Mehmed Vecîhî Paşa

Mehmed Vecîhî Paşa, (1797-1867) Osmanlı devlet adamı.[1]

23 Ekim 1835'te, Davut Paşa'nın yerine Bosna valiliğine getirildi.[2] Ocak 1841'de görevden alınarak, yerine Mehmed Hüsrev Paşa atandı.[2] Mayıs 1841-Ekim 1841 arası Karaman Valisi, Ekim 1841-Ağustos 1842 arası Diyarbekir Valisi, Ağustos 1842-Ocak 1845 arası Halep Valisi, Mart 1845-Ocak 1846 arası Sayda Valisi, Ocak 1846-Şubat 1847 arası Belgrad Muhafızı, Kasım 1847-Ağustos 1848 arası Musul Valisi, Ağustos 1848-Aralık 1850 arası Ankara Valisi, Aralık 1850-Kasım 1851 arası Bağdad Valisi, Haziran 1852-Nisan 1855 arası Ankara Valisi, Aralık 1855-Ocak 1857 arası Erzurum Valisi, Ekim 1857-Eylül 1858 arası Selanik Valisi, Eylül 1864-Ağustos 1867 arası Hicaz Valisi olarak görev yaptı. 1867 yılında vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Kaynakça

  1. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999
  2. Gölen, Zafer (2012 Aralık). "Bosna Valisi Mehmed Vecihi Paşa'nın Muhakemesi". Belleten, 277. sayı. ss. sf. 851-853. Tarih değerini gözden geçirin: |yıl= (yardım)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.