Monumenta Germaniae Historica

Monumenta Germaniae Historica.

Monumenta Germaniae Historica (Latincede Almanların Tarihsel Anıtları, MGH) 1819'dan başlayarak önce Eski Alman Tarihi Derneği, daha sonra da Berlin Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan, Alman tarihinin yaklaşık Milattan Sonra 500-1500 arasındaki dönemine ilişkin kaynakların eleştirel bir derlemesini içeren kapsamlı yapıt.

Yapıtla ilgili çalışmalar gelişen milliyetçi duyguların etkisiyle 19. yüzyılın ilk yıllarında başladı. Melchior Goldast'ın (ö. 1635) ortaçağ Alman tarihiyle ilgili belgeleri derlediği Monarchia romani imperii adlı yapıtı Monumenta'dan önce yapılmış benzer nitelikteki en önemli çalışmaydı. Monumenta'yla ilgili çalışmaları 19. yüzyıl başlarının önde gelen Alman devlet adamlarından Prusyalı reformcu Karl Freiherr vom Stein başlattı. Stein 1816'da siyasetten çekilmesinin ardından bütün zamanını Alman tarihine ilginin artırılmasına ayırdı. 1819'da Frankfurt am Main'de Eski Alman Tarihi Derneği'ni kurdu. Monumenta'nın başarısında 1823'te yayın yönetmenliğine getirilen Hannoverli Georg Heinrich Pertz'in önemli katkısı oldu. Pertz yarım yüzyıllık yayın yönetmenliği sırasında önde gelen Alman tarihçilerinin desteğini sağlayarak derlemenin 20 cildini yayımladı. Bunu, sonuncusu 1925'te yayımlanan 100 cilt daha izledi.

Yapıtta yer alan belgeler scriptores (yazarlar), leges (yasalar), diplomata (diploma, pasaport gibi resmi belgeler), epistolae (kısa mektuplar, notlar) ve antiquitates (atalar) başlıkları altında sınıflandırıldı. Monumenta benzer nitelikte derlemeler hazırlayan sonraki tarihçiler için bilimsel düzeyi yüksek bir örnek oluşturdu.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.