Modern Türkiye'nin Doğuşu

Modern Türkiye'nin Doğuşu, Bernard Lewis tarafından yazılmış ve orijinal adı The Emergence of Modern Turkey olan kitabın adıdır. Türk Tarih Kurumu yayınlarından Türkçeye çevrilmiştir.

İçindekiler

I. BÖLÜM

I. Giriş: Türk Uygarlığının Kaynakları

KISIM I DOĞUŞ EVRELERİ

II. Osmanlı İmparatorluğu'nun Yıkılışı
III. Batının Etkisi
IV. Osmanlı Reformu
V. Devrim tohumları
VI. İstibdad ve Aydınlanma
VII. İttihat ve Terakki
VIII. Kemalist Cumhuriyet
IX. Atatürk'ten Sonra Cumhuriyet

KISIM II DEĞİŞME VE ÇEHRELERİ

X. Ümmet ve Millet
XI. Devlet ve Hükûmet
XII. Din ve Kültür
XIII. Elit ve Sınıf
XIV. Sonuçlar: Türk Devrimi

Seçilmiş Bibliyografya Dizin Haritalar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.