Mehmet Şerif Çavdaroğlu

(Damad-ı Şehriyârî) Mehmed Şerif (Paşa) Çavdaroğlu, (11 Aralık 1873, İstanbul - 3 Eylül 1958, Kızıltoprak),[1]Osmanlı devlet adamı, dahiliye nazırı ve Sultan Abdülaziz'in damadı. Türk Kurtuluş Savaşı'na karşı takındığı olumsuz tavır ile bilinir.

Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdi ve çeşitli devlet hizmetlerinde çalıştı. 1901'de Sultan Abdülaziz'in kızı Emine Sultan ile evlenerek saraya damat oldu. Evliliklerinde kızı Hamide Hanımsultan dünyaya geldi. Emine Sultan 1920'de öldü.[1]

Ekim 1919'da kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti'nde dahiliye nazırı olarak görev yaptı. Kurtuluş Savaşı'na karşı olumsuz bir tavır takındı. Bundan dolayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından adı Nutuk'ta millî birliği bozan kişiler arasında gösterildi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşıp cumhuriyetin kurulmasından sonra yurt dışına çıkartıldı. 1946'da Türkiye'ye döndü ve 1958'de İstanbul'da öldü.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.