Mikrofilm

Mikrofilm, fotoğrafları, planları, matbu yazıları, yazı parçalarını kısaltılmış halde depolamak, muhafaza etmek veya neşretmek için kullanılan fotoğraf filmi.

Mikrofilm okuyucu

Bir bilginin orijinal kaynağı, mesela bir gazete, istenilen ebadda (16 mm, 35 mm, 70 mm, 105 mm) fotoğrafı çekilerek saklanabilir. Kısaltılmış halde muhafaza edildiğinden bilgiler daha küçük yerde, daha yüksek miktarda muhafaza edilebilir. Mesela, kısa bir film şeridine bir kitabın filmi çekilip saklanabilir. Böylece film, kitabın kapladığı yerden çok daha az yer kaplamış olur.

Mikrofilm bilgi işlem dairelerinde çok rahat kullanılmaktadır. Her mikrofilm kaydı, okuma cihazı ile hemen okunabilir veya neşredilmek üzere işlem yapılabilir. Mikrofilmin neşriyatta ehemmiyeti büyüktür. Mesela, bir bilgisayardan çıkan malumatın mikrofilmi çekilerek çok sayıda, ucuz ve seri bir şekilde çoğaltılabilir. Yoksa mikrofilmi çekilmeseydi o kadar yazının aynı ebadda çoğaltılması çok zor olurdu.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.