Mercimek Ahmet

Mercimek Ahmet, 15. yüzyıl divan edebiyatı yazarı. Farsça'dan çevirisini yaptığı Kabusname eseriyle ünlenmiştir. Kabusname 11.yüzyılda Kuhistan hanlarından Keykâvus'un, oğlu Gilanşah’a nasihatlarından oluşur. Mercimek Ahmet, Sultan II.Murat'ın emriyle bu eseri çevirmiştir. Çeviride kullandığı sade, herkes tarafından anlaşılabilir Türkçe, eserin günümüze kadar ulaşmasında etkilidir. Mercimek Ahmet'in hayatı hakkında çok az bilgi vardır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.