Mina

  • Mina - İslam inancına göre Hac esnasında Mekke'de şeytan taşlamanın yapıldığı yer.
  • El Mina - Lübnan'da şehir
  • Mina (birim), antik Yakın Doğu ağırlık birimi,

Kişiler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.