Millî Reasürans

Millî Reasürans TAŞ (kısa adı Milli Re), Türkiye merkezli faaliyet gösteren bir reasürans şirketi.

Millî Reasürans TAŞ logosu

1929 yılında, reasürans primlerinin yurt dışı şirketlere devredilmesini önlemek amacıyla milli iktisat siyaseti çerçevesinde bir Türkiye İş Bankası iştiraki olarak kuruldu. Şirketin kurulmasından sonra 1160 sayılı yasayla reasürans tekeli başlatıldı ve Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin, yazdıkları primlerin bir kısmını Millî Reasürans'a devretmeleri zorunlu kılındı. Haksız rekabet yaratan bu uygulama eleştiri toplasa da, Türk sigortacılığının gelişiminde Millî Reasürans'ın önemli katkıları oldu.

Zorunlu reasürans devri, 1990'lardan sonra kademeli olarak kaldırıldı ve 31 Aralık 2001'de tümüyle son buldu. Bu tarihten sonra Millî Reasürans, yabancı reasürans şirketleriyle eşit koşullarda rekabet etmek zorunda kaldı.

Zorunlu deprem sigortalarını yürütmek üzere 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poolunun ilk idarecisi oldu, bu görevi beş yıl süreyle üstlendi.

2005 yılında, Millî Reasürans, Türkiye'deki ikinci büyük reasürans şirketi ve yine bir Türkiye İş Bankası iştiraki olan Destek Reasürans ile birleşti. Şirket, böylece uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve özellikle Orta Asya ile gelişmekte olan piyasalara açılmayı hedeflemekteydi.

Bu dış piyasalara açılma hedefi çerçevesinde, Millî Reasürans, A.M. Best uluslararası kredi derecelendirme (rating) kuruluşu tarafından derecelendirilmek üzere başvurdu ve 2006 yılında B+ notu aldı. Ofis açmak üzere Singapur hükümetine başvuran Milli Re, 22.10.2007'de bu izni aldı. A.M. Best, 13.12.2007 itibarıyla şirketin kredi derecesini B++'ya yükseltti.

Şirket'in yöneticiliğini yaptığı pool'ler şunlardır:

  • Kararname Pool'ü
  • FAIR Pool
  • ECO Pool
  • Türk Reasürans Pool'ü

Millî Reasürans, halkla ilişkiler alanında etkin bir şirkettir; oda orkestrası ve sanat galerisi ile sanata destek vermektedir. Ayrıca Türk sigortacılığına katkıda bulunmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı'na destek sağlamaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.