Metilsiklopropan

Metilsiklopropan, C3H5CH3 yapısal formülüne sahip bir organik bileşiktir. Bu renksiz gaz, siklopropanın mono metil türevidir.

Tepkimeler

Metilsiklopropan, diğer birçok siklopropan gibi, halka açma reaksiyonlarına girer. Bazı reaksiyonlarda bağlanma bölünmesi, metilensiklopropan gruplarının, aminler için koruyucu gruplar olarak kullanılmasıyla bağlantılı olarak da rapor edilir.

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.