Molek

Molek, İsmi İbranice ve Arapça sessiz m,l,k (kral) harfleriyle yazılan ve "mollok, molek, malcam, milcam, milkom gibi zaman ve yöresel özelliklere göre değişen telaffuzlarla anılan, İsrailin komşusu Ammanlıların, Kenanilerin ve Fenikelilerin tanrısıdır.

Molek'e çocuk kurban sunuluşunu gösteren bir Babil silindir mührü. İnsanların Molek'e çocuklarını kurban olarak sunmasını yasaklayan Tanrı Musa’ya şöyle der: İsrail halkına de ki, İsrailliler’den ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini ilah Molek’e sunarsa, kesinlikle öldürülecek. Ülke halkı onu taşlayacak.

Molek kendisine "Ge ben Hinnom" vadisinde olasılıkla canlı hayvan ve çocuk kurbanların yakılarak sunulduğu bir tanrıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.