Mehdî el-Muntazar

Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Konu hakkında uzman birini bulmaya yardımcı olarak ya da maddeye gerekli bilgileri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Bu madde Şiilik ile ilgili bir kişi üzerinedir. İslami konularda sık karşılaşılan Mehdî ile karıştırılmamalıdır.

Muhammed El-Mehdi

Mehdî el-Muntazar (Arapça: المهدي المنتظر) veya Muhammed el-Mehdi, Şiiliğin tüm kollarını ifade eden İmamiye'nin resmi itikadına göre onikinci imam. Halen gaybet halinde olduğuna, ileride gelerek dünyada adaleti sağlıyacağına inanılır.

Şiilik'te özel bir yeri olan Mehdî el-Muntazar; Kāim, Hüccet, Sâhib, Kāimüzzamân, Sâhibüzzamân, Mehdi’l-enâm, Halef gibi lakaplarla anılır.

Şiilikte kesin olarak inanılan Mehdiye bazı İslam alimleri şüpheyle yaklaşırlar. Kimi alim onun hayali bir figür olduğunu söylerken[1], bazı çağdaş Şii alimleri[2] bunun Şii kelamcılarının uydurduğu bir kavram olduğunu belirtir.

Ehl-i Beyt soyundan gelen İslam Devleti'ni 656-661 yılları arasında dördüncü İslam halifesi ve İslam peygamberi Muhammed'in amcasının oğlu Ali el-Mûrtezâ'nın torunlarından On Birinci imâm Hasan el-Askerî'nin oğludur. Son İmâm olup, İmâmet (İsnâ'aşerîyye i'tikadı)'na göre halen sağ olup "gayba" hâlindedir, yani saklanmaktadır.

Kaynakça

  1. Takıyyüddin İbn Teymiyye, IV, 87-89
  2. mesela Ahmed el-Kâtib
Şii İslam unvanları
Önce gelen:
Hasan el-Askerî
On İkinci İsnâ‘aşer’îyye
Şîʿa İslâm İmâmı
873 - Gayba
Sonra gelen:
Gayba
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.