Metternich sistemi

Sisteme adını veren Klemens Wenzel von Metternich

Metternich sistemi; Viyana Kongresi'ne (1815) katılan Büyük Britanya, Avusturya, Rusya ve Prusya'nın Avrupa'da statükoyu korumak için ortaya koydukları sistemdir. Sisteme adını veren Avusturya Başbakanı Metternich, statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyordu. Ona göre ulusçuluk hareketlerinin acımasızca bastırılması ve ulus-devletlerin dağıtılması gerekiyordu. 1815'te Viyana'da kurulan sistem, Avusturya ve Rusya'nın Balkanlar'daki işbirliğine, Prusya'nın Fransa ve Rusya'yı dengelemesine ve Kıta Avrupası'na bir ülkenin tek başına egemen olmamasına dayanıyordu.

Metternich sistemine ilk tepkiler 1830 ve 1848 ihtilallerinde gelmiştir.

1830 Devrimleri Avrupa'da liberalizmi kuvvetlendirmiş, Fransa'da meşruti monarşi kurulmuş, haklar ve özgürlükler genişletilmiştir. Ayrıca ihtilal'in Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte önce Belçika, Hollanda'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş, ardından 1905 yılında İsveç ve Norveç iki ayrı krallık haline gelmiştir.

1848 Devrimleri sonucunda da "Metternich Sistemi" çökmüştür.

XIX. yüzyılın ilk yarısında sanayi alanında gelişmeler olmuş; işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Fransa kralının sert önlemleri üzerine Paris'te başlayan ayaklanmayla Kral ülkeyi terk etmiş; Fransa'da Cumhuriyet ilan edilmiştir. Fransa'da başlayan ihtilal hareketleri, diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra en çok Avusturya'yı etkilemiş; Macarlar, Çekler, Hırvatlar ve İtalyanlar Avustur­ya'ya karşı özgürlük için isyan etmişlerdir. İngiltere ve İsviçre’de ise liberaller ve demokratlar işbaşına geçmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.