Metakarpal kemikler

Metakarpal kemikler, insan el iskeletinde parmak kemikleri ile karpal kemikler arasında yer alan kemikler. Metakarpal kemikler ayaktaki metatarsal kemiklere benzerdir.

Kemik: Metakarpallar
Sol elin palmar tarafındaki metakarpal kemikler (kırmızı)
Latince Os metacarpale
Başlangıcı Karpal kemikler
Tutunduğu yer Proksimal falankslar
Eklemleri Karpometakarpal, intermetakarpal ve metakarpofalangeal eklemler
MeSH D050279

Yapı

Metakarpallar, distal karpal kemiklerde başlarlar. Periferik metakarpallar (başparmak ve serçe parmağınkiler) palmar oluğun kenarlarını oluşturur ve bu konkavlığı derinleştirirler. Endeks metakarpal (orta parmağınki) en sıkı sabitlenmiş metkarpalken, başparmak metakarpalının trapeziumla eklemi olup, diğer metakarpallardan bağımsız olarak hareket edebilir. Orta metakarplar, iç içe kilitlenen kemik elementleri ile karpal kemiklere sıkıca bağlıdır. Yüzük parmağı metakarpalı biraz daha hareketlidir, beşinci metakarpal ise yarı bağımsızdır.[1]

Sol el iskeleti

Her metakarpal kemik bir şaft ile distal/dijital uçtaki kafa (parmaklara yakın) ve proksimal/karpal uçtaki taban (bileğe yakın) olmak üzere iki ekstremiteden oluşur.

Eklemler

Metakarpofalangeal eklemlerin yanı sıra, metakarpal kemikler karpometakarpal eklemler ile şu şekilde artiküledir:

  1. Birinci metakarpal ile trapezium
  2. İkinci metakarpal ile trapezium, trapezoideum, capitatum ve üçüncü metakarpal
  3. Üçüncüsü ile ikinci ve dördüncü metakarpallar
  4. Dördüncüsü ile hamatum, üçüncü ve beşinci metakarpallar
  5. Beşincisi ile hamatum ve dördüncü metakarpal

Bağlanan kaslar

Extensor carpi radialis longus/brevis: Her ikisi de ikinci metakarpalın tabanına bağlanır; bilekte ekstensiyon ve radyal fleksiyondan sorumludur.

Extensor carpi ulnaris: Beşinci metakarpalın tabanına bağlanır; bileğin parmaklar fleksiyon halindeyken sabit tutulması ve uzatılması ile ulnar fleksiyonuna yardımcı olur.

Abductor pollicis longus: Birinci metakarpalın tabanına ve trapeziuma bağlanır; Ön düzlemde başparmağı abdükte eder; karpometakarpal eklemde ise başparmağı flekse eder.

Opponens pollicis: Birinci metakarpala bağlanır ve fleksiyona uğratır.

Opponens digiti minimi: Beşinci metakarpalın medial yüzeyine bağlanır; karpometakarpal eklemde metakarpal V'yi flekse eder ve avuç içini derinleştirir.[2]

Tıbbi önem

Kısalık

Dördüncü ve beşinci metakarpal kemiklerde psödohipoparatiroidizm ve psödopsödohipoparatiroidizm durumlarında yaygın olarak kısalma meydana gelir. Kişide normal bir beşinci metakarpal ile kısalmış bir dördüncü metakarpalın bulunması Turner sendromuna işaret edebilir. Ayrıca kısa metakarplar (özellikle dördüncü metakarpal) Nevoid bazal hücreli karsinom sendromunun bir belirtisidir.

Kırık

Metakarpalın boyun kısmı boksör kırıklarının görüldüğü yaygın bir konumdur.

Diğer hayvanlar

Çeşitli memelilerin uzuvlarının iskeletleri. 3. metakarpal kemik kırmızı ile gösterilmiştir.

Dört ayaklı hayvanlarda, metakarpallar ön ayakların bir parçasını oluşturur ve ayak parmaklarına uygun olarak sayıca azalır. Parmakları üzerinde yürüyen ve toynaklı hayvanlarda, metakarpallar büyük ölçüde uzun ve güçlendirilmiş bir yapıya sahip olup, hayvanların uzuvlarına ek bir segment oluşturur. Bu hayvanın tipik olarak hızını artırır. Hem kuşlarda hem de yarasalarda, metakarplar kanadın bir parçasını oluşturur.

Ek resimler

Kaynakça


  1. Tubiana et al 1998, p 11
  2. Saladin, Kenneth S. "Capt. 10." Anatomy & Physiology: the Unity of Form and Function. Dubuque: McGraw-Hill, 2010. 361-64. Print.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.