Mississippi Alüvyon Ovası

Mississippi Nehri Alüvyon Ovası, kuzey Louisiana'dan kuzey Illinois'a kadar uzanan ve yedi eyaletin (Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi, Louisiana) üzerine yayılmış Mississippi Nehri'nin oluşturduğu bir Alüvyon Ovasıdır.

  Mississippi Delta
  Mississippi Nehri Deltası
  Mississippi Koyu
  Mississippi Nehrinden Körfeze Dökülen Kanal

Ova, Louisiana'nın kuzey yarısında Mississippi Nehri Deltası, ve Loisiana merkezinden Illinois'a kadar uzanan Mississippi Koyu olmak üzere ikiye bölünür.

Bazen Mississippi embayment denildiğinde, nehrin batısında kalan, Arkansas'ın doğusundan, Missouri'nun kuzeydoğusundan, Tennessee'nin batı ucundan (nehrin doğusu), Kentucky'nin batı ucundan (nehrin doğusu) ve Illinois'un kuzey ucundan geçen dar bir alandan bahsedilir. Bu alana Mississippi Deltası olarak bilinen ve alüvyon ovasınında bulunduğu Mississippi'nin kuzeydoğusu dahil değildir.

Tarihi Mississippi taşkın nehir yatağının tümünün de içinde olan, 12.350 milkare (32.000 km2) alanla Louisiana'nın en büyük eko-bölgesidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.