Mobil IP

Günümüzde, dizüstü bilgisayarlar, PDA 'lar, cep telefonları gibi aygıtların kullanımı her geçen gün artmaktadır. (Tablo 1.0) Bu da, ağ katmanı yapısına önemli eklemeler yapılmasını gerektirmektedir. Bu özelliği destekleyen internet yapısı ve protokollerin tümüne ise Mobil IP adı verilmektedir. Mobil IP, birçok işlem biçimi destekleyen esnek ve karmaşık bir standarttır.

İnternet iletişim kuralları dizisi

OSI modeli

Katman İletişim kuralları
7. Uygulama katmanı HTTP, DNS, SMTP, FTP, TFTP, UUCP, NNTP, SSL, SSH, IRC, SNMP, SIP, RTP, Telnet, ...
6. Sunum katmanı ISO 8822, ISO 8823, ISO 8824, ITU-T T.73, ITU-T X.409, ...
5. Oturum katmanı NFS, SMB, ISO 8326, ISO 8327, ITU-T T.6299, ...
4. Ulaşım katmanı TCP, UDP, SCTP, DCCP, ...
3. Ağ katmanı IP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, IGMP, IPX,...
2. Veri bağlantısı katmanı Ethernet, HDLC, Wi-Fi, Token ring, FDDI, PPP, L2TP...
1. Donanım katmanı ISDN, RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485, ...
Ülkeler 3G aboneler Nüfusa Oranı
Dünya Çapında 1,750.3 milyon 24.55%
Çin 325.5 milyon 24%
Amerika 225.0 milyon 70.6%
Japonya 111.5 milyon 88.3%
Hindistan 88.5 milyon 6.9%
Brezilya 77.2 milyon 38.6%
İtalya 55.1 milyon 90.5%
Endonezya 46.1 milyon 18.7%
İngiltere 45.8 milyon 72.6%
Türkiye 45.7 milyon 60.6%
Almanya 45.1 milyon 55.1%

Tablo 1.0 Çeşitli ülkelerde 2013 yılı mobil internet abone sayısı. Kaynak:itu

Giriş

Mobil IP, mobil aygıtların, bağlantı noktası ne olursa olsun, IP adresi değişmeden İnternette bağlı kalmasına olanak sağlayan ve TCP gibi daha yüksek protokollere açık, İnternet Protokolü üzerine kurulmuş standart bir protokoldür.

Uygulamalar

Mobil IP, özellikle kablosuz teknolojinin kullanıldığı ortamlarda önem kazanmaktadır. Dolaşım gerektiren kablosuz yerel alan ağlarının yanı sıra, hücresel ortamları da içermekte, CDMA, TDMA, GSM, AMPS, NAMPS gibi birçok hücresel teknoloji ile birlikte uygulanabilmektedir. Mobil IP uygulamalarında, aşağıdaki öğelerin bulunması gerekir. (Şekil 1.1)

Mobil IP 'nin Temel Bileşenleri - Şekil 1.1

Mobil iletişimi sağlayan, servis sağlayıcı ile yabancı servis sağlayıcıdır. Servis sağlayıcı, mobil düğümün, ağ içinde görevlendirilen yönlendiricisidir. Yabancı servis sağlayıcı ise mobil düğümün ziyaret ettiği ağdaki özelleştirilmiş yönlendiricidir. Yabancı servis sağlayıcılar, genellikle servis sağlayıcı ile mobil düğüm arasında gönderilen kayıt isteklerini yinelemekten sorumludur.

Destekleyen Protokoller

IETF Mobil IP Çalışma Grubu, hem IPv4 hem de IPv6 'yı kullanan IP düğüm noktalarına (sunucular ve yönlendiriciler), IP altağları ve çeşitli ortamlar arasında sürekli dolaşımı sağlamak için yönlendirici desteğini geliştirmiştir. Mobil IP 'nin yöntemi, aktif Aktarım Denetimi Protokolü (TCP) bağlantılarının ve Kullanıcı Datagram Protokolü 'nün (UDP) giriş bağlanma tertibatının korunmasının yanı sıra, IP katmanı üzerinde şeffaflığı desteklemek üzerine kuruludur. Mobil IP, kablosuz ağ yapısı içinde ilginin odak noktası olmuştur. İlginin çoğu, daha uygun bir protokol olan IPv6 'ya yönelmekte, mevcut araştırma ve geliştirmeler IPv6 'yı merkez almaktadır. Ancak ilk protokol olan IPv4 'de başarıyla kullanılmaktadır.

Standartları

Mobil IP Standartları, IETF tarafından geliştirilmiştir. Yorum istekleri (Request for Comments - RFC) olarak yayımlanan standartlar şunlardır :

Kaynakça

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Nazife Baykal, BİLGİSAYAR AĞLARI
Wikipedi İngilizce
http://www.itu.int

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.