Muğla Saat Kulesi

Muğla Saat Kulesi, Muğla'da bulunan tarihi bir saat kulesi.

Muğla Saat Kulesi
Genel bilgiler
Tür Saat kulesi
Konum Muğla, Türkiye
Tamamlanma 1885
Sahip Muğla Belediyesi
Tasarım ve inşaat
Mimar Filivari Usta

Şehrin Balıbey mahallesinde, Mustafa Muğlalı Caddesi ile Ulu Cami Sokak'ın kesiştiği merkezi bir noktada yer alan saat kulesi, Muğla'da yaşamış Rumlar'ın şehre kazandırdığı en güzel eserlerden birisidir. Muğla Belediyesi'nin ilk başkanı Hacı Süleyman Ağa tarafından 1885 yılında yaptırılan saat kulesinin mimarı Rum Filivari Usta'dır. Üzerinde yer alan kitabede hem yapanı, hem de neden yapıldığı hakkında bilgiler bulunur. Kitabeyi de Muğla Rüştiyesi hocalarından ve Şahidi Mevlevihanesi neyzeni Dede İsmail Hakkı Efendi yazmıştır. Saat Kulesi, kesme taş ve tuğladan, kare planlı ve beş katlı olup, aşağıdan yukarıya doğru küçülmektedir.

Saat kulesinin kitabesinde Osmanlıca şunlar yazmaktadır: Sâhib’ül-hayr Hâcı Süleymân Efendi Hazreti

Yine deryâ-yı atâsı nâ-gehân etdi zuhur

Bâ-husûs iftâr u eshâr vaktini ilân için,

Bu mahalle bir muvakkit-hâne yaptı bî-kusûr

Beldemizde misli nâ-mesbûk kebîr çan sâ’ati

Avrupa’dan celb edince herkese virdi sürûr

Kalmadı hiç ihtiyâç cep sâ’ati taşımaya

Aks-i âvâz ile âlem vaktini etti şu’ûr

Hem Ziyâ şevk ile buldu bu mücevher târihi,

Geldi meydâna muvakkit-hâne bâ-vüs’ ü vüfûr

Harrerehu İsmail Hakkı (Sene1302, fî 15 Şab’âni’l-muazzam) min-telâmiz-i Mustafa Vasfî.

Kostantin oğlu Filvari yapdı bu metin dîvârı

Hatâdan itsün emin dest ü âlâtın Bârî[1]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.