Metapsişik

Metafizik” terimiyle karıştırılmaması gereken “metapsişik” terimi, “insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, henüz yeterince açıklanamayan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormal olayları konu alan araştırma alanı” olarak tanımlanır. “`Bedene bağlı ruh`a ait” anlamındaki “psişik” sözcüğü ile “ötesinde” anlamındaki “meta” sözcüklerinden türetilen metapsişik terimi ilk kez 1905’te Paris Tıp Fakültesi fizyoloji profesörü Charles Richet tarafından kullanılmıştır. Terim hem isim hem sıfat olarak kullanılmaktadır. Metapsişik, günümüzde parapsikolojinin kapsamı alanına giren konuları parapsikoloji terimi popüler hale gelmeden önce ele almış olduğundan, parapsikolojinin öncüsü olarak da kabul edilir. Fakat parapsikologların çoğunun paranormal fenomenlerde ruhun varlığının söz konusu olmadığını ileri sürmelerine karşın, metapsişikçilerin hepsi de bu fenomenlerde kaynağın bedenli veya bedensiz bir ruh olduğunu kabul etmişlerdir. Bu yüzden kimi spiritüalistler parapsikoloji terimi yerine parapsişik ya da metapsişik terimini kullanmayı tercih ederler.

Metapsişik alanında kullanılan belli başlı terimler

 • Aparisyon
 • Apor
 • Aspor
 • Şuur projeksiyonu
 • Bilokasyon
 • Biyoaktinik
 • Darbeler
 • Dedublüman
 • Demateryalizasyon
 • Dermo-optik
 • Durugörü
 • Duruişiti
 • Duyarlığın dışarılaşması
 • Düşünce aktarımı
 • Düşünce okuma
 • Eflüv
 • Eflüvyoğrafi
 • Ektoplazma
 • Ekminezi
 • Elongasyon
 • Etken
 • Fakülte (psişik yetenek)
 • Fantom
 • Glosolali
 • İdeoplasti
 • Kriptoskopi
 • Ksenoglosi
 • Levitasyon
 • Medyumluk
 • Mumyalama (manyetik dondurulma)
 • Postkognisyon
 • Prekognisyon
 • Psikometri
 • Psişik cerrahlık
 • Radyestezi
 • Renkli cam etkisi
 • Telekinezi
 • Telepati
 • Trans
 • Transfigürasyon
 • Uzaktan hipnotizma

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.