Mineral hidrasyon

Mineral hidrasyon, suyun bir mineralin kristal yapısına eklendiği, genellikle hidrat olarak adlandırılan yeni bir mineral oluşturduğu inorganik bir kimyasal reaksiyondur. Jeolojik açıdan, mineral hidrasyon süreci retrograd alterasyon olarak bilinir ve retrograd metamorfizmada meydana gelen bir süreçtir. Genellikle metasomatizme eşlik eder ve genellikle cevher gövdeleri etrafındaki duvar kayalarının değişiminin bir özelliğidir. Minerallerin hidrasyonu genellikle tektonik veya magmatik aktivite tarafından yönlendirilebilen hidrotermal dolaşım ile uyum içinde gerçekleşir.

Sulu çözelti içinde hidratlar. Çözeltide hidratların varlığına dair kanıtlar, bunların yaklaşık bileşimleri ve hidrat problemi ile ilgili belirli spektroskopik araştırmalar

Süreçler

Mineral krallığındaki daha yeni keşifleri kapsayan bir mineraloji kılavuzu

Minerallerin hidratlanmasının 2 ana yolu vardır. Biri, kalsiyum oksit – CaO- Kalsiyum hidroksit- Ca (OH) 2’nin hidrasyonunda olduğu gibi, bir oksidin bir çift hidroksite dönüştürülmesidir, diğeri ise su moleküllerinin doğrudan yeni bir mineralin kristal yapısına dahil edilmesidir.[1] Daha sonraki süreç, feldispatların kil minerallerine, granattan klorite veya kiyonitin, muskovit hidrasyonunda sergilenir.

Mineral hidrasyonu ayrıca regolitte, silikat minerallerinin kil minerallerine dönüştürülmesiyle sonuçlanan bir süreçtir.

Bazı mineral yapılar, örneğin, montmorillonit, mineral yapısında önemli bir değişiklik olmaksızın değişken miktarda su içerebilmektedir.

Klinker minerallerinin hidrayon hızı

Hidrasyon, Portland çimentosu gibi hidrolik bağlayıcıların mukavemet geliştirdiği mekanizmadır. Bir hidrolik bağlayıcı, bir hidrasyon reaksiyonunda çözünmeyen ürünler oluşturarak suya batan ve sertleşebilen bir malzemedir. Hidrolik veya hidrolik aktivite terimi, hidrasyon reaksiyonunun kimyasal afinitesinin göstergesidir.

Hidratlı mineral örnekleri

Hidratlı mineral örnekleri şunları içerir:

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Bottke, William F. (William Frederick), 1966-. Tucson: University of Arizona Press. 2002. ISBN 0-8165-2281-2. OCLC 50643829.
  2. Rivkin, A.S.; Howell, E.S.; Vilas, F.; Lebofsky, L.A. (2002). "Hydrated Minerals on Asteroids: The Astronomical Record" (PDF).
  3. Snellings, R.; Mertens G.; Elsen J. (2012). "Supplementary cementitious materials". Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 74: 211–278.


  1. Bottke, William F. (William Frederick), 1966-. Tucson: University of Arizona Press. 2002. ISBN 0-8165-2281-2. OCLC 50643829
  2. Rivkin, A.S.; Howell, E.S.; Vilas, F.; Lebofsky, L.A. (2002). "Hydrated Minerals on Asteroids: The Astronomical Record" ISBN. Retrieved 2018-03-10.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.