Mithat Şükrü Bleda

Mithat Şükrü Bleda
Bleda'nın Abide-i Hürriyet'te bulunan kabri.

Mithat Şükrü Bleda (1872, Selanik - 19 Şubat 1956, İstanbul), II. Meşrutiyet döneminin önde gelen siyasetçilerindendir. İttihat ve Terakki'nin kurucuları arasında yer almış ve genel sekreterliğini yapmış, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın 3 döneminde Serez, Drama ve Burdur mebusluğu yapmış, Malta sürgünleri arasında yer almıştır. 1935-1950 yılları arasında Sivas milletvekilliği yapmıştır.

1872 yılında Selanik'te doğmuş ve Mülkiye Mektebi­'ni bitirdikten sonra İttihat ve Terakki Fırkası'nın kuruluşunda vazife almış­tır. İttihat ve Terakki'nin uzun müd­det "katib-i umumi"liğini yapan ve merkez-i umumi azası olan Mithat Şükrü Bleda 1950 seçimle­rine kadar sırasıyla Serez, Drama, Burdur ve Sivas mebusu olarak Meclis-i Mebusan ve TBMM'ye gir­miş ve 1950 yılında siyasî hayattan ayrılmıştır. 19 Şubat 1956'da İstanbul'da vefat etmiş, vasiyeti üzerine Hürriyet-i Ebediye şehitliğine gömülmüştür.

Bir İmparatorluğun Çöküşü başlığı altında kitaplaştırdığı ve önemli bir kaynak teşkil eden anıları oğlu Turgut Bleda tarafından günümüz Türkçesine uyarlanarak yayınlatılmıştır (Remzi Kitabevi, 1979).

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.