Moralı İbrahim Halil Paşa

Moralı İbrahim Halil Paşa (d.1818, ö. 9 Mart 1889) Osmanlı döneminde iki kez Bahriye Nazırlığı, valilik ve meclis üyeliği yapmış bir devlet adamıdır[1].

Moralı İbrahim Halil 1818 yılında Mora Yarımadasındaki Trapoliçe şehrinde doğdu. 3 yaşındayken Mora isyanının çıkması üzerine ailesi İstanbul'a kaçmak zorunda kaldı [2]. Bahriye teşkilatına (Deniz kuvvetleri) katıldı. Kırım Savaşı'nda savaştı. Bahriye Müşirliği rütbesine ulaştı ve 1872 yılında Abdülaziz döneminde Bahriye Nazırı oldu. Mart-Ağustos ayları arasında bu görevi yürüttü. Şubat 1874-Şubat 1877 tarihleri arasında Cezayir-i Bahr-i Sefid valisi olarak görev yaptı. 1877 yılında Meşrutiyetin İlanı üzerine Meclis-i Ayan'a üye olarak katıldı. II. Abdülhamit tarafından 1878 yılında tekrar kısa bir süre (Nisan-Mayıs ayları) Bahriye Nazırlığı görevine getirildi. 1889 yılında öldü.

Kaynakça

  1. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999.
  2. Keçeci-zâde Mehmed Fuad Paşa, Yılmaz Öztuna, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.