Merci-i taklid

Merci-i taklid veya Merci (Farsça: مرجع تقلید, Arapça: مرجع تقليد), Şiilik mezhebinden Caferilik'in fıkhî ekollerinden olan Usûlîlik'e göre fetvasına başvurulan içtihat sahibi en yetkili ayetullaha verilen unvan. Bu makama gelen ayetullahlara "en üstün" manasına gelen "el-uzma" sıfatı eklenir ve böylece büyük ayetullah olarak adlandırılırlar. Taklid için müracaat edilecek kişi manasına gelen bu unvan 18. yüzyılın sonlarından itibaren benimsenmiştir.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Hamid Algar, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 29, sayfa: 172
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.