itibarını kazanmıştır.
 • Padişah 1. Ahmed (Ekin Koç tarafından canlandırılan), Ahmed, hiç aklında yokken çocuk yaşta tahta çıkmak zorunda kalan Osmanlı Padişahı'dır. Tahta ilk çıktığında hayli toy ve tecrübesiz biridir, öyle ki saltanatının ilk günlerinde tahtın ağırlığı altında ezildiğini hisseder. Böyle zamanlarda Allah'a sığınır, işaretlere inanır ve sezgilerine önem verir. Yeri geldi mi şefkatli yeri geldi mi gazabını göstermekten çekinmez. Kaidelere göre kardeşi Şehzade Mustafa'nın katline ferman vermesi gerekirken onu bağışlar. Öte yandan kendisini deneyimsiz görenlere, küçümseyenlere hiç merhamet göstermez en ağır cezaları verir. Oldukça meraklı ve bilgiye açıktır. Kütüphanesinde sayısız kitap yer almıştır. Bunların içinde en sevdiği atası Padişah Süleyman'ın zaferlerini anlatan Süleymanname'dir. Sarayda çok az sayıda kişinin bildiği gizli bir bahçesi vardır. Bu bahçe onun huzur bulduğu, türlü sıkıntıdan dertten kurtulduğunu düşündüğü en mahrem alanıdır. Bununla birlikte tutkulu bir aşıktır. Osmanlı korsanlarının bir gemiye düzenledikleri baskın sırasında ele geçirdikleri resimdeki kıza, ''Kösem'e'' vurulur. Büyük bir aşkın tohumları Ahmed'in o resmi görmesiyle atılır. Hastalıktan vefat eder.
 • Safiye Sultan (Hülya Avşar tarafından canlandırılan), Safiye Sultan, Padişah Ahmed'in büyük validesidir. Venedik asıllı, zengin bir aileden gelir ve çok zeki, ileri görüşlüdür. Bütün hareketleri, kaşının kalkışı, dudağının bükülmesi bile önceden planlanmıştır. Hazırcevap ve hitabet sanatına hakim biridir. Her zaman son ve en doğru sözü o söyler ve kalpleri ipek gibi saran tatlı sözler de iğneli, zehirli laflar da onun iki dudağının arasından çıkar. Zengin bir aileden geldiği için çocukluğundan beri elit zevkleri vardır. Bir giydiğini bir daha giymez. Pahalı mücevherleri, kahve içmeyi, kıymetli taşlarla süslü dürbünüyle Boğaz'dan geçen gemileri seyretmeyi sever. Yaşadıkları, okudukları, şahit oldukları sayesinde derin bir hayat tecrübesine sahiptir. Haremdeki ve devlet içindeki entrikalara hakim biridir. Bu entrikaların en tehlikelilerini bizzat tasarlayan ve uygulayan kendisidir. Kandırılması, aldatılması çok zordur. Gözüne baktığı kişinin gönlünü okuyor, içinden geçenleri hisseden biridir. Aynı zamanda kin tutan biridir. Kendisine zarar veren, vermeye kalkan kişileri kesinlikle affetmez. Parayı ve paranın sağladığı gücü sever. Kibirli ancak bu kibrinin altı boş değil. 'Safiye Sultan' olabilmek, yegâne konumuna ulaşmak için çok uğraşmış biridir. Sadakate önem veriyor. Kadın veya erkek, etkilemek istediği herkesin kalbini avuçlarının arasına alıyor. Sevgisini kazanmak için ise çok çabalamak gerek. Vaktiyle İngiltere Kraliçesi Elizabeth'le yazışmış, dost olmuş, birbirlerine hediyeler göndermişler. Bu hediyelerden biri de kraliçenin Safiye Sultan'a gönderdiği kedi. Safiye kediye 'Elizabeth' ismini vermiş, her daim yakınında tutmuş, onu çok sevmiş, değer vermiştir.
 • Padişah 1. Mustafa (Boran Kuzum tarafından canlandırılan), Kafese kapatılan ilk şehzade olan Mustafa'nın hayatı, esaret ile iktidar arasında bir uçtan bir uca savrulur. Lalası ve birkaç cariyesi dışında kimseyle görüşmediği, isyan çıkarma ihtimalinden korkularak kapatıldığı kafesinde kendisine yeni bir dünya kurar, hayali ahbaplar edinir. Mustafa'nın hikâyesi acımasız gerçek dünya ile bu hayal dünyası arasında gider gelir. Kimi zaman iktidarın zirvesinde, kimi zaman iktidar teamüllerinin en ağırı olan muameleyle geçer ömrü. Ancak her şeye rağmen o çok iyi bir eğitim almış, hayal dünyası çok zengin bir Osmanlı şehzadesidir. Yaşadığı dönemin tarihi, o hesaba katılmadan yazılamaz.
 • Padişah 2. Osman (Taner Ölmez tarafından canlandırılan), Zamanının ötesinde bir padişah ve şehzade olmuştur namı diğer Osman Çelebi. Devletin siyasi ve askeri yapısındaki çarpıklıkları çok genç yaşına rağmen görür ve iktidara geldiğinde bunları düzeltmek için büyük bir cesaretle öne atılır. Ancak, Osmanlı devleti ve toplumu ona henüz hazır değildir. Günlük kıyafetlerle halkın arasına karışacak kadar tevazu sahibi olması, ona takdir değil eleştiri getirir. Osman, babasının dava arkadaşı gibidir, tüm oğulları içerisinde Padişah Ahmed'in en yakın bulduğu şehzadesidir. Annesi o daha bebekken ölmüştür, ancak şefkati ve anne sevgisini Kösem Sultan'ın kucağında bulur. Yeniçeri isyanında feci şekilde katledildi.
 • Valide Handan Sultan (Tülin Özen tarafından canlandırılan), Ahmed'in validesi. Boşnak asıllı. Sade ve zarif bir güzelliğe sahip. Haremdeki namı 'Benli Haseki'. Oğlunun tahta geçmesiyle birlikte valide sultanlık makamına kavuşuyor. Zaman zaman Safiye'nin izinden gitmeye, onu taklit etmeye çalışsa da nafile... Ne onun kadar zeki, ne de onunki gibi güçlü ve dirayetli bir karaktere sahip. Attığı bir adımın nereye varacağını uzun uzadıya düşünen biri değil. Fazlasıyla duygusal ve hassas... Öyle ki duyguları çoğu zaman aklının önüne geçiyor. Eksiklerini iyi niyetiyle telafi ediyor. Allah inancı kuvvetli ve dindar biri. Ahmed'e hayli düşkün. Onu hala küçük bir çocuk olarak görüyor ve çoğu zaman oğlunun sağlığıyla ilgili endişeler taşıyor. Bu yüzden fazla korumacı olabiliyor kimi zaman. Etrafında Derviş dışında güvendiği kimse bulunmuyor. Hacı Ağa'nın Mısır'dan gelişi Handan'ı bir nebze olsun rahatlatıyor.
 • Valide Halime Sultan (Aslıhan Gürbüz tarafından canlandırılan), I. Mustafa ve Dilruba Sultan'ın annesi, merhum padişah Sultan Mehmed'in hasekisi. Çerkes asıllı. Oğlu Mustafa, Halime'nin en değerli varlığı. Geçmişte bir evlat acısı yaşamış. Padişah Mehmed'in fermanıyla büyük oğlu Şehzade Mahmud'un katline şahit olmuş. Aynı acıyı ikinci defa yaşamak istemiyor. Hırslı, ateşli, öfkeli ve gizemli. Büyüye, fala meraklı. Karanlık sanatlarla yakın ilişki içinde. Bu yüzden harem içinde namı 'büyücü'ye çıkmış. Bu özelliği yüzünden haremdeki birçok kişi ondan korkuyor. İnsanları iyi tanıyor, içlerini okumayı biliyor. Hayli zeki ve kurnaz. Kafası entrikaya çalışıyor. Şu hayatta en çok istediği şey oğlu Mustafa'nın tahta çıktığını görebilmek. Bunun için her şeyi yapmaya hazırdır.
 • İskender (Şehzade Yahya) (Berk Cankat tarafından canlandırılan), Avusturya'da bir nalbantın oğlu olarak günlerini geçirirken evlatlık olduğunu öğrenmesiyle hayatı tepetaklak oluyor. Gerçek ailesini bulmak, kim olduğunu öğrenmek için anne baba bildiklerinin yanından kaçıyor. Bir Türk beyinin oğlu olduğunu düşündüğünden İstanbul'a doğru yola koyuluyor. Başına olmadık işler geliyor ve devşirme oğlanları arasında buluyor kendisini. Onlarla birlikte İstanbul'a doğru yol alırken Anastasya'ya (Kösem) denk geliyor ve hayatında ilk kez aşkı tadıyor. İzini kaybetse de onu hiç unutamıyor. Acemi ocağına girmesiyle birlikte İskender adını alan Alex, burada sağlam dostlar kazanırken esaslı düşmanlar ediniyor. Yeniçeriliğe, kardeşliğe, Bektaşi felsefesine inanıyor. Oldukça zeki, hırslı, inatçı. Vazgeçmek nedir hiç bilmiyor. Adaletsizliğe tahammülü yok. Padişah Ahmed'in ocağı ziyareti sırasında dikkatini çekiyor ve ikili arasında uzun yıllara yayılacak bir dostluk başlıyor. Bu dostluğun arasına girecek kişi ise Kösem'den başkası değil. Kimliğini bulmak için çıktığı yolculuk İskender'i hiç ummadığı yerlere götürüyor ve öğreniyor ki kendisi Padişah Murad ve Safiye Sultan'ın öz be öz oğludur.
 • Hümaşah Sultan (Vildan Atasever tarafından canlandırılan), Validesini ziyaret etmek için Mısır'dan payitahta gelen Hümaşah, onu Kız Kulesi zindanına savaşı kaybetmiş bir sultan olarak hapsedilmiş bulur. Sarayda ise Padişah Ahmed tarafından taltif edilir. Hümaşah, Bülbül Ağa'nın da deyimiyle annesi Safiye Sultan'ın bile çekindiği bir sultandır. Hümaşah'ın geldiği payitaht, ondan önceki gibi olmayacaktır.
 • Halil Paşa (Şener Savaş tarafından canlandırılan), Kösem Sultan'ın saray dışındaki bağlantılarını kuran ve vakıf işlerini yürüten, en yakın adamlarından biridir.. Akıllı, hırslı ve zorluklardan yılmayan bir kişiliğe sahiptir. Halil Paşa, Kösem Sultan'ın iktidar mücadelesinde her daim sultanının yanında olacaktır.
 • Şehzade Mehmed (Burak Dakak tarafından canlandırılan), Padişah Ahmed'in hanedanın ikinci şehzadesidir. Kösem Sultan'ın ise ilk erkek evladıdır. Saray teamüllerinden bakılınca bu durumda avantajlı olan Mehmed gibi gözükebilir, ancak Kösem Sultan yetim şehzade Osman'ı kendi evlatlarından ayrı görmez. Mehmed, annesinin merhametini kendisine yönelik bir sevgisizlik olarak görür. Mutluluğu başka yerlerde arar. Bu hikâye onu pek çok yoldan istese de istemese de ağabeyi Osman ile karşı karşıya getirecektir. Abisi Osman tarafından boğduruldu.
 • Mahfiruze Sultan (Dilara Aksüyek tarafından canlandırılan), Padişah Ahmed'in ilk eşidir. Çerkes asıllıdır. Kösem Sultan'a karşı büyük mücadeleler vermektedir. Padişah Ahmed'in en büyük oğlu II. Osman annesidir. Safiye Sultan'ın saray baskını esnasında ölmüştür.
 • Meleksima Sultan (Beste Kökdemir tarafından canlandırılan), Sarayın tarihi cariye olarak girdiği haremin en güçlü kadını olan nice kadınlarla doludur. Angela, yeni adıyla Meleksima da bu kişilerden biri olma fırsatına sahiptir. Çünkü iki şehzade de, hem Osman hem Mehmed onu sevmektedir. Meleksima adeta bu iki gözükara şehzade için taht savaşı öncesi kozlarını paylaşacakları er meydanıdır.
 • Akile Hanım (Bahar Selvi tarafından canlandırılan), Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır. Padişah Osman, ulema ile arasını düzeltmek için siyaseten bir evlilik yapmıştır. Çok küçük yaşta ölen Şehzade Mustafa ve Zeynep Sultan adında çocukları olmuştur.
 • Fahriye Sultan (Gülcan Arslan tarafından canlandırılan), Safiye'nin kızı, Padişah Ahmed'in halası. Bugüne dek çok acılar çekmiş. Validesi Safiye'nin isteğiyle kendisinden yaşça büyük paşalarla evlenmiş, mutsuz evlilikler yapmış. Bu paşaların her biri hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Hüzün dolu bir hayat sürmüş Fahriye, aşka hasret yaşamış. Kırım Hanzadesi Mehmed Giray'la tanışmasıyla birlikte bu hasret son bulmuş. Sonunu düşünmeden gizli bir aşka adım atmış. Fahriye artık kendi başına kararlar almak, başkaları için değil kendisi için yaşamak istiyor.
 • Dilruba Sultan (Öykü Karayel tarafından canlandırılan), Dilruba'nın hayatı Osmanlı hanedanının pek çok sultanı gibi sevdiklerinin üstelik kimi zaman diğer sevdiklerinin elinden ölümünü izleyerek ve bunu önlemekle mücadele ederek geçer. Çocukluğundan beri rol modeli annesi, hedefi ise Mustafa'nın ağabeyi Mahmud gibi öldürülmesini engellemektir. Dilruba, bir tepki kadınıdır. Anlık, hızlı karar verir ve beceriyle uygular. Kardeşinin en büyük destekçisi olarak yanında dururken, onun yanında da tek aşkı Kara Davut olacaktır. Kösem Sultanın emriyle hançerlenerek öldürüldü.
 • Ayşe Sultan (Sude Zulal Güler tarafından canlandırılan), Padişah Ahmed ve Kösem Sultan'ın birinci kızı, Hafız Ahmet Paşa'dan Mustafa Bey adında bir çocuğu olmuştur. Nasuh Paşa'nın eşidir.
 • Fatma Sultan (Balım Gaye Bayrak tarafından canlandırılan), Padişah Ahmed ve Kösem Sultan'ın ikinci kızı.
 • Mehmed Giray (Kadir Doğulu tarafından canlandırılan), Kırım Hanzadesi. Şahin Giray'ın kardeşi. Fahriye'ye tutkuyla bağlı. Osmanlıların bu aşka izin vermeyeceğinin farkında ancak duygularına engel olamıyor. İnatçı bir karakteri var. Fahriye'ye elde etmek için her şeyi yapmaya hazır. Bu aşkın başına nice belalar açacağının farkında ama bile bile ateşe yürüyor. Bir Kırım Hanzadesi olarak Osmanlı'nın topraklarında gözetim altında tutulmaktan o da memnun değil... Abisi Şahin'e kıyasla daha yumuşak mizaçlı görünse de içinde uyanmamış bir aslan yatıyor. Zamanla o aslan uyanmış ve karanlık yanı kendisini belli etmiştir. Kırım tahtını ele geçirmek için Hisardan kaçıp isyan etmiş yıllar sonra yakalanmıştır. Ancak taht sevdasından vazgeçmemiştir.
 • Şahin Giray (Erkan Kolçak Köstendil tarafından canlandırılan), Kırım Hanzadesi, Mehmed Giray'ın abisi. Kardeşiyle birlikte Rumeli Hisarı'nda Osmanlı ağalarının gözetiminde kalıyor. Şahin bunu bir misafirlik değil esaret olarak görüyor. Özgürlüğüne düşkün. Gururu her şeyden önce geliyor. Kibirli. Moğol hükümdarı Cengiz Han, Şahin'in en büyük idolü. Onunki kadar güçlü bir devlete sahip olmak istiyor. Bunun yolu da Osmanoğulları'nın felaketinden geçiyor. Gözü Osmanlı tahtında. Bunun için kirli oyunlar çevirmekten, tehlikeli ittifaklara girmekten hiç çekinmiyor. Hırslı, öfkeli, ateşli ve hatta gaddar... Kardeşi Mehmed, Şahin'in en değer verdiği varlık. Onunla birlikte dünyaya hükmedeceğine inanıyor. Garip zevkleri var. Av esnasında öldürdüğü hayvanların tahnitini yapmaktan oldukça keyif alıyor mesela.
 • Derviş Paşa (Mehmet Kurtuluş tarafından canlandırılan), Padişah Ahmed'in akıl hocası ve yakın koruması. Hayli yakışıklı ve karizmatik. Ahmed'in akıl aldığı, danıştığı bir baba figürü... Cesur. Dağ gibi bir adam. Yüzü, bakışı, havası insana güven duygusu aşılıyor. Boşnak asıllı. Fakir bir çocukluk hayatı geçirmiş. Kendisine 'Derviş' denmesinin sebebi de işte bu fakirliği, çulsuzluğuymuş. Hırslı, hep daha fazlasını istiyor. Padişah Ahmed'in halası Fahriye Sultan ile istemeden evlenmiş fakat Handan Sultan'a içten içe büyük bir aşk besliyor. Sırf Handan Sultan'ı sevdiği için ve Ahmed'in geleceği için Padişah Mehmed'i zehirleyerek öldürmüş. Durdurulamaz hırsı ve aşkı yüzünden geçmişte büyük günahlar işlemiş. Kimsenin bilmediği sırları var. Bir yanıyla kapalı bir kutu... Bostancılıktan veziriazamlığa uzanan muhteşem bir kariyer ve hazin bir son onu bekliyor.
 • Kuyucu Murad Paşa (Cihan Ünal tarafından canlandırılan), Ölümden korkmamak beraberinde onu arkadaş edinmeyi getirir. Kuyucu Murad'ın ömrü boyunca yaşadığı hikâye buydu. Büyük bir devlet adamı ve asker olan Murad, yalnız hünkara duyduğu sadakatiyle devletin her katında, savaşların her meydanında, ordunun her rütbesinde bulundu.
 • Nasuh Paşa (Salah Tolga Tuncer tarafından canlandırılan), İlk başta Safiye Sultan'ın kethüdasıydı. Sonrasında sırasıyla beylerbeyi, kubbe veziri ve sadrazam olmuştur. Ayşe Sultanla evlendirilmiştir. Rüşvet aldığından dolayı öldürülmüştür.
 • Kara Davut Paşa (Mustafa Üstündağ tarafından canlandırılan), iktidarın çevresindeki pek çok kişi gibi yükselmeyi, gücü hedefliyor gibi gözükür. Ancak onun hayalleri ve hedefleri daha da ötesindedir, Kara Davut gözünü tahta dikecek cürete sahiptir. Bir Yeniçeri'yken ocağa gelen Padişah Ahmed'i görmüştür. İskender ile de aralarında daha çocuk yaştan husumet vardır. Davut'un şiarı "eşit olamıyorsak, üstün olan ben olurum!" şeklindedir. Onun iktidar hırsı, güce sahip olanın en yakınındaki isim olmak değil, doğrudan gücün kendisine sahip olmaktır. Dilruba ile iyi anlaşacaklardır. Dilruba Sultan ile evlenmiş ona Şehzade Mustafa'yı tahta çıkaracağının sözünü vermiştir. Bu sözünü tutabilmek için Padişah Osman'a düşman olan 65. orta ile ortak hareket etmiş ve İstanbul'da büyük bir isyanın başlamasına sebep olmuştur. Bu isyan sonrasında Osman tahttan indirilmiş yerine Padişah Mustafa tahta çıkmıştır. Davut Paşa, Padişah Osman'ı aşağılayarak sokaklarda yürütmüş ve sonrasında Yedikule Zindanlarında boğdurtmuş, kulağını kesip nişane olarak sarayda bulunan Halime Sultan'a götürmüştür. Bunun sonucunda İstanbul'da yine büyük karışıklıklar çıkmış ve Davut padişah katletme suçundan padişahı boğdurttuğu Yedikule Zindanlarında idam edilmiştir.
 • Zülfikar Paşa (Mete Horozoğlu tarafından canlandırılan), Önceden İstanbul Acemi Ocağı Ağalığı yapmış, şimdi ise Padişah Ahmed'in baş musahibi. Devşirme oğlanlarıyla bizzat ilgilenen güvenilir, devlete ve padişaha sadık, gözüpek bir asker. Sırasıyla Has odabaşı ve Paşalığa kadar yükselmiştir. Padişah Ahmed'in halası, Safiye Sultanın kızı, Hümaşah Sultanla evlenmiştir. Bektaşi inancına ve ocağa kendini adamış örnek bir yeniçeri. Yeri geldi mi sert mizaçlı, yeri geldi mi babacan. Ocaktaki acemi oğlanları için bir baba figürü, örnek alınacak kişi. Ocaktaki ağalar arasında da bir saygınlığı ve ağırlığı var. Yiğit, mert, dürüst ve hakkaniyetli. Kılıç kullanmada mahir. Tam bir görev adamı yeniçeri isyanında ocakta öldürüldü.
 • Aziz Mahmud Hüdayi (Muhammet Uzuner tarafından canlandırılan), Dönemin önde gelen mutasavvıflarından olan Hüdayi; sığınanın geri çevrilmediği, her olaya gönlün gözüyle bakıldığı dergahıyla dönemin payitahtında adeta bir vahiydi.
 • Lala Ömer Efendi (Şahin Sekman tarafından canlandırılan), Şehzadeler ve talihli olup tahta çıkan padişahların en güvendiği, en saygı duyduğu kişiler onları eğiten Lala'larıdır. Lala Ömer Efendi, Osman ve Mehmed'in eğitiminden sorumlu olarak küçük yaştan itibaren onlara refakat etmiştir. Kösem Sultan'ın iki şehzadesini emanet ettiği Lala Ömer, aslında Safiye Sultan'ın adamıdır. Ancak Osman'ın tahta geçişiyle birlikte sahip olacağı kudret, önüne yeni seçenekler serecektir.
 • Bülbül Ağa (Nadir Sarıbacak tarafından canlandırılan), Safiye Sultan'ın baş yardımcısı. Bülbül Ağa'nın sadakati yalnızca görev bilincine değil aynı zamanda Safiye Sultan'a duyduğu büyük hayranlığa da dayanıyor. Onun iki dudağının arasından çıkacak tek bir güzel kelime Bülbül'ü mutlu etmeye yetiyor.
 • Hacı Ağa (Hakan Şahin tarafından canlandırılan), Önce Handan Sultan'ın, ardından Kösem Sultan'ın en yakınındaki isim oldu. Kösem Sultan'ın büyük savaşında en öndeki neferlerinden biri Hacı Ağa olacak.
 • Süleyman Ağa (İhsan Önal tarafından canlandırılan), Padişah II. Osman zamanında darüssaade ağalığı yapmıştır. Safiye Sultan'ın adamıdır. Görevi ise Padişah Osman'a yanlış kararlar verdirtmek ve yeniçerileri Genç Osman'a karşı kışkırtmaktır. Padişah Osman'a karşı çıkan isyanda öldürülmüştür.
 • Cennet Hatun (Esra Dermancıoğlu tarafından canlandırılan), Hareme giren bir cariyenin en büyük hayali bir şehzade doğrup valide sultan olmaktır. Ancak bu hayal gerçekleşmediğinde, hayat bir ukte olarak da olsa devam eder. Bu cariyelerden bazıları kendi hayallerine ulaşmış, şehzade sahibi olmuş cariyelerin en büyük yardımcıları olurlar. Çünkü o hayali onlar da çok kez kurmuştur, neler yapmak gerektiğini ince ince düşünmüştür. Cennet Kalfa, işte o cariyelerden birisidir.
 • Meleki Hatun (Ahsen Eroğlu ve Şeyma Burcu Gül tarafından canlandırılan), Kösem Sultan'ın hizmetlilerinden olan Meleki, Sultan ile Aziz Mahmud Hüdayi vesilesiyle tanışır. Çocuk yaşta yanına geldiği Kösem Sultan'ın en yakınlarından biri olur. Meleki'nin hayatında Kösem Sultan'la birlikte en önemli kişi İskender'dir. Meleki'nin kalbinde büyüyen ateş onu hiç tahmin edemeyeceğe yerlere götürecektir.
 • Eycan Hatun (Ebru Ünlü tarafından canlandırılan), Kösem Sultan'ın en yakınındaki birkaç kişiden biridir. Eycan'ın hayatı Kösem Sultan'a olan sadakati ve sevgisinden ibarettir.
 • Gölge Hatun (Sasha Perera tarafından canlandırılan), Kösem Sultan'ı memleketi olan Yunan adasından kaçırıp getiren ekibin içerisinde konuşamayan bir kadın köle vardır. Kösem'in, yani Anastasya'nın ilk gördüğü andan itibaren yanında durur, onu pek çok kez ölümden kurtarır, en gizli sohbetlerini dinler. Ancak Kösem, sevdiği herkes gibi, onun da ölümünü izlemek zorunda kalır.
 • Pinhan Ağa (Ahmet Varlı tarafından canlandırılan), Şehzade Mustafa'nın yapayalnız geçen kafes yıllarından tek dostu. Öyle bir dost ki, onu yalnızca Mustafa görebiliyor.
 • Cebecibaşı Mansur Ağa (Ozan Ağaç tarafından canlandırılan), Padişah Osman'ı tahttan indiren 65. ortanın başındaki isimdir. Lehistan Seferi sırasında emrindeki askerlere yağma emri vermiş ve bu sebeple savaşta istenilen netice alınamamıştır. Sefer sonrası bu yağmadan ve isteksiz tavırdan rahatsız olup yeniçeri ocağını kaldırmak istemesinden dolayı Padişah Osman'a düşman olmuş ve onu tahttan indirmek için Davut Paşa ile ittifak kurmuştur. Davut Paşa'nın tetiklemesiyle yeniçerilerin büyük bir bölümünü arkasına alarak padişaha karşı İstanbul'da büyük bir isyan başlatmıştır. Bu isyan sonrasında padişah tahttan indirilmiş ve Yedikule Zindanları'nda feci şekilde öldürülmüştür. Bir süre sonra ahalinin padişahın katlinden duyduğu rahatsızlık sebebiyle padişah fermanıyla idam edilmiştir.
 • Kilindir Uğrusu (Cenk Suyabatmaz tarafından canlandırılan), Gizliden gizliye Davut Paşa ile Padişah Osman'ın tahttan indirilmesi konusunda işbirliği yapan yeniçeri ağasıdır. Davut Paşa'nın en güvendiği adamıdır. Yedikule'de Padişah Osman'ı boğmak üzere Davut Paşa tarafından birkaç asi yeniçeriyle birlikte görevlendirmiş genç padişahın cellatlara karşı direnmesi sonrasında Kilindir, padişahın husyelerini sıkarak savunmasız bırakmış sonrasında boğmuştur. Bir süre sonra yaptıklarından ötürü suçlu bulunmuş ve padişah fermanıyla idam edilmiştir.

Diğer karakterler

Karakterler alfabetik sıraya göre listelenmişlerdir.
 • Aziz Mahmud Hüdayi (Muhammet Uzuner) — Anadolu’da yetişen büyük Velîlerden olup, Halvet’îyye Sufi İslâm Tarikât’ının bir alt sınıfına ait olan Bayram’îyye Tarikât’ının devamı niteliğinde bulunan Celvet’îyye (Celvetî) Tarikât’ının kurucusudur.
 • Bülbül Ağa (Nadir Sarıbacak) — Safiye Sultan'ın baş yardımcısı. Bülbül Ağa'nın sadakati yalnızca görev bilincine değil aynı zamanda Safiye Sultan'a duyduğu büyük hayranlığa da dayanıyor. Onun iki dudağının arasından çıkacak tek bir güzel kelime Bülbül'ü mutlu etmeye yetiyor.
 • Cennet Hatun (Esra Dermancıoğlu) — Harem'e gelen yeni cariyeleri terbiye etmek ve eğitmekle görevli olan kalfa.İsyanda ölmüştür.
 • Eycan Hatun (Ebru Ünlü) — Kösem Sultan'ın en yakınındaki birkaç kişiden biridir. Eycan'ın hayatı Kösem Sultan'a olan sadakati ve sevgisinden ibarettir.
 • Gölge Hatun (Sasha Perera) – Anastasia (Kösem)'nın korumasıdır. Dilsizdir.
 • Kara Sait (Ferit Kaya) — I. Ahmed dönemindeki Celali isyanları' nda önderlik etmiş kişilerdendir.
 • Kuyucu Murat Paşa (Cihan Ünal) — Celali İsyanlarını bastıran Osmanlı sadrazamıdır. Ölümden korkmamak beraberinde onu arkadaş edinmeyi getirir. Kuyucu Murad'ın ömrü boyunca yaşadığı hikâye buydu. Büyük bir devlet adamı ve asker olan Murad, yalnız hünkara duyduğu sadakatiyle devletin her katında, savaşların her meydanında, ordunun her rütbesinde bulundu. Kösem Sultan tarafından zehirlendi.
 • Mahfiruz Hatice Sultan (Dilara Aksüyek) — I. Ahmed'in baş hasekisi idir. II. Osman'ın annesidir. Haremde Kösem Sultan'a karşı kötülük çabası içindedir. II. Osman tahta çıkınca oğlunu doldurup Kösem Sultan'ı Eski Saray'a yollar. Fakat kendisi ölünce II. Osman Kösem Sultan'ı annesi gibi sevdiği için onu geri getirir. Saray baskınında öldürüldü.
 • Meleksima Sultan (Beste Kökdemir) — II. Osman'ın baş hasekisi idi ve Şehzade Orhan'ın validesidir. Sarayın tarihi cariye olarak girdiği haremin en güçlü kadını olan nice kadınlarla doludur. Angela, yeni adıyla Meleksima da bu kişilerden biri olma fırsatına sahiptir. Çünkü iki şehzade de, hem Osman hem Mehmed onu sevmektedir. Meleksima adeta bu iki gözükara şehzade için taht savaşı öncesi kozlarını paylaşacakları er meydanıdır.
 • Meleki Hatun (Ahsen Eroğlu) — Kösem Sultan'ın hizmetlilerinden olan Meleki, Sultan ile Aziz Mahmud Hüdayi vesilesiyle tanışır. Çocuk yaşta yanına geldiği Kösem Sultan'ın en yakınlarından biri olur. Meleki'nin hayatında Kösem Sultan'la birlikte en önemli kişi İskender'dir. Meleki'nin kalbinde büyüyen ateş onu hiç tahmin edemeyeceğe yerlere götürecektir. Meleki Hatun Kösem Sultan'ın öldürülmesinde büyük bir rol oynayacaktır.
 • Menekşe Hatun (Eylem Yıldız) — Vakti zamanında III Mehmedin haremi olmuş, ancak sonradan önü kesilerek Halime Sultan'ın adeta eli ayağına dönüşmüştür. Halime Sultan'ın kaderi Şehzade Mustafa'ya, Menekşe'nin de kaderi Halime Sultan'a bağlıdır. Öyle ki, II. Osmanın tahta çıkarıldığı gece malına mülküne el konularak saraydan atılmıştır.
 • Reyhan Ağa (Emre Erçil) — Harem'in en yetkili ağasıdır. Ayrıca devlet işlerinde de etkilidir. Giray kardeşlerle iş birliği yaparak ihanet içindedir.Dizideki kurgusal karakterlerdendir.
 • Şehzade Mehmed (Burak Dakak) — Ahmed'in hanedanın ikinci şehzadesidir. Kösem Sultan'ın ise ilk erkek evladıdır. Saray teamüllerinden bakılınca bu durumda avantajlı olan Mehmed gibi gözükebilir, ancak Kösem Sultan yetim şehzade Osman'ı kendi evlatlarından ayrı görmez. Mehmed, annesinin merhametini kendisine yönelik bir sevgisizlik olarak görür. Mutluluğu başka yerlerde arar. Bu hikâye onu pek çok yoldan istese de istemese de ağabeyi Osman ile karşı karşıya getirecektir.Osman tarafından kazasker fetvası ile idam edilmiştir.

2. Sezon

OyuncuKarakterBölümHakkında
Nurgül YeşilçayKösem Sultan31-60Kadınlar Saltanatı olarak bilinen dönemin ve tüm Osmanlı Hanedanı tarihinin en güçlü kadın sultanıdır. Ondan önce hiç kimsenin erişemediği saltanat naibeliği makamına erişmiştir. Çocuk yaşta tahta geçen oğlu Murad devrinde devleti o yönetmiştir. Halkın sevgisini, devlet ricalinin ise itibarını kazanmıştır.
Metin AkdülgerIV. Murad31-56Bağdat ve Revan fatihi, Padişah Ahmed'in oğlu. Sert, disiplinli ve kararlı bir padişah olarak bilinir. Çocuk yaşta tahta geçmiş ve bu sürede Kösem Sultan, Saltanat Naibesi olarak devleti yönetmiştir. Ancak bir zamandan sonra Sultan IV. Murad; devletin yönetimini ele almıştır. Fetih ve zaferler çağını yeniden başlatmıştır.
Farah Zeynep AbdullahPrenses Farya Bethlen/Farya Sultan31-52Macar kralı Gabor Bethlen'in kızıdır. Babasının ölümünü takiben yaşanan iktidar savaşında amcasına yenik düşmüştür. Farya, çare olarak Osmanlı Sultanı'na sığınmayı tercih etmiştir. Cesur ve inatçı bir kadındır. Farya aşkını her şeyden üstte tutacak bir kadındır. Hatta günü geldiğinde Murad'ı, uğrunda kendini feda edecek kadar sevecek bir aşıktır. Farya, Ayşe Haseki Sultan'ın bir numaralı düşmanıdır.
Tugay MercanI. İbrahim57-60Atike Sultan'ın ikiz kardeşi, Kösem Sultan'ın oğludur. Abisi Padişah Murad'ın ölmesi üzerine tahta geçmiştir.
Hande DoğandemirTurhan Hatice Sultan57-60Padişah İbrahim'in eşidir. Şehzade Mehmed'in annesidir.
Caner CindorukSilahtar Mustafa Ağa31-52Balkan kökenli devlet adamı ve askerdir. Babası tüccardır, Silahtar Mustafa'nın babasıyla ilgili gizli bir yarası vardır. Mustafa, Padişah Murad'ın en yakın dostudur. Çoğu zaman Murad'ın aklı selim yanını temsil eder. Güçlü, kuvvetli ve yapılı bir erkektir. Geverhan Sultan'a aşıktır ve kendini üç kadını arasında bulacaktır.
Aslı TandoğanGevherhan Sultan31-45Padişah Murad'ın büyük ablasıdır. Kösem Sultan'ın çıkarlarına uygun olarak siyasi evlilikler yapmıştır. Padişah Murad'ın, kocası Topal Paşa'yı öldürmesinin ardından padişah ile arasına soğukluk girer. Gevherhan Sultan, Kösem Sultan'ın sözünden sadece bir kez, aşkı için çıkacaktır.
Engin BenliSinan Paşa31-57Padişah Murad'ın nişancısı. Hünkarın tüm fermanlarını ve gizli yazışmalarını yapan kişidir. Saraydaki herkesin ve dahi Padişah Murad'ın itimadını kazanmıştır. Ancak Sinan Paşa'nın gizli emelleri ve mensubu olduğu gizli bir cemiyet vardır. Divandaki en tehlikeli kişidir.
Necip MemiliEvliya Çelebi31-41Anlatmayı ve dinlemeyi seven bir adam. Çok iyi eğitim almış bir alim… İstanbul'u sokak sokak dolaşıp not düşer. Hafızlığı da vardır. Evliya Çelebi, Padişah Murad'ın ekibindeki nevi şahsına münhasır adamlardan biridir.
İsmail DemirciKemankeş Mustafa Paşa31-60Padişah Murad devrinin önde gelen devlet adamlarından biridir. Çok iyi ok attığı için lakabı Kemankeş olmuştur. Arnavut kökenli, inatçı biridir. Padişah'ın Yeniçeri Ocağı'nda istediği tehlikeli temizliği başarıyla yapacak ve devlet kademelerinde istikrarlı biçimde yükselecektir.
Ushan ÇakırHezârfen Ahmed Çelebi31-41Enderun'da yetişmiş dâhi bir âdemoğlu. Hezarfen Ahmed Çelebi, zekâsı, sorun çözmekteki hüneri ve espri anlayışıyla, Padişah Murad'ın dostları arasında önemli bir yer edinmiştir. En büyük hayali uçmaktır ve bu hayalini Padişah Murad'ın da desteğiyle gerçekleştirecektir.
Leyla FerayAyşe Haseki Sultan31-46Padişah Murad'ın hasekisi (baş kadını) ve evlatlarının anasıdır. Padişah Murad'ın yanına Valide Sultan Kösem tarafından verilmiştir. Ayşe Sultan'ın mutlu hayatı, Farya'nın gelişiyle birlikte yıkılır. Ancak Ayşe Sultan, Padişah Murad'ı sevmekten vazgeçmez.
Ece ÇeşmioğluAtike Sultan31-60Annesine, sarayın yerleşik kurallarına başkaldırmakta beis görmez. Padişah Murad tarafından ailenin en sevilen bireyidir. Padişah Murad ağabeyinin kıymetlisidir Âtike. Farya ile de yakın olan Atike; zamanla annesi Kösem Sultan ve ablası Gevherhan Sultan ile karşı karşıya gelecektir.
Alma TerzicEster Hatun31-45Kösem Sultan'ın en büyük mali danışmanı, sırdaşı ve dostudur. Kösem Sultan'ın kurduğu büyük mali ağın başındadır. Bu yönüyle de Padişah Murad'ın dikkatini çeker. Ester, validesinin gücünü kırmaya çalışan Padişah Murad'ın hedeflerinden biri olacaktır.
Sibel TaşçıoğluGülbahar Sultan34-52Kösem Sultan'ın geçmişten kalan rakiplerindendir. Şehzade Bayezid'in annesidir. Oğlunun gözü tahtta değilse de onun gözü valide sultan olmaktadır. Bu yüzden oğlunun aklına girmeye, onu çeşitli oyunlara getirmeye çalışır.
İsmail FilizAbaza Mehmed Paşa35-50Abaza asıllı ve köle kökenli bir devlet adamı olan Abaza Mehmed Paşa, Padişah 2.Osman'ın öldürülmesinden sonra Anadolu'da bir isyan çıkarmış fakat sonrasında Padişah 4.Murad tarafından affedilmiştir. Bosna beylerbeyliğine terfi edilmiş, Padişah Murad'ın emriyle Macar krallığını ilan eden İstvan'ın kellesini bizzat almıştır. Sonraları rüşvet aldığı gerekçesiyle padişahın emriyle idam edilecektir.
Hakan ŞahinHacı Ağa3-60Haremin en kıdemli ağalarındandır. Yıllardır Kösem Sultan'a büyük bir sadakatle hizmet etmektedir. Kösem Sultan'ın oğluna karşı verdiği iktidar savaşında da en önemli neferlerinden biri olacaktır.
Murat AtikRahip Cornelius31-38Papa'nın payitahttaki sağ kolu ve desteklediği Kudüs şövalyeleri tarikatının payitahttaki en önemli adamı.. Bu tarikatın amacı, Haçlıların bir türlü karşı koyamadığı Osmanlı imparatorluğunu yerle bir etmektir... Soğukkanlı ve zeki bir adam olan Cornelius'un davası uğruna yapamayacağı şey yoktur.
Burcu Gül KazbekMadam Marguerite/Melek Kalfa31-60Prenses Farya'nın dadısı ve akıl hocası. Fransız olan Madam Marguertie, Farya'nın çocukluğunda Erdel Sarayı'na gelmiş ve onun yetiştirilmesinde büyük bir rol oynamıştır. Farya'nın Padişah Murad'a âşık olup acı çekmesinden korkmaktadır. Ancak, bu aşkın karşısında duramayacaktır.
İdil YenerLalezar Kalfa31-60Haremin en hünerli kalfalarındandır. Haremdeki kızlar arasında entrikaları görmüş, öğrenmiş, akıllı bir kadındır. Cariyeler tarafından da oldukça sevilir. Kösem Sultan'a kayıtsız şartsız biat etmiştir.
Çağrı ŞensoyDeli Hüseyin Paşa33-60Sarayda çalışan sıradan bir baltacıyken, Padişah Murad'a Acem elçisi tarafından getirilen ve kimsenin kuramadığı yayı kurmuş ve Padişah Murad'ın en yakınındakilerden olmayı başarmıştır. Bağdat Seferi'nde gösterdiği başarılarla gittikçe adından söz ettirecek ve 4.Mehmed zamanında 6 gün süreyle olsa da sadaret makamına terfi edecektir.
Mustafa KırantepeBeynam Ağa31-Has mutfağın aşçısıdır. Sivri dilli, zeki ve meraklı bir adamdır. Yemek yapmakta olduğu kadar, dedikodu yapmakta da ustadır... Sarayda olan biten her şeyden anında haberdar olur. Öğrendiği bilgileri, doğru zamanı bekleyip kullanacak kadar da kurnazdır.
Yiğit UçanŞehzade Bayezid31-50Padişah Ahmed'in Gülbahar Sultan'dan olma şehzadesi. Üvey abisi Padişah Murad, Revan Seferi'ne çıkarken arkasında veliaht kalmasın diye boğdurtmuştur.
Doğaç YıldızŞehzade Kâsım31-53İhtiraslı bir şehzadedir. Annesi Kösem Sultan'a çok yakındır. Padişah Murad'ın gazabına uğrayacaktır.
Rıdvan Aybars DüzeyŞehzade İbrahim31-57Atike Sultan'ın ikiz kardeşi, Kösem Sultan'ın oğludur. Tıpkı amcası gibi o da sanrılar görür. Bu da onu evhamlı bir kişilik yapar. Acımasızlığı ve korkuları zaman içinde belirginleşecektir.
Müge BozHümaşah Sultan57-60Padişah İbrahim'in nikahlı eşidir.
Gümeç Alpay AslanŞivekar Sultan57-60Padişah İbrahim'in eşidir.
Ali DüşenkalkarCinci Hoca57-60Padişah İbrahim'i tedavi etmiş, sarayın ünlü üfürükçüsüdür.
 • Tabanıyassı Mehmed Paşa (Cengiz Okuyucu tarafından canlandırılan), Arnavut asıllı olan Mehmed Paşa, Topal Recep Paşa'nın idamından sonra Padişah Murad tarafından veziriazamlığa getirildi. 5 yıl boyunca bu makamını sürdüren Mehmed Paşa, İran'daki başarısızlıkları sebebiyle padişah tarafından görevinden azledildi ve bir süre sonra Yedikule Zindanları'nda boğularak öldürüldü.
 • Ladikli Bayram Paşa (Asil Büyüközçelik tarafından canlandırılan), Enderun'da yetişmiştir. Yeniçeri Ağalığı yapmıştır. Kubbealtı vezirliği ve Mısır Valiliği görevlerinde de bulunmuştur. Padişah Murad'a sadıktır. Bayram Paşa Padişah Murad'ın sevdiği ve takdir ettiği bir insandır. Sadrazamlığa kadar yükselecektir.
 • Topal Recep Paşa (Kayra Şenocak tarafından canlandırılan), IV. Murad saltanatında veziriazamlık yapmıştır. Gizliden gizliye Cornelius ve Sinan Paşa ile işbirliği yaparak yeniçeri isyanını körüklemiş, henüz küçük yaşta olan padişahı kontrol altına almaya çalışmıştır. Padişaha ayak divanına çıkmadan önce "Abdest al padişahım" diyerek dolaylı olarak tehdit etmiştir. Sonunda padişah yeniçeri isyanlarının arkasında olduğunu öğrenince Recep Paşa'yı idam ettirmiştir. IV. Murad Recep Paşa'nın ölümünden sonra saltanata tam egemen olmuş başı bozuklara savaş açarak annesi Kösem Sultan'ın etkisini kırmıştır.
 • Hafız Ahmet Paşa (Murat Muslu tarafından canlandırılan), IV. Murad saltanatında iki kez veziriazamalık yapmış devlet adamıdır. Recep Paşa'nın desteğiyle çıkan yeniçeri isyanında asiler paşanın azlini ve katlini istemişler, Ahmet Paşa da padişahı korumak için kendisini asilerin önüne atmış ve linç edilerek öldürülmüştür. Padişah ölümünden çok etkilenmiştir.
 • İlyas PaşaEvliya Çelebi'nin eski eniştesidir. Cornelius ile anlaşıp Balıkesir'de Sultan Murad'a karşı isyan çıkarmış, sonrasında Padişah Murad tarafından yakalandıktan sonra okla vurularak öldürülür.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.