Mekke'nin Fethi

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630[2] (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Müslümanlar'ın, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethi olayı.

Mekke'nin Fethi
Müslüman-Kureyş çatışmaları

Muhammed ve ashabını Mekke'ye ilerlerken gösteren bir betimleme. Kanatlı betimlenen varlıklar İslam'daki Dört Büyük Melek olan Cebrail, Azrail, Mikâil ve İsrafil'dir. Kur'an'da yasak edilmemesine rağmen, İslam'da meleklerin betimlenmesi pek hoş karşılanmaz ve sıklıkla rastlanmaz. Siyer-i Nebi; 1595.
Tarih11 Ocak 630[1]
Bölge
Sonuç Müslümanların kesin zaferi, Mekke'nin alınması.
Taraflar
Müslümanlar
Kureyş
Komutanlar ve liderler
Muhammed bin Abdullah
Halid bin Velid
Zübeyr bin Avvam
Sa'd bin Ubade
Ebu Ubeyde bin Cerrah
Ebu Süfyan bin Harb
İkrime bin Ebu Cehil
Safvan bin Ümeyye
Güçler
10.000 ?
Kayıplar
2 veya 3 12 veya 28

Fetih öncesi

Bir süre önce Müslümanlar'la Mekkeli paganlar ("müşrikler") arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanlar'ın himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.[3][4]

İslam peygamberi Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını haber verdiler.[5]

Mekkeli paganlar, daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanlar'ı bir barışa iknâ etmesi için Medine'ye gönderdi. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

Fetih

Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630)[6] 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi.[7] 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.[8]

Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

Sonrası

Fetihten hemen sonra Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz." (Yusuf Sûresi 92. âyet)

Kaynakça

Özel
  1. MEKKE - Nebi Bozkurt - Mustafa Sabri Küçükaşcı
  2. Muhammad: Islam’s First Great General, by Richard A. Gabriel, p176.
  3. İbn-i, Hişam (1971). es-Siretun Nebeviyye (Sîre). Beyrut. c. 4 s.32.
  4. SURUÇ, Salih (2005). Peygamberimizin Hayatı. İstanbul: Nesil Yayınları. ISBN 975-408-019-4 c. 2 s.470.
  5. SURUÇ, Salih. a.g.e. c. 2 s.469,470,471.
  6. 1 OCAK 630 MEKKE'NİN FETHİ
  7. Sahih-i Buhari, Mekke'nin Fethi Gazası URL erişim tarihi:04 Ağustos 2008
  8. Hamidullah, Muhammad. a.g.e. Yenişafak. s. 88.
Genel
  • Ünal Kılıç, Psikolojik Taktik Ölümsüz Zafer Mekke'nin Fethi, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2009, 151 sayfa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.