Muhbir (gazete)

Muhbir, 2 Ocak-27 Mayıs 1867 arasında İstanbul'da, 31 Ağustos 1867-3 Kasım 1868 arasında Londra'da haftada üç gün yayımlanan siyasi gazete.

Diyarbakırlı Filip (Şahinoğlu) Efendi tarafından 1867'de İstanbul'da yayımlanmaya başladı. Yalın dili ve Osmanlı yönetiminin o dönemde karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili yorumlarıyla ilgi çekti. Gazetenin düşünsel çizgisine damga vurmuş olan Ziya Bey'in (Paşa) yazılarına da zaman zaman yer verilen gazetenin başyazarlığını Ali Suavi yaptı. Muhbir, Girit, Mısır, Sırbistan gibi Osmanlı egemenliğindeki topraklarda ayrılıkçı hareketelere karşı çıktı, birliği savundu. Her sayısında Girit Sorununun aldığı şekil dikkatle izlenmiş, Girit Hıristiyanları tarafından ağır tecavüzlere uğrayan Müslümanlara maddi yardım yapılması da Muhbir tarafından sağlanmıştır. Gazete, Girit Müslümanlarına yardım için özel bir sayı (28. sayı) da çıkarmıştır. Bu sayıdan elde edilen parayı gazetenin sahibi Filip Efendi Girit'e götürerek dağıtmıştır.[1]

Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni destekleyici yazılara yer verdi. Bu nedenle sık sık baskılara uğradı; 10 Mart 1867'de bir süre için kapatıldı ve başyazarı Ali Suavi de Kastamonu'ya sürüldü. 25 Nisan 1867'de Muhbir'in yayımlanmasına yeniden izin verildiyse de Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa gazetenin varlığından rahatsızlık duydu ve Ziya Bey'i Kıbrıs mutasarrıflığına atayarak İstanbul'dan uzaklaştırmak istedi. Ama Ziya Bey ve Namık Kemal, Mustafa Fazıl Paşa'nın çağrısı üzerine gizlice Londra'ya gittiler. Kastamonu'dan İstanbul'a kaçan Ali Suavi de 22 Mayıs'ta onları izledi. Filip Efendi bu olaydan bir süre sonra, hükümet baskısıyla gazeteyi 55. sayısında kapatmak zorunda kaldı (27 Mayıs 1867).

Avrupa'ya kaçan Ali Suavi, 31 Ağustos 1867'den başlayarak Yeni Osmanlılar Cemiyeti adına gazeteyi Londra'da çıkarttı. İlk sayısının başında "Muhbir, doğruyu söylemenin yasak olmadığı bir memleket bulur, yine çıkar" sloganı bulunuyordu. Ali Suavi yönetiminde 59 sayı yayımlanan Muhbir'in cemiyetle olan anlaşmazlıklar, özellikle de Mustafa Fazıl Paşa'nın parasal desteğini kesmesi üzerine, 3 Kasım 1868'de yayını sona erdi.

Kaynakça

  1. Muhbir, Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.