Muhacir (anlam ayrımı)

Muhacir, göçmen anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Muhacir ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

  • Göçmen
    • Muhacirun: Mekke'den Medine'ye Hicret eden İlk Müslüman gruplar
    • Muhacir: Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkanlardan Anadolu'ya göçen Müslümanlar.
    • Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılması sırasında, Pakistan'a göçmeyi tercih eden Müslümanlar.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.