Gümrük muayene memuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda ithalat rejimi, ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi vb. dış ticaret işlemlerinde belge ve/veya eşya analizi, ticaret politikası önlemleri, gözetim uygulamaları, vergi tahakkuku, usulsüzlük cezaları vb. hukuki ve idari işlemlerin tümüyle görevli kamu çalışanlarıdır. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2004/6 sayılı genelgesiyle Gümrük Muayene Memurları "Muayene Kurulları" şeklinde çalışmaya başlamışlardır.

Atanma Şartları ve Ataması

Gümrük Muayene Memuru olabilmek için lisans mezunu olmak, belirli fakülteleri bitirmiş olmak[1], KPSS sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilan ettiği Muayene Memuru kadrolarına KPSS sonuçları arasından yapılan sıralamaya göre yapılan sözlü mülakatı başarıyla geçerek yerleşmeye hak kazanmak gerekir.

Eğitimi

Bu şekilde aday statüsünde atanan Gümrük Muayene Memuru, Aday Gümrük Muayene Memuru unvanıyla merkez veya taşra teşkilatında atandığı yere gönderilir. Daha sonra, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Genel Müdürlüğü tarafından; İstanbul'a atanmış Aday Gümrük Muayene Memurları bölge müdürlüklerinde, diğer taşra ve merkez kadrolara atanmış Aday Gümrük Muayene Memurları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Genel Müdürlüğü'nün Ankara, Akyurt'taki Eğitim Tesisleri'ne çağrılarak eğitime başlatılır. Önce 15 gün Temel Aday Memur Eğitimi verilir ve ardından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavı 60 puan ve üstü ile geçmeye hak kazanan Aday Gümrük Muayene Memurları 4,5 aylık Muayene Memurluğu Temel Eğitimi'ne başlatılır. Eğitim içerisinde 9 saati aşan derslerden tek tek veya topluca yazılı sınavlara girer. Her bir yazılı sınavdan başarılı olması halinde, 6 aylık geçici göreve gönderilir ve gittiği bölgede Aday Memur Stajı (2.5 ay) ve Aday Gümrük Muayene Memuru Stajı (3.5 ay) yapar. Staj süreleri dolan, İstanbul veya diğer bölgelerdeki bütün Aday Gümrük Muayene Memurları; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Genel Müdürlüğü'ne çağrılır ve Gümrük Muayene Memuru Yeterlilik Sınavı'na girer. Sınavın yazılı aşamasından 70, mülakat aşamasından da 70 puan ve üzeri alan Aday Gümrük Muayene memurları, Gümrük Muayene Memuru olmaya hak kazanırlar ve Darphane tarafından basılan mühürleri ile ilk atandıkları yerlere gönderilirler.

Sorumluluğu ve Geleceği

Gümrük Kanunu'nda ismi "Muayene ile Görevlendirilmiş Memur" olarak geçmesine rağmen Gümrük Muayene Memurluğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndaki kariyer mesleklerden olmakla birlikte, özlük hakları açısından B Grubu bir kadrodur. Ancak son zamanlarda, yoğun mesleki bilgi gerektirmesi, riskleri ve sorumluluğu[2] nedeniyle A Grubu Kadrolara dahil edilmesi ve isminin "Gümrük Denetmeni" olmasına yönelik kanun çalışmaları yapılmaktadır.[3]

Dış bağlantılar

Kaynaklar

  1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik m.1/c uyarınca Muayene Memuru kadrosuna atanabilmek için "En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak" gerekmektedir
  2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat KHK'sı ve Taşra Çalışma Yönetmeliği'ne göre, dış ticaret işlemlerinin bütün mali ve hukuki sorumluluğu gümrük muayene memurlarındadır
  3. Gümrük Teşkilat Kanunu hakkındaki çalışmamızı tamamladık, 2011, URL erişim tarihi:5 Temmuz 2011
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/12/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.