Melusine

Melusina (ya da Mélusine) Avrupa efsanelerinde bir figürdür. Kutsal kaynaklı nehirlerin sularının dişi ruhlarıdır.

Bir melusine betimlemesi

Genellikle yılan ya da balık biçiminde bir kadın olarak betimlenirler. (Deniz kızları gibi). Bazen bu betimlemere kanat, ikinci bir kuyruk veya boynuz da eklenebilir. Bazı efsanelerde niksilerden oldukları da belirtilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.