Mpemba etkisi

Mpemba etkisi, bazı özel koşullarda, "sıcak" suyun "soğuk" sudan daha hızlı donmasıdır.

Olay ismini, iddiayı tekrar gündeme getiren, Tanzanyalı Erasto B. Mpemba'dan almaktadır. Mpemba, olayı ilk 1963'te lise öğrencisi iken sıcak dondurmanin donması sırasında fark etti ve 1969'da Dr. Denis G. Osborne ile bu sonuçları yayınladı.

Olay ilk başta termodinamik kanunlarına aykırı olarak gözükmekle birlikte bu konudaki uzmanların birçoğu Mpemba etkisi'nin standart fizik kanunları ile açıklanabileceğine inanmaktadır. Deneyin yapılış şekline bağlı olarak birçok değişken bu olaya etki edebilir:

  • Donmanın tanımı, yüzeyin buz tutması mı yoksa tüm hacminin katılaşması mı?
  • Buharlaşma, donan kütle hacmini azaltmaktadır.
  • Konveksiyon, ısı transferini hızlandırmaktadır.
  • Don tutmasının sağladığı termal izolasyon.
  • Kaynamış suda azalan çözülmüş gazların yarattığı etki.
  • "Süper soğuma" ile soğuk su donmadan kalırken sıcak suyun donması.
  • Sudaki kalsium karbonat ve magnezyum karbonat gibi çözünmüş maddelerin donmaya etkileri.

Kaynakça

Dış bağlantılar ve referanslar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.