Muattıla

Muattıla, Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin i'tikatlarına verilen ad.


İslâm'da İ’tikad ve Mezhepler

Ta'til

Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği Ta'til olarak adlandırılır.[1]

Muattıla i'tikadı

İslâm Dîni İtikadî mezhepleri açısından ise bu görüşlerin sahipleri Muattıla-İtikadı'ndan olarak tanımlanırlar.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Bearman, P. J.; Bianquis, Th.; Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P., (Edl.) (2000). "Ta'tili". The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume X: T–U (İngilizce). Leiden: E. J. Brill. s. 342. ISBN 978-90-04-11211-7.
  2. Muhammed Ebû Zehra, İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi, s. 135, Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1970.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.