Metilamin

Metilamin ya da aminometan CH3NH2 formüllü en basit amindir. Amoyağın bir hidrojeninin yerini metil grubu almış şeklinde de ifade edilebilir. Bu renksiz gaz; metanol, etanol, tetrahidrofuran ya da su içinde çözelti hâlinde ya da basınçlı metal varillerde susuz gaz olarak temin edilebilir. Güçlü, balığa benzer bir kokusu vardır.

Metilamin

Kaynama noktası -6,6 °C, erime noktası -93,1 °C'dir. Yanıcı gazdır.

Özellikler

Metilamin bir amin olduğu için zayıf baz olarak kabul edilir. Sıvı metilaminin, sıvı amonyak gibi, çözücü (solvent) özellikleri bulunur. Metamfetamin üretiminde kullanılabileceği için kontrollü bir şekilde satılır.

Üretim

Amonyak ve metanolün, alüminosilikat katalizörü eşliğinde tepkimesi ile üretilir; yan ürünler dimetilamin ve trimetilamini kapsar. CH3OH + NH3 → CH3NH2 + H2O

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.