Metildopa

Metildopa (Alfamet®, Aldomet®), sempatolitik veya antihipertansif olarak kullanılan bir alfa adrenerjik agonist2-adrenerjik reseptörü için selektif) ilaçtır. İnsanlarda antihipertansif aktivite sadece L izomerinde görülür ve eşdeğer antihipertansif etki için rasemik şeklinin (DL-alfa metildopa) yaklaşık 2 kat dozunun kullanımı gereklidir.

Endikasyonları

Metildopa, hipertansiyon ve gestasyonel hipertansiyon (en:Gestational hypertension) tedavisinde kullanılır.

Hamilelikte kullanımı

Metildopa plesentaya geçer ve fetusun kan dolaşımında ve anne sütünde bulunur. Hamilelik kategorisi B dir. İlk trimesterde hamile kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. 2. ve 3. trimesterinde ise doktor tavsiyesine göre ve doktor kontrolünde kullanılabilir. Emziren annelerde, metildopanın süte geçmesinden dolayı kullanımında dikkatli olunmalıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.