Mimarlar Odası

Mimarlar Odası 1954 yılında çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği yasası ile kurulmuştur. Yasa, Mimarlar Odasına şu görevleri vermektedir:

  • Mimarların ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak,
  • Mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişimini sağlamak,
  • Mimarların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü hakim kılmak üzere meslek disiplinini korumak.
  • Meslek ve meslek çıkarlarıyla ilgili konularda resmi makamlarla iş birliği yaparak yardım ve önerilerde bulunmak,
  • Meslekle ilgili bütün mevzuat, normlar şartnameleri incelemek, bunlar hakkındaki görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmek.
Türkiye'de mimarlık

1980’li yıllara kadar çalışmalarını ülkenin üç büyük kenti İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulan şubeler ile yürüten Mimarlar Odası'nın bugün 21 ilde şubesi 79 kentte temsilciliği ve 145 kentte oda temsilcisi bulunmaktadır.[1]

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. "Mimarlar Odası, Kuruluş ve Amaç". Mimarlar Odası Web Sitesi. Erişim tarihi: 1 Haziran 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.